Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy 2016

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2016
20.09.2016
Kúpna zmluva č. Z201626063_Z
IZ 194/16/237/16
Neuvedené KONNEX, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
EKS zmluva č. Z201626063_Z - Kolesový komunálny traktor
30.12.2016
31.12.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 193/16/236/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mgr. Eva Bogorová, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: cvičenie aerobicu(01/2017-06/2017)
30.12.2016
31.12.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 192/16/235/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Marián Bero, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: vianočný basketbalový turnaj(26.-27.12.2016)
30.12.2016
31.12.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 191/16/234/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Zdenko Zlatník, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: novoročný stolnotenisový turnaj(07.01.2017)
30.12.2016
31.12.2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
IZ 75/15/233/16
0,00 EUR Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A8288066
30.12.2016
31.12.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
IZ 102/16/232/16
0,00 EUR CO-PRO, spol. s.r.o., Bratislava - Petržalka
Mesto Vrbové
Zmena a doplnenie Čl.III.-predmet zmluvy; zmena a doplnenie Čl.V. - odmena za predmet zmluvy; Čl.VI.- fakturačné a platobné podmienky
30.12.2016
31.12.2016
Zmluva o nájme bytu
2/2017/1726-22
0,00 EUR Mesto Vrbové
Oxana Karasová - Marek Karas, Vrbové
Byt č. 22, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, Vrbové
30.12.2016
31.12.2016
Zmluva o nájme bytu
3/2017/1726-48
0,00 EUR Mesto Vrbové
Helena Megová, Vrbové
Byt č. 48, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, Vrbové
30.12.2016
31.12.2016
Zmluva o nájme bytu
1/2017/1726-13
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jana Ščepková, Vrbové
Byt č. 13, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
30.12.2016
31.12.2016
Dodatok č.14 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľností a technologických zariadení
IZ 190/16/231/16
0,00 EUR Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Doplnenie zoznamu prenajatých technologických zariadení a nehnuteľností o kotolne K-10 Internát a K-11 Hačkovec a o stavbu regulácie plynu na Ul. J. Zigmundíka 334/5, Vrbové
30.12.2016
31.12.2016
Nájomná zmluva
IZ 189/16/230/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
MVDr. Tomáš Schuster, Piešťany
Nájomná zmluva - nebytový priestor - reklamná tabuľa - časť steny na budove „Hačkovec“
29.12.2016
30.12.2016
Nájomná zmluva
IZ 188/16/228/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava
Nájom - parkovacie miesta pre 2 vozidlá, v nádvorí býv. školy na Ul. J. Zigmundíka 334/5.
29.12.2016
30.12.2016
Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
IZ 187/16/227/16
0,00 EUR Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Poistenie majetku a zodpovednosti za škody č. 4419007870 na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
28.12.2016
29.12.2016
Zmluva o nájme bytu č.1/2016/5-12/20
IZ 186/16/226/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Sylvia Čeganová, Vrbové
Byt č. 5, bytový dom - Nám. sv. Cyrila a Metoda 12/20, Vrbové
28.12.2016
29.12.2016
Zmluva o nájme bytu
IZ 185/16/225/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ján Žažo, Vrbové
Poskytnutie bytovej náhrady - byt č. 1, BD CaM 12/20 - Ján Žažo
23.12.2016
24.12.2016
Zmluva o nájme bytu
IZ 184/16/224/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Emília Havrlentová, Vrbové
Poskytnutie bytovej náhrady - byt č. 4, BD CaM 12/20 - Emília Havrlentová
23.12.2016
24.12.2016
Zmluva o nájme bytu
IZ 183/16/223/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Viliam Gondál - Františka Gondálová, Vrbové
Poskytnutie bytovej náhrady - byt č. 3, BD CaM 12/20 - Viliam Gondál, Františka Gondálová
23.12.2016
24.12.2016
Zmluva o nájme bytu
IZ 182/16/222/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Valéria Máliková - Ivan Málik, Vrbové
Poskytnutie bytovej náhrady - byt č.2, BD CaM 12/20 - Valéria Máliková, Ivan Málik
23.12.2016
24.12.2016
Zmluva o nájme nehnuteľností
IZ 181/16/221/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
STAVOPRAC s.r.o., Zákamenné
Nehnuteľnosti - prenájom pozemkov v k.ú. Vrbové za účelom realizácie investičného zámeru nájomcu - výstavba inžinierskych sietí
22.12.2016
20.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1079
0,00 EUR Mesto Vrbové
Foksa Milan
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
22.12.2016
21.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1080
0,00 EUR Mesto Vrbové
Vidová Anna
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
22.12.2016
19.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1078
0,00 EUR Mesto Vrbové
Sudora Pavol
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
21.12.2016
22.12.2016
Dodatok č. 3 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2013/042/Vrbové
IZ 39/13/220/16
0,00 EUR MET Slovakia, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodatok č. 3 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2013/042/Vrbové (IZ 39/13/78/13) Dodávka zemného plynu do 31. decembra 2017
21.12.2016
22.12.2016
Kúpna zmluva
IZ 180/16/219/16
0,00 EUR Anna Rojková, Radošina - Paulína Lehutová, Vrbové
Mesto Vrbové
Nehnuteľnosť - parcela reg. „C“ č. 432/3 o výmere 25 m2 na LV 1546 v k.ú. Vrbové
21.12.2016
22.12.2016
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve
IZ 127/16/218/16
0,00 EUR Ján Tomašovič, Vrbové
Mesto Vrbové
Dodatok k IZ 127/16/155/16 Zámena parciel v k.ú. Vrbové
20.12.2016
15.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1075
0,00 EUR Mesto Vrbové
Kaffelová Renáta
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
09.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1068
0,00 EUR Mesto Vrbové
Prievozník Ján
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
14.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1074
0,00 EUR Mesto Vrbové
Belicová Božena
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
07.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1067
0,00 EUR Mesto Vrbové
Lehotská Zuzana
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
14.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1073
0,00 EUR Mesto Vrbové
Belanová Alena
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
07.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1066
0,00 EUR Mesto Vrbové
Treskonová Elena
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
14.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1072
0,00 EUR Mesto Vrbové
Túryová Jozefína
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
07.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1065
0,00 EUR Mesto Vrbové
Minarechova Viera
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
14.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1071
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jančík Štefan
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
05.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1064
0,00 EUR Mesto Vrbové
Tokošová Kamila
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
16.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1077
0,00 EUR Mesto Vrbové
Sudora Pavol
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
14.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1070
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jančík Štefan
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
05.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1063
0,00 EUR Mesto Vrbové
Šandrik Miroslav
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
16.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1076
0,00 EUR Mesto Vrbové
Koster Jana
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
09.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1069
0,00 EUR Mesto Vrbové
Prievozník Ján
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
20.12.2016
02.12.2016
Nájomná zmluva
2016/1062
0,00 EUR Mesto Vrbové
Klčo Štefan
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
19.12.2016
20.12.2016
Nájomná zmluva
IZ 179/16/217/16
Neuvedené Mesto Vrbové
INTERNATIONAL TURIST SERVIS - Eva Žáková, Vrbové
Nájomná zmluva - nebytový priestor na I. poschodí budovy „Hačkovec“ - kancelária na vykonávanie podnikateľskej činnosti - cestovná kancelária - INTERNATIONAL TURIST SERVIS - Eva Žáková, Vrbové
19.12.2016
20.12.2016
Nájomná zmluva
IZ 178/16/216/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
SALCOM, s.r.o., Brezová pod Bradlom
Nájomná zmluva - nebytový priestor na I. poschodí budovy „Hačkovec“ - kancelária č. 21 - vyučovanie v odbore cudzích jazykov - SALCOM, s.r.o., Brezová pod Bradlom
19.12.2016
15.12.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 177/16/215/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Erik Spál, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: športové hry (12/2016)
19.12.2016
26.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1004
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ondačka Jozef
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
16.12.2016
17.12.2016
Nájomná zmluva
IZ 176/16/214/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Lukáš Pazúrik KVARS - Pohrebná služba, Piešťany
Nájomná zmluva - nebytový priestor - reklamná tabuľa - časť steny na budove „Hačkovec“ - Lukáš Pazúrik KVARS - Pohrebná služba, Piešťany
16.12.2016
17.12.2016
Nájomná zmluva
IZ 175/16/213/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
PaPo Projekt, s.r.o., Vrbové
Nájomná zmluva - nebytový priestor na I. poschodí budovy „Hačkovec“ - kancelária na vykonávanie podnikateľskej činnosti - PaPo Projekt s.r.o., Vrbové
16.12.2016
17.12.2016
Nájomná zmluva
IZ 174/16/212/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ing. Gabriela Valová, Vrbové
Nájomná zmluva - nebytový priestor na I. poschodí budovy „Hačkovec“ - projektová kancelária - Ing. Gabriela Valová, Vrbové
16.12.2016
17.12.2016
Dohoda o spolupráci
IZ 173/16/211/16
0,00 EUR Mesto Senica
Mesto Vrbové
Spolupráca za účelom zabezpečenia poskytovania záujmového vzdelávania žiakov s trvlým pobytom v meste Vrbové na území mesta Senica
16.12.2016
17.12.2016
Dohoda o spolupráci
IZ 172/16/210/16
0,00 EUR Mesto Piešťany
Mesto Vrbové
Spolupráca za účelom zabezpečenia poskytovania záujmového vzdelávania žiakov s trvlým pobytom v meste Vrbové na území mesta Piešťany
14.12.2016
15.12.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 171/16/209/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Pavol Rakús, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: floorbalový tréning (01/2017-02/2017)
14.12.2016
14.11.2016
Zmluva o dielo
IZ 170/16/208/16
0,00 EUR STAVOPRAC s.r.o., Zákamenné
Mesto Vrbové
Výstavba oplotenia bytového domu v lokalite výstavby 15 b.j. na Šteruskej ceste
14.12.2016
15.12.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 169/16/207/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
MFK Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový tréning(01/2017-02/2017)
14.12.2016
15.12.2016
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-837
IZ 12/15/206/16
0,00 EUR Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mesto Vrbové
Záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do užívania prebytočný hnuteľný majetok štátu (Matričný úrad)
14.12.2016
15.12.2016
Nájomná zmluva
IZ 168/16/205/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Sylvia Nestešová, Vrbové
Nájomná zmluva - nebytový priestor na I. poschodí budovy „Hačkovec“ - krajčírske práce - Sylvia Nestešová, Vrbové
14.12.2016
09.12.2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 167/16/204/16
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Odberné miesto: J. Zigmundíka 5 (objekt býv. SOU Vrbové)
14.12.2016
09.12.2016
Zmluva o dodávke elektriny
IZ 166/16/203/16
0,00 EUR MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Mesto Vrbové
Odberné miesto: J. Zigmundíka 334/5, Vrbové (objekt bývalého SOU)
14.12.2016
15.12.2016
Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 165/16/202/16
0,00 EUR SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Odberné miesto: „spoločné priestory“ Dom služieb - Nám sv. CaM 18, Vrbové
12.12.2016
13.12.2016
Nájomná zmluva
IZ 164/16/201/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Slovenský rybársky zväz, MO Vrbové
Nebytový priestor - kancelária - 1. poschodie v budove „Hačkovec“
12.12.2016
11.09.2016
Zmluva č. 82017 o nájme nebytových priestorov
IZ 163/16/200/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Erika Letková, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ Školská 4, Vrbové za účelom: hranie floorbalu (11/2016-02/2017)
12.12.2016
13.09.2016
Zmluva č. 72017 o nájme nebytových priestorov
IZ 162/16/199/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Pavol Tužinský, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu (09/2016-06/2017)
12.12.2016
09.09.2016
Zmluva č. 62017 o nájme nebytových priestorov
IZ 161/16/198/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Simona Mozolová, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ Školská 4, Vrbové za účelom: cvičenie zumby (09/2016-06/2017)
12.12.2016
14.09.2016
Zmluva č. 52017 o nájme nebytových priestorov
IZ 160/16/197/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Peter Podjavorinský, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu (10/2016-03/2017)
12.12.2016
11.09.2016
Zmluva č. 42017 o nájme nebytových priestorov
IZ 159/16/196/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
A. T. Servis, a.s., Piešťany
Nájom telocvične v budove ZŠ Školská 4, Vrbové za účelom: hranie basketbalu (09/2016-06/2017)
12.12.2016
11.09.2016
Zmluva č. 32017 o nájme nebytových priestorov
IZ 158/16/195/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Agrosystém spol. s.r.o., Drahovce
Nájom telocvične v budove ZŠ Školská 4, Vrbové za účelom: hranie futbalu (09/2016-03/2017)
12.12.2016
11.09.2016
Zmluva č. 22017 o nájme nebytových priestorov
IZ 157/16/194/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Pavol Rakús, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ Školská 4, Vrbové za účelom: hranie basketbalu (09/2016-12/2016)
12.12.2016
11.09.2016
Zmluva č. 12017 o nájme nebytových priestorov
IZ 156/16/193/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
SEIGOKAN, Myjava
Nájom telocvične v budove ZŠ Školská 4, Vrbové za účelom: tréning karate (09/2016-12/2016)
12.12.2016
01.12.2016
Zmluva o nájme bytu
č. 40/2016/295/4-36
0,00 EUR Mesto Vrbové
Andrej košinár
Zmluva o nájme bytu
08.12.2016
08.12.2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 155/16/192/16
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Osvetlenie spoločných priestorov, Nám. sv. Cyrila a Metoda 18 (bytový dom - Dom služieb)
07.12.2016
08.12.2016
Nájomná zmluva
IZ 154/16/191/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Janka Bohunická, Vrbové
Nebytový priestor - kancelária - 1. poschodie v budove „Hačkovec“
07.12.2016
08.12.2016
Nájomná zmluva
IZ 153/16/190/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Marcel Holán - živnostník, Vrbové
Nebytový priestor - časť pozemku na zriadenie prenosného predajného stánku (50m2) na parc. reg. „C“ č. 2567
06.12.2016
07.12.2016
Licenčná a implementačná zmluva a Zmluva o údržbe informačného systému NORIS a NORIS.NEXT a systému na Registratúru
IZ 152/16/189/16
0,00 EUR INTELSOFT s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodanie softvérových produktov - informačné systémy NORIS, NORIS.NEXT a systém na Registratúru HELIOS Green
05.12.2016
06.12.2016
Kúpna zmluva
IZ 151/16/188/16
0,00 EUR Irena Sabová, Vrbové
Mesto Vrbové
pozemok, parcela reg.„E“ č. 3691/1 o výmere 1179 m2, druh pozemku - orná pôda na LV 3104
01.12.2016
02.12.2016
Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201642967_Z (EKS)
IZ 149/16/186/16
0,00 EUR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., BA
Mesto Vrbové
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok: 01.01.2017 – 31.12.2017
30.11.2016
01.12.2016
Zmluva o nájme bytu
41/2016/1726-2
0,00 EUR Mesto Vrbové
Erika Križáková, Vrbové
Byt č. 2, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
30.11.2016
01.12.2016
Dodatok č. 12 k zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
IZ 148/16/185/16
0,00 EUR Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Mesto Vrbové
Zber, odvoz a zhodnocovanie separovaných zložiek v roku 2017
30.11.2016
01.12.2016
Zmluva o dielo
IZ 147/16/184/16
0,00 EUR MiRoTo, s.r.o., Piešťany
Mesto Vrbové
Zhotovenie hydroizolácie plochej strechy z asfaltových pásov – nebytové priestory mesta – predajňa potravín CBA, Ul. Beňovského
30.11.2016
01.12.2016
Nájomná zmluva
36/2016/1726-3
0,00 EUR Mesto Vrbové
Monika Majdanová
Byt č. 3, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
30.11.2016
01.12.2016
Nájomná zmluva
38/2016/1726-42
0,00 EUR Mesto Vrbové
Lukíš Srdoš - Miroslava Ščepková
Byt č. 42, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
30.11.2016
01.12.2016
Nájomná zmluva
37/2016/1726-36
0,00 EUR Mesto Vrbové
Matúš Švaro
Byt č. 36, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, Vrbové
30.11.2016
01.12.2016
Nájomná zmluva
39/2016/1726-29
0,00 EUR Mesto Vrbové
Marián Sabo - Gabriela Sabová
Byt č. 29, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
30.11.2016
08.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1038
0,00 EUR Mesto Vrbové
Borovský Miloslav Ing
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
22.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1048
0,00 EUR Mesto Vrbové
Križanová Mária
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
22.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1049
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bibišová Elena
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
22.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1053
0,00 EUR Mesto Vrbové
Boorová Viera
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
28.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1058
0,00 EUR Mesto Vrbové
Karlíková Darina
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
22.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1050
0,00 EUR Mesto Vrbové
Krištofcová Mária
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
22.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1054
0,00 EUR Mesto Vrbové
Boorová Viera
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
28.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1059
0,00 EUR Mesto Vrbové
Krištofec Silvester
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
22.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1051
0,00 EUR Mesto Vrbové
Tarkoš Miroslav
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
24.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1055
0,00 EUR Mesto Vrbové
Baránek Emil
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
19.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1060
0,00 EUR Mesto Vrbové
Pilková Margita
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
22.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1052
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ondrejech Michal
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
28.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1057
0,00 EUR Mesto Vrbové
Karlíková Darina
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
30.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1061
0,00 EUR Mesto Vrbové
Brezina Miroslav
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
08.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1036
0,00 EUR Mesto Vrbové
Lagová Viera
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
10.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1040
0,00 EUR Mesto Vrbové
Birčák Peter
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
11.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1044
0,00 EUR Mesto Vrbové
Tahotná Soňa
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
08.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1037
0,00 EUR Mesto Vrbové
Lajdová Eva, PhDr.
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
10.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1041
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bielka Milan
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
19.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1045
0,00 EUR Mesto Vrbové
Kohutovičová Edita
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
11.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1042
0,00 EUR Mesto Vrbové
Kellerová Gabriela
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
16.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1046
0,00 EUR Mesto Vrbové
Otrubčáková Anna
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
08.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1039
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bielková Anna
Nájomná zmluva o hrobovom mieste
30.11.2016
11.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1043
0,00 EUR Mesto Vrbové
Tahotná Soňa
Nájomná zmluva o pohrebnom mieste
30.11.2016
16.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1047
0,00 EUR Mesto Vrbové
Poláková Irena
Nájomná zmluva o pohrebnom mieste
30.11.2016
01.12.2016
Nájomná zmluva
č.35/2016/295/4-21
0,00 EUR Mesto Vrbové
Vaneková Mária
Prenájom bytu
30.11.2016
01.11.2016
Nájomná zmluva
č.34/2016/295/4-13
0,00 EUR Mesto Vrbové
Juraj Urbanec
Prenájom bytu
29.11.2016
30.11.2016
Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 146/16/183/16
0,00 EUR SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Odberné miesto: „KOTOL“ Dom služieb - Nám sv. CaM 18, Vrbové
28.11.2016
29.11.2016
Dodatok č.1 k zmluve 1211231
IZ 51/12/182/16
0,00 EUR SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Cena za silovú elektrinu pre obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 pre odberné miesta odberateľa.
25.11.2016
26.11.2016
Kúpna zmluva
IZ 145/16/181/16
0,00 EUR Mgr. Zdenka RÁKAYOVÁ, Štôla
Mesto Vrbové
Pozemok, parc. reg. ,,E,, č. 3691/14 o výmere 1179 m2 na LV 3104
25.11.2016
22.11.2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 144/16/180/16
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
KOTOL, Nám. sv. Cyrila a Metoda 18 (Dom služieb)
24.11.2016
25.11.2016
Zmluva o spolupráci
IZ 143/16/179/16
0,00 EUR Národné osvetové centrum, Bratislava
Mesto Vrbové
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri príprave a realizovaní podujatia XX. Gorazdovo umelecké Vrbové
22.11.2016
23.11.2016
Zmluva o dielo
IZ 142/16/178/16
0,00 EUR TF Service, s.r.o., Hrnčiarovce nad Parnou
Mesto Vrbové
Dodanie tovarov a služieb vrátane dopravy na miesto plnenia - Synagóga Vrbové
22.11.2016
23.11.2016
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečení licencie
IZ 141/16/177/16
0,00 EUR Lomtec.com, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytovanie služieb zákazníkovi k systému - Elektronizácia služieb miest a obcí (ESMAO)
22.11.2016
23.11.2016
Zmluva o dodávke plynu
IZ 140/16/176/16
0,00 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Odberné miesto č. 4101599063 - Ul. sv. Cyrila a Metoda 20/12 - obytný dom ,,Dom služieb,,
18.11.2016
19.11.2016
Zmluva o nájme nehnuteľností
IZ 139/16/175/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Real Market Development s.r.o., Bratislava
Pozemky do nájmu za účelom realizácie investičného zámeru nájomcu - výstavba obytného súboru 50 b.j. v lokalite Horné Vrbové, k.ú. Vrbové
18.11.2016
19.11.2016
Nájomná zmluva
IZ 1/16/174/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Katarína Lipčeyová, Nitra
Prenájom miestnosti v DK Vrbové - predajná akcia textilu, obuvi, spotrebného tovaru
16.11.2016
03.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1027
0,00 EUR Mesto Vrbové
Lehocká Marta
Zmluva o nájme hrobového miesta
16.11.2016
07.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1032
0,00 EUR Mesto Vrbové
Zmeko Vladimír
Zmluva o nájme hrobového miesta
16.11.2016
07.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1033
0,00 EUR Mesto Vrbové
Boháčová Antónia
Zmluva o nájme hrobového miesta
16.11.2016
02.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1024
0,00 EUR Mesto Vrbové
Michalková Božena
Zmluva o nájme hrobového miesta
16.11.2016
03.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1029
0,00 EUR Mesto Vrbové
Sabová Eva
Zmluva o nájme hrobového miesta
16.11.2016
07.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1034
0,00 EUR Mesto Vrbové
Svetlík Miroslav
Zmluva o nájme hrobového miesta
16.11.2016
02.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1025
0,00 EUR Mesto Vrbové
Šašová Beáta
Zmluva o nájme hrobového miesta
16.11.2016
04.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1031
0,00 EUR Mesto Vrbové
Skipala Ondrej
Zmluva o nájme hrobového miesta
16.11.2016
08.11.2016
Nájomná zmluva
2016/1035
0,00 EUR Mesto Vrbové
Sabová Mária
Zmluva o nájme hrobového miesta
11.11.2016
12.11.2016
Kúpna zmluva
IZ 138/16/173/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
manželia Juraj Karlík a Daniela Karlíková, Vrbové
Pozemok, parc. reg. C, č. 1067/10 o výmere 477 m2. (Kúpna zmluva na základe výsledku OVS č. 7/2016)
11.11.2016
31.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1014
0,00 EUR Mesto Vrbové
Riedl Ivan MUDr.
Zmluva o nájme hrobového miesta
11.11.2016
31.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1018
0,00 EUR Mesto Vrbové
Horvátová Elena
Zmluva o nájme hrobového miesta
11.11.2016
31.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1021
0,00 EUR Mesto Vrbové
Majerníková Marta
Zmluva o nájme hrobového miesta
11.11.2016
31.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1015
0,00 EUR Mesto Vrbové
Kočvarová Elena PHDr.
Zmluva o nájme hrobového miesta
11.11.2016
31.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1019
0,00 EUR Mesto Vrbové
Majerníková Marta
Zmluva o nájme hrobového miesta
11.11.2016
31.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1022
0,00 EUR Mesto Vrbové
Majerníková Marta
Zmluva o nájme hrobového miesta
11.11.2016
31.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1026
0,00 EUR Mesto Vrbové
Šlauková Mária
Zmluva o nájme hrobového miesta
11.11.2016
31.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1020
0,00 EUR Mesto Vrbové
Majerníková Marta
Zmluva o nájme hrobového miesta
11.11.2016
31.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1023
0,00 EUR Mesto Vrbové
Majerníková Marta
Zmluva o nájme hrobového miesta
09.11.2016
10.11.2016
Kúpna zmluva
IZ 137/16/172/16
0,00 EUR KONNEX, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
EKS zmluva č.Z201635053_Z - Multifunkčné vozidlo s korbou, sypačom a radlicou
09.11.2016
10.11.2016
Nájomná zmluva
IZ 136/16/171/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Milan Opát - Katarína Grláková, Vrbové
Pozemky, reg. C, parc. č. 1080/1 o výmere 88 m2 a parc. č. 1080/2 o výmere 598 m2
09.11.2016
10.11.2016
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena
IZ 117/16/170/16
0,00 EUR Trnavský samosprávny kraj
Mesto Vrbové
Doplnenie a zmena Čl. IV. Zámennej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena (IZ 117/16/143/16)
09.11.2016
25.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0998
0,00 EUR Mesto Vrbové
Paleček Miroslav
Zmluva o nájme hrobového miesta
09.11.2016
25.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1002
0,00 EUR Mesto Vrbové
Klčová Oľga
Zmluva o nájme hrobového miesta
09.11.2016
26.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1005
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bubláveková Zuzana
Zmluva o nájme hrobového miesta
09.11.2016
25.10.2016
Nájomná zmluva
2016/ 0999
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bubák Vladimír
Zmluva o nájme hrobového miesta
09.11.2016
26.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1003
0,00 EUR Mesto Vrbové
Pekarovičová Edita
Zmluva o nájme hrobového miesta
09.11.2016
26.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1006
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bubláveková Zuzana
Zmluva o nájme hrobového miesta
09.11.2016
25.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1000
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bubák Vladimír
Zmluva o nájme hrobového miesta
09.11.2016
25.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1001
0,00 EUR Mesto Vrbové
Pončáková Oľga
Zmluva o nájme hrobového miesta
09.11.2016
27.10.2016
Nájomná zmluva
2016/1007
0,00 EUR Mesto Vrbové
Karlíková Anna
Zmluva o nájme hrobového miesta
07.11.2016
08.11.2016
Dohoda č. 16/06/010/9
IZ 135/16/169/16
0,00 EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Aktivačná činnosť - pomoc v hmotnej núdzi (od 01.01.2017 do 31.12.2017)
07.11.2016
08.11.2016
Dohoda č. 16/06/012/5
IZ 134/16/168/16
0,00 EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Aktivačná činnosť - menšie obecné práce (od 01.01.2017 do 30.06.2018)
03.11.2016
04.11.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 133/16/167/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Miroslav Šandrik, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: basketbalový tréning (01/2017-04/2017)
03.11.2016
04.11.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 133/16/166/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Miroslav Šandrik, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: basketbalový tréning (10/2016-12/2016)
03.11.2016
04.11.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 132/16/165/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: hodina telesnej výchovy (01/2017-03/2017)
03.11.2016
04.11.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 132/16/164/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: hodiny telesnej výchovy (10/2016-12/2016)
03.11.2016
04.11.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 131/16/163/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Adam Svetlík, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: krúžok PO (01/2017-04/2017)
03.11.2016
04.11.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 131/16/162/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Adam Svetlík, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: krúžok PO (10/2016-12/2016)
03.11.2016
04.11.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 130/16/161/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
ZŠK Mesta Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: tréning stolného tenisu (01/2017-05/2017)
03.11.2016
04.11.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 130/16/160/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
ZŠK Mesta Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: tréning stolného tenisu (09/2016-12/2016)
03.11.2016
04.11.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 129/16/159/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mgr. René Just
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový tréning (01/2017-05/2017)
03.11.2016
04.11.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 129/16/158/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mgr. René Just
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový tréning (09/2016-12/2016)
03.11.2016
04.11.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 128/16/157/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
ZŠK Mesta Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: tréning nohejbalu (01/2017-05/2017)
03.11.2016
04.11.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 128/16/156/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
ZŠK Mesta Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: tréning nohejbalu (09/2016-12/2016)
03.11.2016
01.11.2016
Nájomná zmluva
29/2016/3/2-12
0,00 EUR Mesto Vrbové
Peter Zemko
Nájomná zmluva 29/2016/3/2-12
31.10.2016
01.11.2016
Zámenná zmluva
IZ 127/16/155/16
0,00 EUR Ján Tomašovič, Vrbové
Mesto Vrbové
Zámena parciel v k.ú. Vrbové reg. „C“ č. 2990/2;2989/2;2994/2;2990/3;2994/2 ZA 2992/2;2746/10
31.10.2016
01.11.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN mesta Vrbové č. 4/2016
IZ 125/16/153/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Vrbové
Dotácia cirkevnému zboru na účel - umiestnenie lavičiek v areáli cirkevného dvora Ev. cirkvi AV, Vrbové
31.10.2016
01.11.2016
Kúpna zmluva
IZ 126/16/154/16
0,00 EUR Štefánia Németová, Vrbové
Mesto Vrbové
Pozemok, parc. reg. „C“ č. 2667/2 o výmere 52 m2 (záhrada)
26.10.2016
24.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0996
0,00 EUR Mesto Vrbové
Reháček Jaroslav
Zmluva o nájme hrobového miesta
26.10.2016
24.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0995
0,00 EUR Mesto Vrbové
Uhlíková Anna
Zmluva o nájme hrobového miesta
26.10.2016
24.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0994
0,00 EUR Mesto Vrbové
Sumera Bohuš
Zmluva o nájme hrobového miesta
26.10.2016
24.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0993
0,00 EUR Mesto Vrbové
Sumera Bohuš
Zmluva nájme hrobového miesta
26.10.2016
24.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0992
0,00 EUR Mesto Vrbové
Michalková Mária
Zmluva o nájme hrobového miesta
26.10.2016
24.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0991
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ladanyi Zdenko
Zmluva o nájme hrobového miesta
26.10.2016
01.10.2016
Nájomná zmluva
27/2016/322-10
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bibiána Karlíková
Nájomná zmluva 27/2016/322-10
26.10.2016
01.10.2016
Nájomná zmluva
28/2016/3/2-6
0,00 EUR Mesto Vrbové
Igor Pečenadský
Nájomná zmluva 28/2016/3/2-6
25.10.2016
25.10.2016
Zmluva o dielo a poskytovaní poradenských služieb
IZ 124/16/152/16
0,00 EUR Visions Consulting, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Spracovanie žiadosti o dotáciu - Envirofond - podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia pre rok 2017
25.10.2016
26.10.2016
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 147-2007 o nájme nehnuteľností a technologických zariadení
IZ 123/16/151/16
0,00 EUR Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Zmena a doplnenie predmetenej zmluvy v čl. 6 - Cena nájmu a spôsob úhrady
25.10.2016
24.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0990
0,00 EUR Mesto Vrbové
Sudorová Mária
Zmluva o nájme hrobového miesta
25.10.2016
24.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0989
0,00 EUR Mesto Vrbové
Tomčík Jaroslav
Zmluva o nájme hrobového miesta
25.10.2016
24.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0988
0,00 EUR Mesto Vrbové
Tomčík Jaroslav
Zmluva o nájme hrobového miesta
25.10.2016
21.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0987
0,00 EUR Mesto Vrbové
Nizner Ladislav
Zmluva o nájme hrobového miesta
25.10.2016
19.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0986
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bobeková Marta
Zmluva o nájme hrobového miesta
25.10.2016
19.10.2016
Nájomná zmluva
2012/0985
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bieliková Darinka
Zmluva o nájme hrobového miesta
25.10.2016
18.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0984
0,00 EUR Mesto Vrbové
Žáková Eva
Zmluva o nájme hrobového miesta
25.10.2016
20.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0982
0,00 EUR Mesto Vrbové
Valo Stanislav
Zmluva o nájme hrobového miesta
24.10.2016
25.10.2016
Zmluva o dielo
IZ 122/16/150/16
0,00 EUR Ateliér 3ab, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie: Územný plán mesta Vrbové(ÚPN O)
18.10.2016
19.10.2016
Zmluva o dielo
IZ 121/16/149/16
0,00 EUR Tomáš Roták - VAPKA, Piešťany
Mesto Vrbové
Zabezpečenie vonkajšieho umývania a vnútorného čistenia interiéru vozidiel Objednávateľa
07.10.2016
07.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0980
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mislovičová Dáša
Zmluva o nájme hrobového miesta
07.10.2016
07.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0979
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mislovičová Dáša
Zmluva o nájme hrobového miesta
06.10.2016
07.10.2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
IZ 41/16/148/16
0,00 EUR STAV-MONT Vrbové, s.r.o.
Mesto Vrbové
Doplnenie predmetu plnenia podľa článku II. ZoD o práce naviac
05.10.2016
06.10.2016
Kúpna zmluva
IZ 120/16/147/16
Neuvedené Edita Pekarovičová, Vrbové
Mesto Vrbové
Pozemky, parcela reg. „E“ č. 457/2 a č. 458/1
04.10.2016
05.10.2016
Nájomná zmluva
IZ 119/16/146/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Miroslav Peterka, Vrbové
Nájom - studňa na parc. č. 1601/11
04.10.2016
19.09.2016
Nájomná zmluva
2016/0977
0,00 EUR Mesto Vrbové
Milada Marciusová, Vrbové
Zmluva o nájme hrobového miesta
03.10.2016
04.10.2016
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o predkupnom práve
IZ 96/16/144/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
STAVOPRAC spol. s.r.o., Zákamenné
Zmena a doplnenie pôvodnej Kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve v čl. I. a čl. III. (IZ 96/16/110/16)
03.10.2016
03.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0976
0,00 EUR Mesto Vrbové
Oľga Adamcová
Zmluva o nájme hrobového miesta
03.10.2016
03.10.2016
Nájomná zmluva
2016/0975
0,00 EUR Mesto Vrbové
Oľga Adamcová
Zmluva o nájme hrobového miesta
24.09.2016
25.09.2016
Licenčná zmluva na vydanie diela
IZ 118/16/145/16
0,00 EUR Mgr. art. Katarína Krčmárová, Bratislava
Mesto Vrbové
Súhlas autorky diela Literárno-dramatické pásmo Beňovského glóbus s uverejneím vo verejnej prezentácií.
22.09.2016
23.09.2016
Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
IZ 117/16/143/16
0,00 EUR Trnavský samosprávny kraj
Mesto Vrbové
Zámena nehnuteľností podľa čl. III. tejto zmluvy a zriadnie vecného bremena podľa čl. IV. tejto zmluvy
22.09.2016
23.09.2016
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o predkupnom práve
IZ 103/16/142/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Tomáš Konček, Vrbové
Zmena a doplnenie pôvodnej Kúpnej zmluvy a zmluvy o predkupnom práve
22.09.2016
23.09.2016
Zmluva o dielo
IZ 116/16/141/16
0,00 EUR REPROGAS s.r.o., Moravské Lieskové
Mesto Vrbové
Zrealizovanie stavebnej zákazky - rozšírenie plynárenskej distibučnej siete - 15-bytový dom, Šteruská cesta - Vrbové
12.09.2016
13.09.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IZ 115/16/140/16
0,00 EUR Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava
Mesto Vrbové
Zmeny a doplnky Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 21.decembra 2015, e.č.:752/2015-2050-1200, v zmysle čl. 6 , ods. 6.1
09.09.2016
10.09.2016
Zmluva o dielo
IZ 114/16/139/16
0,00 EUR STAV-MONT Vrbové, s.r.o.
Mesto Vrbové
ZDS stavebné úpravy budovy Nám. sv. Cyrila a Metoda 12/20 Vrbové, mimo štátnej dotácie podľa podkladov objednávateľa
07.09.2016
07.09.2016
Darovacia zmluva
IZ 113/16/138/16
0,00 EUR Nadácia Veolia Slovensko, Bratislava
Mesto Vrbové
Peňažný dar za účelom finančnej podpory podujatia Dni mesta Vrbové, rozvoj folklóru v rámci regiónu
06.09.2016
07.09.2016
Zmluva o poskytnutí technickej aplikácie
IZ 112/16/137/16
0,00 EUR T-MAPY Slovensko s.r.o., Banská Bystrica
Mesto Vrbové
Geografický informačný systém GISPLAN vrátane jeho modulov
19.08.2016
18.08.2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 111/16/136/16
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
RVO lok. Čerenec
19.08.2016
18.08.2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 111/16/135/16
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
RVO Ul. Hollého
19.08.2016
18.08.2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 111/16/134/16
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
RVO Ul. Štefánikova
19.08.2016
18.08.2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 111/16/133/16
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
RVO Ul. 6.apríla
19.08.2016
18.08.2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 111/16/132/16
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
RVO Ul. Piešťanská
19.08.2016
18.08.2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 111/16/131/16
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
RVO Ul. Jantauscha
19.08.2016
18.08.2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 111/16/130/16
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
RVO Ul. Sadová
19.08.2016
18.08.2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 111/16/129/16
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
RVO Ul. SNP
19.08.2016
18.08.2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 111/16/128/16
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
RVO Ul. Šteruská
19.08.2016
18.08.2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 111/16/127/16
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
RVO Ul. Zigmundíka
19.08.2016
18.08.2016
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
IZ 111/16/126/16
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
RVO Ul. Beňovského
18.08.2016
19.08.2016
Rámcová zmluva
IZ 110/16/125/16
0,00 EUR CS, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Vykonanie stavebných prác - opravy ciest a chodníkov
18.08.2016
17.08.2016
Zmluva o dielo
IZ 109/16/124/16
0,00 EUR CS, s.r.o., Trnava
Mesto Vrbové
Realizácia stavby: Barcíkova ulica - III. etapa
16.08.2016
17.08.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 108/16/123/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Cesta pomoci, o.z. Vrbové
Dotácia organizácií Cesta pomoci, o.z. na zabezpečenie športovo - kultúrneho podujatia MUFUZA na mestskom štadióne
16.08.2016
17.08.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 107/16/122/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Obec Prašník
Dotácia obci Prašník na zabezpečenie osláv 72. výročia SNP, mesto Vrbové v roku 2016 spoluorganizátor akcie
11.08.2016
12.08.2016
Zmluva o výpožičke
IZ 106/16/121/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Marcel Stolár - ALFA BAR, Vrbové
Predmetom výpožičky je zariadenie kuchyne v prenajatých nebytových priestoroch mesta
11.08.2016
12.08.2016
Zmluva o výpožičke
IZ 105/16/120/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Marcel Stolár - ALFA BAR, Vrbové
Predmetom výpožičky je vnútorné zariadenie reštaurácie v prenajatých nebytových priestoroch mesta
11.08.2016
12.08.2016
Zmluva o výpožičke
IZ 104/16/119/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Marcel Stolár - ALFA BAR, Vrbové
Predmetom výpožičky je vonkajšie zariadenie terasy reštaurácie k prenajatým nebytovým priestorom
11.08.2016
12.08.2016
Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve
IZ 103/16/118/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Tomáš Konček, Vrbové
Prevod nehnuteľností - odpredaj pozemkov - Horné dielce, Vrbové na základe výsledku OVS č. 6/2016
10.08.2016
10.08.2016
Nájomná zmluva
2016/0961
0,00 EUR Mesto Vrbové
Nižnanská Mária
zmluva o nájme hrobového miesta
08.08.2016
01.08.2016
Zmluva o dielo
IZ 102/16/117/16
0,00 EUR CO-PRO, spol. s.r.o., Bratislava - Petržalka
Mesto Vrbové
Zabezpečenie odborných činností na úseku civilnej ochrany obyvateľstva mesta
08.08.2016
08.08.2016
Nájomná zmluva
2016/0960
0,00 EUR Mesto Vrbové
Klčová Mária
zmluva o nájme hrobového miesta
08.08.2016
08.08.2016
Nájomná zmluva
2016/0959
0,00 EUR Mesto Vrbové
Máliková Valéria
nájomná zmluva hrobového miesta
08.08.2016
08.08.2016
Nájomná zmluva
2016/0958
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bednáriková Kvetoslava
zmluva o nájme na hrobové miesto
08.08.2016
09.08.2016
Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
IZ 101/16/116/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
MARINOL, s.r.o., Trnava
Odoberanie použitého prepáleného rastlinného oleja od dodávateľa
08.08.2016
08.08.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 86/13/Fekál/Mesto Vrbové
IZ 100/16/115/16
0,00 EUR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany
Mesto Vrbové
Vývoz odpadových vôd zo žúmp do čistiarne odpadových vôd - zmena miesta vývozu odpadových vôd zo žúmp do ČOV Piešťany
05.08.2016
05.08.2016
Nájomná zmluva
2016/0957
0,00 EUR Mesto Vrbové
Filan Jozef
zmluva o nájme na hrobové miesto
03.08.2016
03.08.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
IZ 51/16/114/16
0,00 EUR Ateliér 3ab, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Prípravné práce s preverením skutkového stavu v katastrálnom území Vrbové
29.07.2016
29.07.2016
Nájomná zmluva
2016/0955
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mgr. Gajňáková Mária
zmluva o nájme hrobového miesta
29.07.2016
29.07.2016
Nájomná zmluva
2016/0954
0,00 EUR Mesto Piešťany
Gajňáková Mária
zmluva o nájme na hrobové miesta
29.07.2016
29.07.2016
Nájomná zmluva
23/2016/25-1726
0,00 EUR Mesto Vrbové
Stanislava Jamrichová
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za nájomné dvojgarzonku č. 25 (podľa vnútornej evidencie prenajímateľa), druhom poschodí v bytovom dome na Hrabinskej ulici, s.č. 1726, orientačné č.11 vo Vrbovom. Byt má výmeru 32,28 m2.
29.07.2016
29.07.2016
Nájomná zmluva
22/2016/1726-8
0,00 EUR Mesto Vrbové
Zuzana Dunajčíková
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za nájomné dvojizbový byt č. 8 (podľa vnútornej evidencie prenajímateľa), na prvom poschodí v bytovom dome na Hrabinskej ulici, s.č. 1726, orientačné č.13 vo Vrbovom. Byt má výmeru 48,12 m2.
28.07.2016
28.07.2016
Nájomná zmluva
2016/0956
0,00 EUR Mesto Vrbové
Stolárová Juliana
zmluva o nájme hrobového miesta
25.07.2016
25.07.2016
Zmluva o poskytnutí služby Z1604M
IZ 99/16/113/16
0,00 EUR Ing. arch. Marianna Bogyová, Piešťany
Mesto Vrbové
Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie mesta(ÚPN-M) Vrbové
22.07.2016
22.07.2016
Nájomná zmluva
IZ 98/16/112/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bývanie a reality s.r.o., Myjava
Nájomná zmluva na pozemky pod distribučné stojany - inzertný a informačný časopis Bývanie a Reality
18.07.2016
18.07.2016
Nájomná zmluva
2016/0953
0,00 EUR Mesto Vrbové
Kráľová Mária
zmluva o nájme na hrobové miesto
18.07.2016
18.07.2016
Nájomná zmluva
2016/0952
0,00 EUR Mesto Vrbové
Brečová Anna
zmluva o nájme na hrobové miesto
18.07.2016
19.07.2016
Kúpna zmluva
IZ 97/16/111/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Juraj Karlík - Daniela Karlíková, Vrbové
Pozemok, parc. reg. „C“ č. 1067/8 o výmere 237 m2
18.07.2016
19.07.2016
Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve
IZ 96/16/110/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
STAVOPRAC s.r.o., Zákamenné
Prevod nehnuteľností - odpredaj budov a pozemkov na základe výsledku OVS č. 5/2016
18.07.2016
18.07.2016
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinn. stavebníka na rozhodnutie o odstránení stavby
IZ 95/16/109/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
STAVOPRAC s.r.o., Zákamenné
Záväzok postupcu odovzdať a záväzok postupníka prevziať práva a povinnosti stavebníka na odstránení stavieb č. 478 a 480
18.07.2016
18.07.2016
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
IZ 94/16/108/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
STAVOPRAC s.r.o., Zákamenné
Odpredaj pozemkov - bytový dom „ Košiar“
15.07.2016
15.07.2016
Nájomná zmluva
2016/0951
0,00 EUR Mesto Vrbové
Madžová Mária
zmluva o nájme na hrobové miesto
13.07.2016
13.07.2016
Nájomná zmluva
2016/0949
0,00 EUR Mesto Vrbové
Káčereková Jana
zmluva o nájme na hrobové miesto
13.07.2016
13.07.2016
Nájomná zmluva
2016/0947
0,00 EUR Mesto Vrbové
Filan Jozef
zmluva o nájme na hrobové miesto
12.07.2016
12.07.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 93/16/107/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Voľnočasové centrum Vrbové, n.o., Vrbové
Dotácia na zabezpečenie činnosti Voľnočasového centra n.o. na rok 2016
12.07.2016
12.07.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 92/16/106/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Únia žien Slovenska, o.z. - ZO Vrbové
Dotácia na zabezpečenie činnosti organizácie v roku 2016
12.07.2016
12.07.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 91/16/105/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Gorazdík - Združenie detí a mládeže, o.z., Vrbové
Dotácia na zabezpečenie činnosti organizácie v roku 2016
12.07.2016
12.07.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 90/16/104/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, MO Vrbové
Dotácia na zabezpečenie spoločenskej činnosti organizácie na rok 2016
11.07.2016
11.07.2016
Nájomná zmluva
2016/0950
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mudr. Macášková Helena
zmluva o nájme na hrobové miesto
11.07.2016
11.07.2016
Kúpna zmluva
IZ 84/16/98/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Vladimír Kriho a Helena Krihová, Vrbové
Pozemok, parcela „C“ č.1091/4, 379 m2, LV 3369
11.07.2016
11.07.2016
Kúpna zmluva
IZ 83/16/97/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jarmila Končeková, Vrbové
Pozemok, parcela „C“ č. 1088/4, 345 m2, LV 1900
11.07.2016
11.07.2016
Zmluva o výpožičke
IZ 86/16/100/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Lukáš Snoha, Vrbové
Nebytový priestor v DK Vrbové pre študijné účely
11.07.2016
11.07.2016
Kúpna zmluva
IZ 85/16/99/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Spolok Dychová hudba Vrbovanka, Vrbové
Predaj hnuteľného majetku mesta - hubobné nástroje
11.07.2016
11.07.2016
Autorská zmluva
IZ 88/16/102/16
0,00 EUR Divadlo Klauniky
Mesto Vrbové
Divadelné predstavenie Don Quijote de la Ancha
11.07.2016
11.07.2016
Zmluva č. 4-OZaHF PN o poskytnutí účelovej dotácie
IZ 87/16/101/16
0,00 EUR Trnavský samosprávny kraj
Mesto Vrbové
Poskytnutie účelovej dotácie na realizáciu akcie ˮVrbovská 15ˮ
08.07.2016
09.07.2016
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v meste Vrbové 1.etapa Ul. Oslobodenia
IZ 82/16/96/16
0,00 EUR Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany
Mesto Vrbové
Prevzatie a odborné prevádzkovanie verejnej splaškovej kanalizácie - Ul. Oslobdenia
08.07.2016
09.07.2016
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
IZ 81/16/95/16
0,00 EUR SPP-distribúcia, s.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri rozšírení distibučnej siete
07.07.2016
08.07.2016
Zmluva ZSE0805201501
IZ 80/16/94/16
0,00 EUR ENVI-PAK, a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov
07.07.2016
08.07.2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny
IZ 79/16/93/16
0,00 EUR ZSE Energia a.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Dodanie elektriny do odberného miesta Odberateľa
06.07.2016
07.07.2016
Zmluva o odovzdaní a prevzatí práv a povinností stavebníka na rozhodnutie o umiestnení stavby
IZ 78/16/92/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
STAVOPRAC s.r.o., Zákamenné
Záväzok postupcu odovzdať a postupníka prevziať práva a povinnosti stavebníka - Nájomné byty 15bj. + inžinierske siete
06.07.2016
07.07.2016
Zmluva o nájme nehnuteľností
IZ 77/16/91/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
STAVOPRAC spol. s.r.o., Zákamenné
Prenechanie pozemkov nájomcovi na Šteruskej ceste vo Vrbovom
06.07.2016
07.07.2016
Kúpna zmluva
IZ 76/16/90/16
0,00 EUR ELISA, spol. s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Pozemok, parc. reg. „C“ č. 2608/5 o výmere 920 m2
05.07.2016
05.07.2016
Nájomná zmluva
2016/0946
0,00 EUR Mesto Vrbové
Matejková Mária
zmluva o nájme na hrobové miesto
04.07.2016
04.07.2016
Nájomná zmluva
2016/0948
0,00 EUR Mesto Vrbové
Zemko Jozef
zmluva o nájme na hrobové miesto
01.07.2016
02.07.2016
Zmluva o poskytovaní služby
IZ 89/16/103/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mesto Piešťany
Výkon stavebného úradu pre stavby realizované Mestom Piešťany
01.07.2016
01.07.2016
Dohoda č. 002979
IZ 75/16/89/16
0,00 EUR Slovenská republika - Okresný úrad Trnava
Mesto Vrbové
Odovzdanie majetku do vlatníctva Mesta Vrbové
30.06.2016
30.06.2016
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3/2014/15-3/2
3/2014/15-3/2
0,00 EUR Mesto Vrbové
Silvia Pašmíková
Predľženie nájmu
30.06.2016
30.06.2016
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 37/2015/10-3/2
37/2015/10-3/2
0,00 EUR Mesto Vrbové
Erik Kolník, Andrea Brezulová
Predľženie nájmu
30.06.2016
30.06.2016
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 19/2015/3-3/2
19/2015/3-3/2
0,00 EUR Mesto Vrbové
Miroslava Gáblovská
Predľženie nájomnej zmluvy
29.06.2016
30.06.2016
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
IZ 90/15/88/16
0,00 EUR Venimex Slovakia, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Oprava nesprávne uvedených údajov a vysvetlenie
29.06.2016
30.06.2016
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a právnych služieb
IZ 74/16/87/16
0,00 EUR JUDr. Jozef POLÁK
Mesto Vrbové
Poskytovanie právnej pomoci klientovi
28.06.2016
29.06.2016
Zámenná zmluva
IZ 73/16/86/16
0,00 EUR Ľubomír Braško - Marta Brašková, Vrbové
Mesto Vrbové
Zámena parcely reg. „C“ č. 173/1 za parcelu reg. „C“ č. 176/9 v k.ú.Vrbové
28.06.2016
29.06.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 8929/15/08762
IZ 72/16/85/16
0,00 EUR Československá obchodná banka, a.s. Bratislava
Mesto Vrbové
Splatenie poskytnutých peňažných prostriedkov banke do 30.11.2016
27.06.2016
27.06.2016
Nájomná zmluva
2016/0944
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jánošková Mária
zmluva o nájme na hrobové miesto
24.06.2016
24.06.2016
Nájomná zmluva
2016/0945
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jánošková Mária
zmluva o nájme na hrobové miesto
23.06.2016
23.06.2016
Nájomná zmluva
2016/0943
0,00 EUR Mesto Vrbové
Duchová Edita
zmluva o nájme na hrobové miesto
21.06.2016
22.06.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 71/16/84/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Šport Vrbové o. z., Vrbové
Dotácia pre športovú organizáciu na zabezpečenie hokejbalového turnaja
20.06.2016
20.06.2016
Nájomná zmluva
2016/0942
0,00 EUR Mesto Vrbové
Drietomská mária
zmluva o nájme na hrobové miesto
20.06.2016
20.06.2016
Nájomná zmluva
21/2016/322-15
0,00 EUR Mesto Vrbové
Anna Mitterová
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za nájomné 1-izbový byt č.15, na prvom poschodí v bytovom dome s.č. 322, orientačné č.25 vo Vrbovom. Byt má výmeru 32,15 m2.
20.06.2016
21.06.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 70/16/83/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Parlament mladých mesta Vrbové
Dotácia na zabezpečenie činnosti Parlamentu mladých mesta Vrbové na rok 2016
20.06.2016
21.06.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 69/16/82/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Vrbové
Dotácia na zabezpečenie podpory mládežníckych aktivít
17.06.2016
17.06.2016
Kúpna zmluva
IZ 68/16/81/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ing. Ladislav Lackovič
Pozemok, parcela „C“ č. 1083/4, 301 m2, LV 1900
16.06.2016
16.06.2016
Nájomná zmluva
2016/0941
0,00 EUR Mesto Vrbové
Včelková Eva
zmluva o nájme na hrobové miesto
16.06.2016
16.06.2016
Nájomná zmluva
2016/0940
0,00 EUR Mesto Vrbové
Včelková Viera
zmluva o nájme na hrobové miesto
16.06.2016
16.06.2016
Nájomná zmluva
2016/0939
0,00 EUR Mesto Vrbové
Včelková Viera
zmluva o nájme na hrobové miesto
16.06.2016
16.06.2016
Nájomná zmluva
2016/0938
0,00 EUR Mesto Vrbové
Včelková Viera
zmluva o nájme na hrobové miesto
16.06.2016
17.06.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 67/16/80/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Základná organizácia Chovateľov poštových holubov, Vrbové
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie činnosti príjemcu na rok 2016
15.06.2016
15.06.2016
Rámcová zmluva o obstaraní diela
IZ 66/16/79/16
0,00 EUR Lidl Slovenská republika, v.o.s., Bratislava
Mesto Vrbové
Projekt Ihrisko Žihadielko
15.06.2016
15.06.2016
kúpna zmluva
IZ 65/16/78/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ladislav Šteruský a Edita Doskočilová, Vrbové
Pozemok, parcela „C“ č.1093/4, 355 m2, LV 3369
15.06.2016
15.06.2016
kúpna zmluva
IZ 64/16/77/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Pavol Koreň, Vrbové
Pozemok, parcela „C“ č. 1086/4, 388 m2, LV 1900
15.06.2016
15.06.2016
kúpna zmluva
IZ 63/16/76/16
0,00 EUR Ľuboš Sudora, Vrbové
Mesto Vrbové
Pozemok, parc. „C“ č.1901/2, 192 m2, LV 1165
14.06.2016
14.06.2016
Nájomná zmluva
20/2016/3/2-10
0,00 EUR Mesto Vrbové
Erik Kolník, Andrea Brezulová
Užívanie bytu I. kategórie, ul. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
14.06.2016
14.06.2016
Zmluva č. 010-NNB/2016
IZ 62/16/74/16
0,00 EUR Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR, Bratislava
Mesto Vrbové
Poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov
13.06.2016
13.06.2016
Nájomná zmluva
2016/0937
0,00 EUR Mesto Vrbové
Kozáriková Magda
zmluva o nájme na hrobové miesto
10.06.2016
10.06.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 61/16/73/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jednota dôchodcov na Slovensku, Miestna organizácia Vrbové
Poskytnutie dotácie Mestskej organizácií JDS Vrbové
10.06.2016
10.06.2016
Zmluva o zrušení predkupného práva
IZ 60/16/72/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Juraj Karlík - Daniela Karlíková, Vrbové
Pozemok, parcela „C“ č.1067/3, 3000 m2, LV 2957
09.06.2016
09.06.2016
Nájomná zmluva
2016/0936
0,00 EUR Mesto Vrbové
Kamenická Božena
zmluva o nájme na hrobové miesto
09.06.2016
09.06.2016
Nájomná zmluva
2016/0935
0,00 EUR Mesto Vrbové
Dugová Darina
zmluva o nájme na hrobové miesto
09.06.2016
09.06.2016
Zmluva o dielo
IZ 59/16/71/16
0,00 EUR SATES a.s., Považská Bystrica
Mesto Vrbové
Realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia
08.06.2016
08.06.2016
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
IZ 90/15/75/16
0,00 EUR Venimex Slovakia spol. s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Doplnenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo
08.06.2016
08.06.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 58/16/70/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Venimex Slovakia, s.r.o., Bratislava
Nebytové priestory bez vnútorného vybavenia - 32 m2 v budove s. č. 174
06.06.2016
06.06.2016
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
IZ 57/16/69/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Emília Halvelandová HSH
Zmena článku č. I. - Predmet nájmu a čl. č. IV. - Výška nájomného
06.06.2016
06.06.2016
Dodatok č.11 k Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
IZ 56/16/68/16
0,00 EUR Marius Pedersen, a.s., Trenčín
Mesto Vrbové
Zber a preprava komunálneho odpadu
06.06.2016
06.06.2016
Kúpna zmluva
IZ 55/16/67/16
0,00 EUR Martin Mešenec a Mgr. Slávka Mešencová, Vrbové
Mesto Vrbové
Pozemok, parcela „C“ č. 2668/2, 96 m2, LV 78
03.06.2016
03.06.2016
Nájomná zmluva
2016/0933
0,00 EUR Mesto Vrbové
Višňovský Vladimír
zmluva o nájme na hrobové miesto
02.06.2016
02.06.2016
Nájomná zmluva
2016/0934
0,00 EUR Mesto Vrbové
Puváková Elena
zmluva o nájme na hrobové miesto
01.06.2016
01.06.2016
Účelová dotácia
003-4-K/2016
0,00 EUR Trnavský samosprávny kraj
Mesto Vrbové
zmluva ttsk o dotácii
31.05.2016
31.05.2016
Nájomná zmluva
19/2016/322-6
0,00 EUR Mesto Vrbové
Michal Gáblovský
Nájomný 1- izbový byt č. 6, sídl. 9. mája
31.05.2016
31.05.2016
Zmluva o dielo
IZ 54/16/66/16
0,00 EUR Umysa, usmejsa, s.r.o., Piešťany
Mesto Vrbové
Umývanie a vnútorné čistenie interiérov vozidiel
31.05.2016
01.06.2016
Nájomná zmluva
IZ 44/16/53/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Gabriel Czöz, Trstice
Prenájom stánku na mestskom trhovisku
30.05.2016
30.05.2016
Nájomná zmluva
2016/0932
0,00 EUR Mesto Vrbové
Nemcová Ľudmila
zmluva o nájme na hrobové miesto
30.05.2016
30.05.2016
Nájomná zmluva
IZ 1/16/65/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
OBUTY - Richard Tupý, Partizánske
Prenájom miestnosti v budove s. č. 292 (DK Vrbové)
30.05.2016
30.05.2016
Zmluva o zrušení predkupného práva
IZ 53/16/64/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Matúš Minarovič, Trebatice
Pozemok, parcela „C“ č.1042, 505 m2, LV 4066
30.05.2016
30.05.2016
Kúpna zmluva
IZ 52/16/63/16
0,00 EUR Mária Kaclíková, rod. Pilátová, Vrbové
Mesto Vrbové
Pozemok, parcela „C“ č. 389/14, 15 m2, LV 3502
27.05.2016
27.05.2016
Nájomná zmluva
17/2016/322-10
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bibiana Karlíková
prenájom dvojizbového bytu č. 10 na sídl. 9. mája
27.05.2016
27.05.2016
Nájomná zmluva
16/2016/1726-44
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ján Nižnanský
Prenájom dvojizbového bytu č.44 na Hrabinskej ulici
26.05.2016
26.05.2016
Zmluva o dielo
IZ 51/16/62/16
0,00 EUR Ateliér 3ab, s.r.o., Bratislava
Mesto Vrbové
Prípravné práce s preverením skutkového stavu v katastrálnom území Vrbové
24.05.2016
24.05.2016
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 147/2007
IZ 50/16/61/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Aktualizácia fyzického stavu majetku k 31.12.2015 podľa inventarizácie
20.05.2016
20.05.2016
Nájomná zmluva
2016/0931
0,00 EUR Mesto Vrbové
Nižnánska Elena
zmluva o nájme na hrobové miesto
16.05.2016
16.05.2016
Nájomná zmluva
2016/0930
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ing. Ridzoňová Katarína
zmluva o nájme na hrobové miesto
16.05.2016
16.05.2016
Nájomná zmluva
2016/0929
0,00 EUR Mesto Vrbové
Slezáková Mária
zmluva o nájme hrobového miesta
16.05.2016
16.05.2016
Zámenná zmluva
IZ 49/16/60/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Dušan Miezga a Mgr. Adriana Miezgová, Vrbové
Zámena parcely č. 1733/4 za parcelu č. 1621/2 v k.ú.Vrbové
12.05.2016
12.05.2016
Nájomná zmluva
2016/0928
0,00 EUR Mesto Vrbové
Gazdík Ján
zmluva o nájme hrobového miesta
12.05.2016
12.05.2016
Nájomná zmluva
2016/0927
0,00 EUR Mesto Vrbové
Nosková Darina
zmluva o nájme na hrobové miesto
11.05.2016
11.05.2016
Zmluva o zrušení predkupného práva
IZ 48/16/59/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Anna Pakanová, Vrbové
Zrušenie predkúpneho práva na nehnuteľnosť - pozemok reg. „C“ č. 1040, zapísaný na LV 4065
10.05.2016
10.05.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 4/2016
IZ 47/16/58/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Poskytnutie dotácie Miestnemu spolku Slovenského červeného kríža vo Vrbovom
Poskytnutie dotácie Miestnemu spolku Slovenského červeného kríža vo Vrbovom
09.05.2016
09.05.2016
Nájomná zmluva
IZ 46/16/57/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Marcel Stolár - ALFA BAR, Vrbové
Nájom nebytových priestorov v budove s. č. 495 (Kúria Beňovského)
05.05.2016
05.05.2016
Nájomná zmluva
2016/0925
0,00 EUR Mesto Vrbové
Hrádelová Elena
Zmluva o nájme hrobového miesta
05.05.2016
05.05.2016
Nájomná zmluva
2016/0926
0,00 EUR Mesto Vrbové
Hrádelová Elena
zmluva o nájme hrobového miesta
04.05.2016
04.05.2016
Nájomná zmluva
IZ 1/16/56/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Firma RUŽOMBEROK - Ondrej Sztojka, Zemné 541
Prenájom miestnosti v budove s.č. 292 (DK Vrbové)
02.05.2016
02.05.2016
Nájomná zmluva
15/2016/295/4-35
0,00 EUR Mesto Vrbové
Dávid Hajnala
Prenájom 1- izbového bytu č. 35 na ul. J. Zigmundíka
29.04.2016
29.04.2016
Nájomná zmluva
IZ 44/16/52/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ing. Alexander Szabó, Veľký Kýr
Prenájom stánkov na mestskom trhovisku
29.04.2016
29.04.2016
Nájomná zmluva
IZ 44/16/51/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ondrej Trvalec, Vrbové
Prenájom stánkov na mestskom trhovisku
29.04.2016
29.04.2016
zmluva o dielo
IZ 44/16/55/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
A5 Ateliér architektúry a urbanizmu, Trnava
Projektová dokumentácia UŠ IBV Ul. Bočná, Vrbové
29.04.2016
29.04.2016
Nájomná zmluva
IZ 44/16/54/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ján Beňo, Hurbanovo
Prenájom stánkov na mestskom trhovisku
29.04.2016
29.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.4/2016
IZ 43/16/50/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom
Poskytnutie dotácie Základnej organizácií Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vrbovom
29.04.2016
29.04.2016
Nájomná zmluva
14/2016/3/2-12
0,00 EUR Mesto Vrbové
Peter Zemko
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za nájomné –byt I. kategórie o výmere 23,32m2. Byt sa nachádza v dome na Ul. Cyrila a Metoda 3/2 , vo Vrbovom, na prízemí v pravo, postavenom na pozemku označenom p.č. 480. Predmet nájmu bude označený ako
29.04.2016
29.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.4/2016
IZ 42/16/49/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Klub športovej kynológie Vrbové
Poskytnutie dotácie Klubu športovej kynológie Vrbové
29.04.2016
29.04.2016
Nájomná zmluva
13/2016/1726-9
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jana Frankovičová
/ Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za nájomné dvojizbový byt byt č. 9 (podľa vnútornej evidencie prenajímateľa), na prízemí v bytovom dome na Hrabinskej ulici, s.č. 1726, orientačné č.13 vo Vrbovom. Byt má výmeru 48,12 m2.
28.04.2016
28.04.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
IZ 41/16/48/16
0,00 EUR STAV-MONT Vrbové, s.r.o.
Mesto Vrbové
Zmena čl. V. bod 5.1. Zmluvy o dielo
26.04.2016
26.04.2016
Nájomná zmluva
IZ 39/16/46/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Profi Broker, s.r.o., Nitra
prenájom nebytového priestoru v DK - realitná kancelária
22.04.2016
22.04.2016
Nájomná zmluva
2016/0924
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mešencová Ľudmila
Zmluva o nájme hrobového miesta
20.04.2016
20.04.2016
Nájomná zmluva
2016/0923
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mešenec Ján
Zmluva o nájme hrobového miesta
19.04.2016
19.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie
IZ 40/16/47/16
0,00 EUR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Mesto Vrbové
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej pož. ochrany SR
18.04.2016
18.04.2016
Nájomná zmluva
2016/0922
0,00 EUR Mesto Vrbové
Raffayová Margita
Zmluva o nájme hrobového miesta
18.04.2016
18.04.2016
Nájomná zmluva
2016/0921
0,00 EUR Mesto Vrbové
Raffayová Margita
Zmluva o nájme hrobového miesta
12.04.2016
13.04.2016
Rámcová zmluva o dielo
IZ 38/16/45/16
0,00 EUR STAV-MONT Vrbové, s.r.o.
Mesto Vrbové
vykonanie stavebných prác
12.04.2016
12.04.2016
Zmluva o finančnom vysporiadaní
IZ 37/16/44/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Obec Krakovany
Finančné vysporiadanie nákladov na výrobu jedál a nápojov pre žiakov ZŠ Krakovany
11.04.2016
11.04.2016
Nájomná zmluva
2016/0920
0,00 EUR Mesto Vrbové
Košťál Ľudovít
Zmluva o nájme hrobového miesta
08.04.2016
08.04.2016
Nájomná zmluva
2016/0919
0,00 EUR Mesto Vrbové
Skaličanová Milena
Zmluva o nájme hrobového miesta
08.04.2016
08.04.2016
Kúpna zmluva
IZ 36/16/43/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Tomáš Gažík
predaj nehnuteľnosti - predaj bytu č. 2 na Ul. SNP 288 - Tomáš Gažík, Vrbové
06.04.2016
07.04.2016
Zmluva o dielo
IZ 35/16/42/16
0,00 EUR STAV-MONT Vrbové, s.r.o.
Mesto Vrbové
ZDS administratívnej budovy č.12 - prestavba, adaptácia na byty v II. N.P. a III. N.P
04.04.2016
04.04.2016
Nájomná zmluva
2016/0918
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ilenčíková Simona
Zmluva o nájme hrobového miesta
04.04.2016
05.04.2016
Nájomná zmluva
IZ 1/16/37/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Richard Tupý - OBUTY
prenájom miestnosti v budove s. č. 292 (DK Vrbové)
01.04.2016
01.04.2016
Nájomná zmluva
IZ 1/16/33/16
0,00 EUR Združenie Kriak
Mesto Vrbové
na prenájom miestností v budove s. č. 292 ( DK Vrbové)
01.04.2016
01.04.2016
zmluva o poskytnutí dotácie
IZ 34/16/341/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
združenie športových klubov mesta Vrbové
poskytnutie dotácie
01.04.2016
01.04.2016
zmluva o poskytnutí dotácie
IZ 33/16/39/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mestský futbalový klub Vrbové
poskytnutie dotácie
01.04.2016
01.04.2016
Zmluva o výpožičke
IZ 32/16/39/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mestský futbalový klub Vrbové
budova mestského štadiónu
01.04.2016
01.04.2016
Kúpna zmluva
IZ 31/16/38/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mgr. Lucia Puváková, rod. Sabová a Ing. Jozef Puvák
pozemok č. 1611/9 a pozemok 1601/13
30.03.2016
30.03.2016
k Nájomnej zmluve na nehnuteľný majetok
Dodatok č. 2
0,00 EUR Mesto Vrbové
Domov Klas n.o,
Domov Klas n.o., Vrbové
30.03.2016
30.03.2016
k Zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
Dodatok č. 1
0,00 EUR Mesto Vrbové
Domov Klas n.o,
Domov Klas n.o., Vrbové
30.03.2016
30.03.2016
Nájomná zmluva
12/2016/1726-31
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jakub Rakús
prenájom
29.03.2016
29.03.2016
Zmluva o spolupráci
1613200002-ZoS
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a. s.
Mesto Vrbové
pripojenie TA - Vrbové, priemyselný park, VNK,TS,NNK - Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava
29.03.2016
29.03.2016
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 EUR Ing. MATULÁK Peter, rod. Matulák, HAJDU Andrea, rod. Matulákova a PhDr. BÁBIK Ján, rod. Bábik
Mesto Vrbové
Synagóga
25.03.2016
25.03.2016
Nájomná zmluva
20196/0917
0,00 EUR Mesto Vrbové
Kostolná Irena
Zmluva o nájme hrobového miesta
23.03.2016
23.03.2016
Dohoda
004/§ 52a/2016/ PZ VAOTP
0,00 EUR Mesto Vrbové
Úrad práce, sociálných vecí a rodiny Piešťany
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Piešťany
18.03.2016
18.03.2016
VAOTP k DOHODE č. 024/2015/§ 52/2015
Dodatok č.001/§ 52/2016 PZ
0,00 EUR Úrad práce, sociálných vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Piešťany
17.03.2016
17.03.2016
Nájomná zmluva
2016/0916
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mgr. Kohutovičová Edita
Zmluva o nájme hrobového miesta
16.03.2016
16.03.2016
Nájomná zmluva
2016/0915
0,00 EUR Mesto Vrbové
Talajková Kvetoslava
Zmluva o nájme hrobového miesta
16.03.2016
16.03.2016
Nájomná zmluva
2016/0914
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jurigová Slávka
Zmluva o nájme hrobového miesta
14.03.2016
14.03.2016
výrub stromov s odstránením drevnej hmoty
Zmluva o dielo
0,00 EUR Tomáš Velický
Mesto Vrbové
výrub stromov s odstránením drevnej hmoty
10.03.2016
10.03.2016
Nájomná zmluva
2016/0913
0,00 EUR Mesto Vrbové
Snoha Štefan
Zmluva o nájme hrobového miesta
10.03.2016
10.03.2016
Nájomná zmluva
2016/0912
0,00 EUR Mesto Vrbové
Klčo Peter
Zmluva o nájme hrobového miesta
10.03.2016
10.03.2016
Nájomná zmluva
2016/0911
0,00 EUR Mesto Vrbové
Macháč Michal
Zmluva o nájme hrobového miesta
10.03.2016
10.03.2016
Nájomná zmluva
2016/0910
0,00 EUR Mesto Vrbové
Rišková Anna
Zmluva o nájme hrobového miesta
10.03.2016
10.03.2016
k dohode č. 015/2015/§54-ŠnZ zo dňa 27.11.2015
Dodatok č.1/2016/§ 54-ŠnZ
0,00 EUR Úrad práce, sociálných vecí a rodiny Piešťany
Mesto Vrbové
k dohode č. 015/2015/§54-ŠnZ zo dňa 27.11.2015
03.03.2016
03.03.2016
Dohoda o poskytnutí grantu
ER-16-05
0,00 EUR Nadácia Ekopolis
Mesto Vrbové
z projektu Na energiu s rozumom
03.03.2016
03.03.2016
Nájomná zmluva
11/2016/14-3/2
0,00 EUR Miroslav Tomášik
Mesto Vrbové
Nájom
02.03.2016
02.03.2016
Zmluva o dielo
IZ 20/16/25/16
0,00 EUR GIT, s.r.o
Mesto Vrbové
Stavebné práce
29.02.2016
29.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0909
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jankech Roland
Zmluva o nájme hrobového miesta
29.02.2016
29.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0908
0,00 EUR Mesto Vrbové
Vydarená Anna
Zmluva o nájme hrobového miesta
29.02.2016
29.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0907
0,00 EUR Mesto Vrbové
Slováková Monika
Zmluva o nájme hrobového miesta
29.02.2016
29.02.2016
Zmluva o dielo
IZ 18/16/23/16
0,00 EUR Venimex Slovakia spol. s.r.o
Mesto Vrbové
Stavebné práce
26.02.2016
26.02.2016
Nájomná zmluva
9/2016/1-3/2
0,00 EUR Mesto Vrbové
GIT, s.r.o
Prenájom
26.02.2016
01.03.2016
k nájomnej zmluve č. 32/2015/20-3/2
Dodatok č. 1
0,00 EUR Mesto Vrbové
Božena Matejková
Dodatok
24.02.2016
24.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0906
0,00 EUR Mesto Vrbové
Spálová Slávka
Zmluva o nájme hrobového miesta
24.02.2016
24.02.2016
Nájomná zmluva
IZ 1/16/22/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
MEKKA, s.r.o.,
Prenájom
23.02.2016
23.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0905
0,00 EUR Mesto Vrbové
Vilhémová Anna
Zmluva o nájme hrobového miesta
23.02.2016
23.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0904
0,00 EUR Mesto Vrbové
Vilhémová Anna
Zmluva o nájme hrobového miesta
23.02.2016
23.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0903
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jozef Brezina
Zmluva o nájme hrobového miesta
23.02.2016
23.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0902
0,00 EUR Mesto Vrbové
brezina Jozef
Zmluva o nájme hrobového miesta
22.02.2016
22.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0901
0,00 EUR Mesto Vrbové
Sedláček Ladislav
Zmluva o nájme hrobového miesta
22.02.2016
22.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0900
0,00 EUR Mesto Vrbové
Sedláček Ladislav
Zmluva o nájme hrobového miesta
19.02.2016
19.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0899
0,00 EUR Mesto Vrbové
Gúčiková Beata
Zmluva o nájme hrobového miesta
19.02.2016
19.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0898
0,00 EUR Mesto Vrbové
Konkuš Milan
Zmluva o nájme hrobového miesta
19.02.2016
19.02.2016
Nájomná zmluva
IZ 8/2016/322-15
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bibiána Karlíková
Prenájom
17.02.2016
17.02.2016
na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
0,00 EUR Ministerstvo práce, sociálných vecí a rodiny
Mesto Vrbové
na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
17.02.2016
17.02.2016
na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
0,00 EUR Ministerstvo práce, sociálných vecí a rodiny
Mesto Vrbové
na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
15.02.2016
15.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0896
0,00 EUR Mesto Vrbové
Like Jaroslav
Zmluva o nájme hrobového miesta
11.02.2016
12.02.2016
Kúpna zmluva
IZ 16/16/20/16
Neuvedené Mesto Vrbové
Paula Jelínková, Piešťany
Pozemok, parcela reg. „C“ č. 3113/8 o výmere 31 m2, k.ú. Vrbové, LV 1900
11.02.2016
11.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0897
0,00 EUR Mesto Vrbové
Juríčková Jana
Zmluva o nájme hrobového miesta
11.02.2016
11.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0895
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bertoli Eduard
Zmluva o nájme hrobového miesta
11.02.2016
11.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0894
0,00 EUR Mesto Vrbové
Zelenayová Gabriela
Zmluva o nájme hrobového miesta
10.02.2016
10.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0893
0,00 EUR Mesto Vrbové
Obuchová Zlatica
Zmluva o nájme hrobového miesta
10.02.2016
10.02.2016
Nájomná zmluva
2016/0892
0,00 EUR Mesto Vrbové
Slováková Mária
Zmluva o nájme hrobového miesta
10.02.2016
10.02.2016
Nájomná zmluva
IZ 1/16/19/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
Miroslav Ohradka, obchodná činnosť
prenájom v Dome kultúry
09.02.2016
09.02.2016
Nájomná zmluva
6/2016/322-13
0,00 EUR Mesto Vrbové
Vladimír Višňovský
Prenájom
05.02.2016
05.02.2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
ZSE 0805201501
0,00 EUR ENV! - PAK. a.s.
Mesto Vrbové
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
05.02.2016
05.02.2016
Kúpna zmluva
3113/8
0,00 EUR Mesto Vrbové
Paula Jclin
pozemok
05.02.2016
05.02.2016
Svetelno-technické meranie vlastností osvetľovacej sústavy v rozashu projektu po realizácií rekonštrukcie verejného osvetlenia
Zmluva o dielo
0,00 EUR Venimex Slovakia spol. s.r.o
Mesto Vrbové
Stavebné práce
29.01.2016
29.01.2016
Nájomná zmluva
2016/0891
0,00 EUR Mesto Vrbové
Lajda Štefan
zmluva o nájme hrobového miesta
29.01.2016
29.01.2016
Nájomná zmluva
IZ 2/2016/295-32
0,00 EUR Mesto Vrbové
Patrik Stračár,
Prenájom
29.01.2016
29.01.2016
Nájomná zmluva
IZ 3/2016/1726-18
0,00 EUR Mesto Vrbové
Kristína Černáková
Nájomná zmluva
27.01.2016
28.01.2016
Kúpna zmluva
IZ 12/16/15/16
Neuvedené Mesto Vrbové
Ing. Miroslav Belanský, Trenčín - Kubrá
Pozemok, parcela reg. „C“ č. 3113/7 o výmere 38 m2, k.ú. Vrbové, LV 1900
27.01.2016
27.01.2016
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
0,00 EUR Advokátska kancelária JUDr. Jozef Bolješik,PhD.
Mesto Vrbové
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
25.01.2016
25.01.2016
Zmluva o vzájomnej spolupráci
IZ 19/16/24/16
0,00 EUR Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, občianské združenie
Mesto Vrbové
Zmluva o vzájomnej spolupráci
22.01.2016
22.01.2016
Nájomná zmluva
2015/0890
0,00 EUR Mesto Vrbové
Lányiová Anna
Zmluva o nájme hrobového miesta
22.01.2016
22.01.2016
Nájomná zmluva
2015/0889
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ročkárová Mária
Zmluva o nájme hrobového miesta
20.01.2016
20.01.2016
Zmluva o dielo
IZ 14/16/17/16
0,00 EUR STAVOPRAC,s.r,o.
Mesto Vrbové
Zmluva o dielo
15.01.2016
15.01.2016
Nájomná zmluva
2015/0888
0,00 EUR Mesto Vrbové
Tuček Vladimír
Zmluva o nájme hrobového miesta
15.01.2016
15.01.2016
Nájomná zmluva
2015/0887
0,00 EUR Mesto Vrbové
Hodermanová Ľudmila
Zmluva o nájme hrobového miesta
15.01.2016
15.01.2016
Nájomná zmluva
20185/0886
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bielka Eduard
Zmluva o nájme hrobového miesta
15.01.2016
15.01.2016
Nájomná zmluva
2015/0885
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mgr. Sochorová Anna
Zmluva o nájme hrobového miesta
14.01.2016
14.01.2016
Dodatok k nájomnej zmluve
IZ 37/2015/10 3/2
0,00 EUR Mesto Vrbové
Erik Kolník
Dodatok k nájomnej zmluve
13.01.2016
13.01.2016
Zmluva o spolupráci
IZ 15/13200/073
0,00 EUR Západoslovenská distribučná, a. s.
Mesto Vrbové
Zmluva o spolupráci
13.01.2016
13.01.2016
Nájomná zmluva
IZ 1/16/5/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
BB Blažek, s.r.o.,
Prenájom
13.01.2016
13.01.2016
Nájomná zmluva
IZ 1/2016/27-295-27
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mária Masárová
Prenájom
13.01.2016
13.01.2016
Zmluva o poskytovaní služieb
IZ Z201541857_Z
0,00 EUR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Mesto Vrbové
stravné poukážky
12.01.2016
12.01.2016
Zmluva o poskytovaní služieb
IZ 5/16/6/15
0,00 EUR Visions Consulting, s.r.o
Mesto Vrbové
Zmluva o poskytovaní služieb
11.01.2016
11.01.2016
Zámenná zmluva
IZ 3/16/3/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
NANOTEC s.r.o.
Zámenná zmluva
08.01.2016
08.01.2016
Nájomná zmluva
2015/0884
0,00 EUR Mesto Vrbové
Kaclíková Mária
Zmluva o nájme hrobového miesta
08.01.2016
08.01.2016
Nájomná zmluva
2015/0883
0,00 EUR Mesto Vrbové
Miklíková Dana
Zmluva o nájme hrobového miesta
08.01.2016
08.01.2016
Nájomná zmluva
2015/0882
0,00 EUR Mesto Vrbové
Šmachová Zuzana
Zmluva o nájme hrobového miesta
08.01.2016
08.01.2016
Nájomná zmluva
2015/0881
0,00 EUR Mesto Vrbové
Sudorová Alena
Zmluva o nájme hrobového miesta
08.01.2016
08.01.2016
Nájomná zmluva
2015/0880
0,00 EUR Mesto Vrbové
Sudorová Alena
Zmluva o nájme hrobového miesta
08.01.2016
08.01.2016
Nájomná zmluva
č. IZ 1/16/1/16
0,00 EUR Mesto Vrbové
SEMPER
Prenájom
05.01.2016
05.01.2016
Nájomná zmluva
2016/0879
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bieliková Daniela
Zmluva o nájme hrobového miesta
04.01.2016
05.01.2016
Dohoda o inštalácií hracích prvkov
97/15/131/15
0,00 EUR DELIVER DOORS, spol. s.r.o., Slovenský Grob
Mesto Vrbové
Inštalácia hracích prvkov detského ihriska
04.01.2016
04.01.2016
Nájomná zmluva
2015/0878
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jakábová Marta
Zmluva o nájme hrobového miesta
04.01.2016
04.01.2016
Nájomná zmluva
2015/0877
0,00 EUR Mesto Vrbové
Jakábová Marta
Zmluva o nájme hrobového miesta
04.01.2016
04.01.2016
Zmluva o akceptácii platobných kariet
IZ 6/16/8/16
0,00 EUR Čoskoslovenská obchodná banka, a.s.
Mesto Vrbové
Zmluva o akceptácii platobných kariet
31.08.2017
23.09.2016
Nájomná zmluva
26/2016/1726-41
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mgr. Eva Bogorová, Patrik Bogora
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za nájomné dvojizbový byt č. 41 (podľa vnútornej evidencie prenajímateľa), druhom poschodí v bytovom dome na Hrabinskej ulici, s.č. 1726, orientačné č.11 vo Vrbovom. Byt má výmeru 50,68 m2.
31.08.2017
23.09.2016
Nájomná zmluva
25/2016/1726-4
0,00 EUR Mesto Vrbové
Natália Žáková, Matúš Žák
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania za nájomné bezbarierový byt č. 4 (podľa vnútornej evidencie prenajímateľa), druhom poschodí v bytovom dome na Hrabinskej ulici, s.č. 1726, orientačné č.11 vo Vrbovom. Byt má výmeru 48,50 m2.
31.08.2017
13.09.2016
Nájomná zmluva
2016/0974
0,00 EUR Mesto Vrbové
Ušáková Anna
Zmluva o nájme hrobového miesta
31.08.2017
08.09.2016
Nájomná zmluva
2016/0973
0,00 EUR Mesto Vrbové
Danišová Margita
Zmluva o nájme hrobového miesta
31.08.2017
08.09.2016
Nájomná zmluva
2016/0972
0,00 EUR Mesto Vrbové
Boháčová Antónia
Zmluva o nájme hrobového miesta
31.08.2017
08.09.2016
Nájomná zmluva
2016/0971
0,00 EUR Mesto Vrbové
Boháčová Antónia
Zmluva o nájme hrobového miesta
31.08.2017
08.09.2016
Nájomná zmluva
2016/0969
0,00 EUR Mesto Vrbové
Vajdová Kristína
Zmluva o nájme hrobového miesta
31.08.2017
08.09.2016
Nájomná zmluva
2016/0968
0,00 EUR Mesto Vrbové
Vajdová Kristína
Zmluva o nájme hrobového miesta
31.08.2017
08.09.2016
Nájomná zmluva
2016/0967
0,00 EUR Mesto Vrbové
Hečková Elena
Zmluva o nájme hrobového miesta
31.08.2017
08.09.2016
Nájomná zmluva
2016/0966
0,00 EUR Mesto Vrbové
Gočár Andrej
Zmluva o nájme hrobového miesta
31.08.2017
08.09.2016
Nájomná zmluva
2016/0965
0,00 EUR Mesto Vrbové
Mišurová Anna
Zmluva o nájme hrobového miesta
31.08.2017
08.09.2016
Nájomná zmluva
2016/0964
0,00 EUR Mesto Vrbové
Prvá Irena
Zmluva o nájme na hrobové miesto
31.08.2017
08.09.2016
Nájomná zmluva
2016/0963
0,00 EUR Mesto Vrbové
Kozelka Peter
Zmluva o nájme na hrobové miesto
31.08.2017
08.09.2016
Nájomná zmluva
2016/0962
0,00 EUR Mesto Vrbové
Bočincová Elena
Zmluva o nájme hrobového miesta
31.08.2017
29.02.2016
Nájomná zmluva
10/2016/3/2-11
0,00 EUR Mesto Vrbové
Anna Londáková
Prenájom
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.