Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy o nájme bytu – rok 2019

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2018
01.01.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2019/1-3/2
Mesto Vrbové
GIT spol. s.r.o., Vrbové
Byt č. 1, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
17.01.2019
01.02.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2019/322/25-13
0 Mesto Vrbové
Vladimír Višňovský, Vrbové
Byt č. 13, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
23.01.2019
01.02.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2019/1726-18
0 Mesto Vrbové
Kristína Černáková, Vrbové
Byt č. 18, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
23.01.2019
01.02.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2019/3/2-6
0 Mesto Vrbové
Peter Hochamn, Vrbové
Byt č. 6, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
25.02.2019
01.03.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2019/1726-35
0 Mesto Vrbové
Miroslav Ročkár, Vrbové - Mária Ročkárová, Vrbové
Byt č. 35, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
25.02.2019
01.03.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2019/322/25-2
0 Mesto Vrbové
Alžbeta Hankócyová, Vrbové
Byt č. 2, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
26.02.2019
01.03.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2019/322/25-6
0 Mesto Vrbové
Anton Madžo, Vrbové
Byt č. 6, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
28.02.2019
01.04.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2019/1726-31
0 Mesto Vrbové
Jakub Rakús, Vrbové
Byt č. 31, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.