Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy o nájme bytu

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.01.2018
01.01.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2018/1726-20
0 Mesto Vrbové
Zuzana Lagová, Vrbové
Byt č. 20, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, Vrbové
02.01.2018
01.01.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2018/1726-1
0 Mesto Vrbové
Mgr. Roman Širuček, Vrbové
Byt č. 1, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
02.01.2018
01.01.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2018/295/4-31
0 Mesto Vrbové
Libuša Labudíková, Vrbové
Byt č. 31, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
02.01.2018
01.01.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2018/3/2-1
0 Mesto Vrbové
GIT spol. s.r.o., Vrbové
Byt č. 1, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
30.01.2018
01.02.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu
č. 1/2017/177-4
0 Mesto Vrbové
Dana Miklíková, Vrbové
Byt č. 4, III. kategórie, v bytovom rodinnom dome na Ul. gen. M. R. Štefánika 177 , Vrbové
29.01.2018
01.02.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2018/3/2-3
0 Mesto Vrbové
Igor Pečenadský, Vrbové
Byt č. 3, II. kategórie, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
29.01.2018
01.02.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2018/3/2-6
0 Mesto Vrbové
Peter Hochman, Vrbové
Byt č. 6, II. kategórie, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
21.02.2018
22.02.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2018/3/2-14
0 Mesto Vrbové
Miroslav Tomášik, Vrbové - Ivana Michalcová, Vrbové
Byt č. 14, I. kategória, 1. poschodie, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
09.03.2018
01.03.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2018/1726-26
0 Mesto Vrbové
Matej Hejsek, Vrbové - Kristína Paulíková, Tepličky
Byt č. 26, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
27.03.2018
28.03.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2018/295/4-15
0 Mesto Vrbové
Anna Psotová, Vrbové
Byt č. 15, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
28.03.2018
01.04.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2018/322/25-6
0 Mesto Vrbové
Roland Jankech, Vrbové
Byt č. 6, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, Vrbové
27.03.2018
28.03.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 6/2018/3/2-19
0 Mesto Vrbové
Jaroslav Janiska, Vrbové
Byt č. 19, II. kategórie, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
29.03.2018
01.04.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2018/3/2-7
0 Mesto Vrbové
Peter Miklík, Vrbové
Byt č. 7, II. kategórie, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
29.03.2018
01.04.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2018/322/25-1
0 Mesto Vrbové
Iveta Mešťánková, Vrbové
Byt č. 1, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, Vrbové
04.04.2018
01.04.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2018/3/2-17
0 Mesto Vrbové
Silvia Pašmiková - Milan Pašmik, Vrbové
Byt č. 17, I. kategórie, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
25.04.2018
01.05.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2018/295/4-32
0 Mesto Vrbové
Alena Kinčiová - Zmeková, Vrbové
Byt č. 32, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
25.04.2018
01.05.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2018/322/25-4
0 Mesto Vrbové
Vladimíra Bajcarová, Vrbové
Byt č. 4, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, Vrbové
26.04.2018
01.05.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2018/176/43-1
0 Mesto Vrbové
Jozef Bednárik - Věra Bednáriková, Vrbové
Byt č. 1, IV. kategórie, v bytovom rodinnom dome na Ul. gen. M. R. Štefánika 176/43, Vrbové
26.04.2018
01.05.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2018/177-4
0 Mesto Vrbové
Dana Miklíková, Vrbové
Byt č. 4, III. kategórie, v bytovom rodinnom dome na Ul. gen. M. R. Štefánika 177, Vrbové
27.04.2018
01.05.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 8/2018/3/2-16
0 Mesto Vrbové
Jozef Hlaváč - Mária Hlaváčová, Vrbové
Byt č. 16, I. kategórie, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
27.04.2018
01.05.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 6/2018/3/2-5
0 Mesto Vrbové
Ján Lago, Vrbové
Byt č. 5, II. kategórie, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
30.04.2018
01.05.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2018/322/25-15
0 Mesto Vrbové
Veronika Horvátová, Vrbové
Byt č. 15, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, Vrbové
30.04.2018
01.05.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2018/322/25-16
0 Mesto Vrbové
Alžbeta Reháčková, Vrbové
Byt č. 16, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, Vrbové
16.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 9/2018/3/2-11
0 Mesto Vrbové
Anna Londáková, Vrbové
Byt č. 11, I. kategórie, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
16.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 10/2018/3/2-4
0 Mesto Vrbové
Peter Krajčík, Vrbové
Byt č. 4, II. kategórie, vľavo - bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
16.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2018/295/4-14
0 Mesto Vrbové
Daniela Zemková, Vrbové
Byt č. 14, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
28.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2018/295/4-21
0 Mesto Vrbové
Mária Vaneková, Vrbové
Byt č. 21, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
28.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2018/1726-27
0 Mesto Vrbové
Marián Pavlovič, Vrbové - Adriana Dubská, Vrbové
Byt č. 27, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 6/2018/322/25-6
0 Mesto Vrbové
Alexander Uhlík, Vrbové
Byt č. 6, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2018/675/6A-5
0 Mesto Vrbové
Ľubomír Hauliš, Vrbové - Mária Haulišová, Vrbové
Byt č. 5, II. poschodie, vchod A, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6A, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2018/675/6A-3
0 Mesto Vrbové
Lenka Lukáčová, Vrbové - Vladimír Lukáč, Piešťany
Byt č. 3, I. poschodie, vchod A, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6A, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2018/675/6B-8
0 Mesto Vrbové
Michal Braško, Vrbové - Nikoleta Sedláková, Trebatice
Byt č. 8, I. poschodie, vchod B, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6B, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2018/675/6C-11
0 Mesto Vrbové
Kristína Gondálová, Vrbové - Robert Piačka, Vrbové
Byt č. 11, prízemie, vchod C, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6C, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2018/675/6B-10
0 Mesto Vrbové
Ivan Kurinec, Vrbové - Zuzana Hruboňová, Pobedim
Byt č. 10, II. poschodie, vchod B, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6B, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 6/2018/675/6A-1
0 Mesto Vrbové
Elena Ščepková, Vrbové - Mária Petrová, Vrbové
Byt č. 1, prízemie, vchod A, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6A, Vrbové (bezbariérový)
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 7/2018/675/6A-2
0 Mesto Vrbové
Ivana Trojáková, Vrbové
Byt č. 2, I. poschodie, vchod A, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6A, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 8/2018/675/6B-7
0 Mesto Vrbové
Jarmila Kolembusová, Vrbové
Byt č. 7, I. poschodie, vchod B, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6B, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 9/2018/675/6A-4
0 Mesto Vrbové
Kristián Mego, Vrbové
Byt č. 4, II. poschodie, vchod A, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6A, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 10/2018/675/6C-12
0 Mesto Vrbové
Juraj Današ, Vrbové
Byt č. 12, I. poschodie, vchod C, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6C, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 11/2018/675/6C-15
0 Mesto Vrbové
Ľuboš Bališ, Vrbové - Andrea Galová, Trebatice
Byt č. 15, II. poschodie, vchod C, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6C, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 12/2018/675/6C-13
0 Mesto Vrbové
Lívia Trojáková, Vrbové - Lukáš Troják, Vrbové
Byt č. 13, I. poschodie, vchod C, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6C, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 13/2018/675/6C-14
0 Mesto Vrbové
Tomáš Kubala, Vrbové - Dominika Slováková, Vrbové
Byt č. 14, II. poschodie, vchod C, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6C, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 14/2018/675/6B-6
0 Mesto Vrbové
Ing. Tomáš Drobný, Vrbové - Ing. Nikola Štítna, Senica
Byt č. 6, prízemie, vchod B, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6B, Vrbové
30.05.2018
01.06.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 15/2018/675/6B-9
0 Mesto Vrbové
Ladislav Košinár, Vrbové
Byt č. 9, II. poschodie, vchod B, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6B, Vrbové
29.06.2018
01.07.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 8/2018/322/25-11
0 Mesto Vrbové
Silvia Pašmiková, Vrbové - Milan Pašmik Vrbové
Byt č. 11, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, Vrbové
29.06.2018
01.07.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 7/2018/322/25-7
0 Mesto Vrbové
Lukáš Stolár, Vrbové - Jana Madunická, Šterusy
Byt č. 7, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, Vrbové
23.08.2018
01.09.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2018/1726-19
0 Mesto Vrbové
Mária Krištofcová, Vrbové
Byt č. 19, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
23.08.2018
01.09.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 6/2018/1726-37
0 Mesto Vrbové
Jana Novotová, Vrbové
Byt č. 37, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
05.09.2018
01.10.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 7/2018/1726-30
0 Mesto Vrbové
Anna Jankechová, Vrbové
Byt č. 30, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
10.09.2018
01.10.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 8/2018/1726-34
0 Mesto Vrbové
Jozef Tvaroška, Vrbové - Janka Tvarošková, Vrbové
Byt č. 34, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
12.09.2018
01.10.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 9/2018/322/25-5
0 Mesto Vrbové
Iveta Černáková, Vrbové
Byt č. 5, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
13.09.2018
01.10.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 11/2018/1726-11
0 Mesto Vrbové
Radoslav Kozárik, Vrbové - Žaneta Kozáriková, Vrbové
Byt č. 11, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
13.09.2018
01.10.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 6/2018/295/4-24
0 Mesto Vrbové
Silvia Tanková, Vrbové
Byt č. 24, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
13.09.2018
01.10.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 9/2018/1726-15
0 Mesto Vrbové
Bc. Michaela Vladová, Vrbové
Byt č. 15, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
13.09.2018
01.09.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 11/2018/3/2-18
0 Mesto Vrbové
Miroslava Gáblovská, Vrbové
Byt č. 18 II. kategórie, vľavo - bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, 922 03 Vrbové
20.09.2018
01.10.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 12/2018/1726-16
0 Mesto Vrbové
Marián Zahurančík, Vrbové - Denisa Zahurančíková, Vrbové
Byt č. 16, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
26.09.2018
01.10.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 13/2018/1726-32
0 Mesto Vrbové
Tomáš Balcír, Vrbové - Adriana Balcírová, Vrbové
Byt č. 32, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
26.09.2018
01.10.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 14/2018/1726-33
0 Mesto Vrbové
Patrik Ďuriš, Vrbové - Sylvia Ďurišová, Vrbové
Byt č. 33, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
26.09.2018
01.10.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 15/2018/1726-38
0 Mesto Vrbové
Jaroslav Reháček, Vrbové - Janetta Reháčková, Vrbové
Byt č. 38, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
26.09.2018
01.10.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 10/2018/1726-23
0 Mesto Vrbové
Pavol Pánik, Vrbové - Katarína Pániková, Vrbové
Byt č. 23, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
22.10.2018
01.11.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 16/2018/1726-42
0 Mesto Vrbové
Miroslav Klein, Vrbové - Zuzana Cigániková, Vrbové
Byt č. 42, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
25.10.2018
01.12.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 17/2018/1726-47
0 Mesto Vrbové
Miroslav Šutvaj, Vrbové - Darina Šutvajová, Vrbové
Byt č. 47, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
31.10.2018
01.11.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 7/2018/295/4-34
0 Mesto Vrbové
Janka Števíková, Vrbové
Byt č. 34, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
26.11.2018
01.12.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 18/2018/1726-14
0 Mesto Vrbové
Ján Snoha, Vrbové - Anna Snohová, Vrbové
Byt č. 14, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
27.11.2018
01.12.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 20/2018/1726-3
0 Mesto Vrbové
Monika Majdanová, Vrbové
Byt č. 3, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
27.11.2018
01.12.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 19/2018/1726-2
0 Mesto Vrbové
Erika Križáková, Vrbové - Karol Žák, Vrbové
Byt č. 2, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
05.12.2018
01.01.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 21/2018/1726-6
0 Mesto Vrbové
Michal Nizner, Vrbové
Byt č. 6, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
10.12.2018
01.01.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 12/2018/3/2-12
0 Mesto Vrbové
Peter Zemko, Vrbové
Byt č. 12 I. kategórie, na prízemí vpravo - bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, 922 03 Vrbové
31.12.2018
01.01.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 8/2018/295/4-27
0 Mesto Vrbové
Lukáš Žilka, Vrbové
Byt č. 27, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.