Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy o nájme hrobového miesta – rok 2021

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.01.2021
11.01.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1686
0 Mesto Vrbové
Mário Bača, Borovce č.d. 427
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
14.01.2021
15.01.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1687
0 Mesto Vrbové
Jozef Hvolka, F.Kráľa 1075, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
18.01.2021
19.01.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1688
0 Mesto Vrbové
Zuzana Pakanová, Oslobodenia, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
20.01.2021
21.01.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1689
0 Mesto Vrbové
Zdeno Zlatník, 6. apríla Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
21.01.2021
22.01.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1690
0 Mesto Vrbové
Peter Hoderman, Mieru, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
21.01.2021
22.01.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1691
0 Mesto Vrbové
Alena Blažejová, Stredná, Bratislava
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
22.01.2021
23.01.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1692
0 Mesto Vrbové
Anton Šutvaj, Rekreačná, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
25.01.2021
26.01.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1693
0 Mesto Vrbové
Vlastimil Mocko, Prašník
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
26.01.2021
27.01.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1694
0 Mesto Vrbové
Jaroslav Kráľ, MVDr, Hrabinská 22, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
28.01.2021
29.01.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1695
0 Mesto Vrbové
Darina Slováková, 6. apríla, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
28.01.2021
29.01.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1696
0 Mesto Vrbové
Zita Zimmermanová, Sukenícka, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
01.02.2021
02.02.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1697
0 Mesto Vrbové
Miroslav Motyčka, Beňovského 492, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
08.02.2021
09.02.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1698
0 Mesto Vrbové
Lukáš Drevenák, Nikola Teslu, Piešťany
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
15.02.2021
16.02.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1699
0 Mesto Vrbové
Daša Drevenáková, Emanuela 299/3, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
18.02.2021
19.02.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1700
0 Mesto Vrbové
Anton Juríček, Sukennícka 209, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
19.02.2021
20.02.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1701
0 Mesto Vrbové
Stanislav Jurica, Vinohradnícka 950, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
22.01.2021
23.02.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1702
0 Mesto Vrbové
Martin Petrík, 9. mája 312, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
26.02.2021
27.02.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1703
0 Mesto Vrbové
Ján Višňovský, Štefánikova 127, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
01.03.2021
02.03.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1704
0 Mesto Vrbové
Miroslav Vermeš, šteruská cesta 779, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
03.03.2021
04.03.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1705
0 Mesto Vrbové
Rozália Trabalíková, 1. mája 854, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
08.03.2021
09.03.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1706
0 Mesto Vrbové
Anton Pavelčák, SNP 281, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
08.03.2021
09.03.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1707
0 Mesto Vrbové
Viera Michalíková, Dudvážska 481, Piešťany
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
08.03.2021
09.03.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1708
0 Mesto Vrbové
Silvia Vičanová, SNP 288, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
09.03.2021
11.03.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1709
0 Mesto Vrbové
Zlatica Hadvigová, Hlavná 130, Trebatice
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
11.03.2021
12.03.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1710
0 Mesto Vrbové
Vladimír Gáblovský, 6.apríla 363, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
11.03.2021
12.03.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1711
0 Mesto Vrbové
Ivana Michalcová, Mikulášska 964, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
25.03.2021
26.03.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1712
0 Mesto Vrbové
Marian Netsch, Vodárenská 74, Piešťany
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
29.03.2021
30.03.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1713
0 Mesto Vrbové
Zuzana Hinerová, Ratnovce
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
30.04.2021
01.04.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1714
0 Mesto Vrbové
Jozef Petrák, Osloboditeľov 840, Čachtice
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
06.04.2021
07.04.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1715
0 Mesto Vrbové
Hornáková Oľga, Bernolákova 532, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
09.04.2021
10.04.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1716
0 Mesto Vrbové
Nečasová Mária, 1. mája 836, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
09.04.2021
10.04.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1717
0 Mesto Vrbové
Nečasová Mária, 1. mája 836, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
14.04.2021
15.04.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1718
0 Mesto Vrbové
Marie Michnová, 8. marca 764, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
21.04.2021
22.04.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1719
0 Mesto Vrbové
Mašánová Viera, Jiráskova 593, Dobriš, ČR
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
27.04.2021
28.04.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1720
0 Mesto Vrbové
Košťál Viliam, 1. mája 843, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
27.04.2021
28.04.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1721
0 Mesto Vrbové
Lajdová Anna, 9. mája 319, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
27.04.2021
28.04.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1722
0 Mesto Vrbové
Jankechová Eva, 8. marca 728, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
29.04.2021
30.04.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1723
0 Mesto Vrbové
Drevenák Ján, SNP 128, Trenčianske Teplice
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
30.04.2021
01.05.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1724
0 Mesto Vrbové
Poubiš Michal, Ing. Bernolákova 519, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
05.05.2021
06.05.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1725
0 Mesto Vrbové
Petrakovičová Jana, sídl.9. mája 316, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
06.05.2021
07.05.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1726
0 Mesto Vrbové
Bero Marián, Hviezdoslavova 1056, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
06.05.2021
07.05.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1727
0 Mesto Vrbové
Hadárová Daniela, Súkenícka 214, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
07.05.2021
08.05.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1728
0 Mesto Vrbové
Grančarov Daniela, Emanuela 327, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
07.05.2021
08.05.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1729
0 Mesto Vrbové
Grančarov Daniela, Emanuela 327, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
07.05.2021
08.05.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1730
0 Mesto Vrbové
Grančarov Daniela,Emanuela 327, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
07.05.2021
08.05.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1731
0 Mesto Vrbové
Mackovjak Jozef, Emanuela 332, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
24.05.2021
25.05.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1732
0 Mesto Vrbové
Henčeková Mária, 6.apríla 366, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
26.05.2021
27.05.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1733
0 Mesto Vrbové
Salajková Zita, 6.apríla 367, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
26.05.2021
27.05.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1734
0 Mesto Vrbové
Bubláveková Zuzana, 1. mája 851, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
24.05.2021
25.05.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1735
0 Mesto Vrbové
Babiš Jozef, Sietna 1064, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
02.06.2021
03.06.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1736
0 Mesto Vrbové
Kureková Mária, SNP 290, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
02.06.2021
03.06.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1937
0 Mesto Vrbové
Miklíková Jarmila, Beńovského 398, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
09.06.2021
10.06.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1738
0 Mest
Filan Peter, Mieru 720, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
14.06.2021
15.06.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1739
0 Mesto Vrbové
Adamcová Jarmila, sídl.9.mája 317, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
22.06.2021
23.06.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1740
0 Mesto Vrbové
Miškeová Eva, 6. apríla 366, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
22.06.2021
23.06.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1741
0 Mesto Vrbové
Bieliková Michaela, Štefánikova 190, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
23.06.2021
24.06.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1742
0 Mesto Vrbové
Chnapková Jana, Kočín 87
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
28.06.2021
29.06.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1743
0 Mesto Vrbové
Balcírová Dana, Bernolákova 533, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
30.06.2021
01.07.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1744
0 Mesto Vrbové
Horvátová Elena, Jantaucha, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
30.06.2021
01.07.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1745
0 Mesto Vrbové
Jurčová Eva, Hviezdoslavova 1056, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
30.06.2021
01.07.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1746
0 Mesto Vrbové
Jurčová Eva, Hviezdoslavova 1056, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové

01.07.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1747
0 Mesto Vrbové
Jurčová Eva, Hviezdoslavova 1056, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
30.06.2021
01.07.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1748
0 Mesto Vrbové
Valo Stanislav, Školská 1051, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
30.06.2021
01.07.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1749
0 Mesto Vrbové
Mihalkovičová Anna,Školská 1051, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
13.07.2021
14.07.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1750
0 Mesto Vrbové
Nižnanská Alena, Fraňa Kráľa 1099, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
14.07.2021
15.07.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1751
0 Mesto Vrbové
Matúš Haščík, Šterusy 16
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
03.08.2021
04.08.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1752
0 Mesto Vrbové
Juliana Stlárova, Hviezdoslavova 1056, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
12.08.2021
13.08.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1753
0 Mesto Vrbové
Vanková Mária, Teplická 26, Piešťany
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
17.08.2021
18.08.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1754
0 Mesto Vrbové
Mária Svatová, Botanická 2, Trnava
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
17.08.2021
18.08.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1755
0 Mesto Vrbové
Svatová Mária, Botanická 2 Trnava
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
24.08.2021
25.08.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1756
0 Mesto Vrbové
Gonová Mária, Oslobodenia831, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
24.08.2021
25.08.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1757
0 Mesto Vrbové
Mária Gonová, Oslobodenia 831, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
30.08.2021
31.08.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1758
0 Mesto Vrbové
Boriková Ľudmila, Goliana 1547, Trenčín
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové

31.08.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1759
0 Mesto Vrbové
Boriková Ľudmila, Goliana 1547, Trenčín
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
31.08.2021
01.09.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1760
0 Mesto Vrbové
Jaroslav Holán, Beňpovského 465, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
02.09.2021
03.09.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1761
0 Mesto Vrbové
Mária Kuniková, Bernolákova 653, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
07.09.2021
08.09.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1762
0 Mesto Vrbové
Terézia Krajčiriková, Beňovského 353, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
10.09.2021
11.09.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1763
0 Mesto Vrbové
Iveta Hrevušová, Hviezdoslavova 1052, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
13.09.2021
14.09.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1764
0 Mesto Vrbové
Viktor Kment, Piešťanská 428, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové

18.09.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1765
0 Mesto Vrbové
Miroslav Králik, 9.mája 314, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
23.09.2021
24.09.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1766
0 Mesto Vrbové
Jozef Pikna, Beňovského 355, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
27.09.2021
28.09.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1767
0 Mesto Vrbové
Edita Doskočilová, Šteruská cesta 791, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
28.09.2021
29.09.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1768
0 Mesto Vrbové
Pavol Kubala, Sasinkova 977, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
04.10.2021
05.10.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1769
0 Mesto Vrbové
Miezgová Anna, Sadová 1048, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
06.10.2021
07.10.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1770
0 Mesto Vrbové
Silvia Vaneková, sidl. 9 mája 322, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
06.10.2021
07.10.2021
Zmluva o nájme hrového miesta
1771
0 Mesto Vrbové
Eliška Marciusová, 6.apríla 366, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
06.10.2021
07.10.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1772
0 Mesto Vrbové
Irena Čechvalová, Strážovská 612, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové

07.102021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1773
0 Mesto Vrbové
Eva Fidlerová, Piešťanská 408, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
06.10.2021
07.10.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1774
0 Mesto Vrbové
Eva Fidlerová, Piešťanska 408, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
14.10.2021
15.10.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1775
0 Mesto Vrbové
Eva Hulvanová, Strážovská 593, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
14.10.2021
15.10.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1776
0 Mesto Vrbové
Eva Hulvanová, Strážovská 593, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
21.10.2021
22.10.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1777
0 Mesto Vrbové
Emilía Remiášová, 6. apríla 361, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
20.10.2021
21.10.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1778
0 Mesto Vrbové
Kunik Jozef, Dušan, Emília, 9.mája 319, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
21.10.2021
22.10.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1779
0 Mesto Vrbové
Elena Vargová, Sadová 1013, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
21.10.2021
22.10.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1780
0 Mesto V
Lucia Masárová, Ing., Sadova 1013, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
27.10.2021
28.10.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1781
0 Mesto Vrbové
Alena Čimová, Hviezdosolavova 891, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
27.10.2021
28.10.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1782
0 Mesto Vrbové
Alena Čimová, Hviezdoslavova 891, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
27.10.2021
28.10.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1783
0 Mesto Vrbové
Alena Čimová, Hviezdoslavova 891, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
27.10.2021
28.10.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1784
0 Mesto Vrbové
Alena Mosná, Sadová 1048, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
02.11.2021
03.11.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1785
0 Mesto Vrbové
Antonia Klčová, Piešťanská 408, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
02.11.2021
03.11.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1786
0 Mesto Vrbové
Alena Bartuláková, sídl.9.mája 319, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
05.11.2021
06,11.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1787
0 Mesto Vrbové
Pútecová Viera, Dudvážska 37, Bratislava
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové

06.11.2021
Zmluvá o nájme hrobového miesta
1788
0 Mesto Vrbové
Chalmovská Elena, Javorová 20, Pezinok
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
09.11.2021
10.11.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1789
0 Mesto Vrbové
Eva Kleskeňová, Vinohradnícka 941, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
09.11.2021
10.11.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1790
0 Mesto Vrbové
Eva Kleskeňová, Vinohradnícka 941, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
09.11.2021
10.11.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1791
0 Mesto Vrbové
Bartuláková Alena, sidl.9.mája 319, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
15.11.2021
16.11.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1792
0 Mesto Vrbové
Bohmová Sidónia, 6.aprí,la 325, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
19.11.2021
20.11.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1793
Mesto Vrbové
Prišticové Beátqa, Beňovského 457, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
19.11.2021
20.11.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1794
0 Mesto Vrbové
Minarechová Viera, Hurbanova 138, Stará Turá
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
19.11.2021
20.11.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1795
0 Mesto Vrbové
Ingrid Cooper, 80Berlioz, Canada
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
22.11.2021
23.11.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1796
0 Mesto Vrbové
Igazová Anna, Hviezdoslavova 1056, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
09.12.2021
10.12.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1797
0 Mesto Vrbové
Michal Klatt, Mieru 700, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
09.12.2021
10.12.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1798
0 Mesto Vrbové
Klatt Michal, Mieru 700, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
10.12.2021
11.12.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1799
0 Mesto Vrbové
Caletková Alžbeta, Beňovského 450, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
10.12.2021
11.12.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1800
0 Mesto Vrbové
Kramárik Pavol, Slobody 504, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
10.12.2021
11.12.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1801
0 Mesto Vrbové
Kramáriková Eva, Slobody 504, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
10.12.2021
11.12.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1802
0 Mesto Vrbové
Masarechová Anna, 9.mája 319, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
14.12.2021
15.12.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1803
0 Mesto Vrbové
Moravanská Anna, 6.apríla 360, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové

16.12.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1804
0 Mesto Vrbové
Bučková Gabriela, Bernolákova 646, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
22.12.2021
23.12.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1805
0 Mesto Vrbové
Današová Ľubica, 356 Dolný Lopašov
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
30.12.2021
31.12.2021
Zmluva o nájme hrobového miesta
1806
0 Mesto Vrbové
Ladislav Sabo, Sasinkova 984/13, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.