Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy o nájme bytu – rok 2019

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2018
01.01.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 0/2019/1-3/2
Mesto Vrbové
GIT spol. s.r.o., Vrbové
Byt č. 1, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
17.01.2019
01.02.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2019/322/25-13
0 Mesto Vrbové
Vladimír Višňovský, Vrbové
Byt č. 13, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
23.01.2019
01.02.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2019/1726-18
0 Mesto Vrbové
Kristína Černáková, Vrbové
Byt č. 18, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
23.01.2019
01.02.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2019/3/2-6
0 Mesto Vrbové
Peter Hochman, Vrbové
Byt č. 6, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
25.02.2019
01.03.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2019/1726-35
0 Mesto Vrbové
Miroslav Ročkár, Vrbové - Mária Ročkárová, Vrbové
Byt č. 35, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
25.02.2019
01.03.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2019/322/25-2
0 Mesto Vrbové
Alžbeta Hankócyová, Vrbové
Byt č. 2, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
26.02.2019
01.03.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2019/322/25-6
0 Mesto Vrbové
Anton Madžo, Vrbové
Byt č. 6, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
28.02.2019
01.04.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2019/1726-31
0 Mesto Vrbové
Jakub Rakús, Vrbové
Byt č. 31, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
28.03.2019
01.05.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2019/1726-9
0 Mesto Vrbové
Jana Frankovičová, Vrbové
Byt č. 9, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
15.04.2019
01.05.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2019/177-4
0 Mesto Vrbové
Dana Miklíková, Vrbové
Byt č. 4, III. kategórie na prízemí v bytovom rodinnom dome na Ul. gen. M. R. Štefánika 177, Vrbové
24.04.2019
01.05.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2019/295/4-35
0 Mesto Vrbové
David Hajnala, Vrbové
Byt č. 35, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
12.04.2019
01.05.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2019/176/43-1
0 Mesto Vrbové
Jozef Bednárik - Věra Bednáriková, Vrbové
Byt č. 1, IV. kategórie, v bytovom rodinnom dome na Ul. gen. M. R. Štefánika 176/43, Vrbové
14.05.2019
01.06.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2019/295/4-21
0 Mesto Vrbové
Mária Vaneková, Vrbové
Byt č. 21, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
29.05.2019
01.06.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2019/295/4-14
0 Mesto Vrbové
Daniela Zemková, Vrbové - Jozef Jurkovič, Vrbové
Byt č. 14, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
25.06.2019
01.07.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2019/3/2-16
0 Mesto Vrbové
Jozef Hlaváč, Vrbové - Mária Hlaváčová, Vrbové
Byt č. 16, II. kategória, prízemie - vpravo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
25.06.2019
01.07.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2019/322/25-4
0 Mesto Vrbové
Vladimíra Bajcarová, Vrbové
Byt č. 4, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
25.06.2019
01.07.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2019/3/2-5
0 Mesto Vrbové
Ján Lago, Vrbové
Byt č. 5, II. kategória, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
25.06.2019
01.07.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2019/3/2-9
0 Jaroslav Janiska, Vrbové
Mesto Vrbové
Byt č. 9, II. kategória, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
26.06.2019
01.07.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 8/2019/1726-44
0 Mesto Vrbové
Martina Nižnanská, Vrbové
Byt č. 44, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
27.06.2019
01.07.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2019/295/4-32
0 Mesto Vrbové
Ilona Marzena Kita, Vrbové
Byt č. 32, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
27.06.2019
01.07.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2019/3/2-10
0 Mesto Vrbové
Erik Kolník, Vrbové - Andrea Brezulová, Vrbové
Byt č. 10, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
15.07.2019
01.08.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2019/1726-25
0 Mesto Vrbové
Stanislava Jamrichová, Vrbové
Byt č. 25, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
15.07.2019
01.08.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 6/2019/1726-8
0 Mesto Vrbové
Zuzana Dunajčíková, Vrbové
Byt č. 8, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
02.08.2019
01.09.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 7/2019/1726-41
0 Mesto Vrbové
Patrik Bogora, Vrbové - Eva Bogorová, Vrbové
Byt č. 41, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
17.09.2019
01.10.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2019/322/25-10
Mesto Vrbové
Bibiana Karlíková, Vrbové
Byt č. 10, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
27.09.2019
01.10.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2019/295/4-25
0 Mesto Vrbové
Katarína Bieliková, Vrbové
Byt č. 25, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
23.10.2019
01.11.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 6/2019/295/4-13
0 Mesto Vrbové
Juraj Urbanec, Vrbové
Byt č. 13, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
01.11.2019
01.11.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 6/2019/3/2-13
0 Mesto Vrbové
Anna Jamborová, Vrbové
Byt č. 13, II. kategórie, prízemie - vpravo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
26.11.2019
01.12.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 7/2019/295/4-36
0 Mesto Vrbové
Andrej Košinár, Vrbové - Mária Košinárová, Vrbové
Byt č. 36, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
27.11.2019
01.12.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 9/2019/1726-29
0 Mesto Vrbové
Marián Sabo, Vrbové - Gabriela Sabová, Vrbové
Byt č. 29, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
28.11.2019
01.12.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 10/2019/1726-36
0 Mesto Vrbové
Matúš Švaro, Vrbové
Byt č. 36, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
28.11.2019
01.12.2019
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2019/675/6A-3
0 Mesto Vrbové
Zuzana Mihalovičová, Vrbové
Byt č. 3, vchod A, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
18.12.2019
01.01.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2019/12/20-5
0 Mesto Vrbové
Sylvia Čeganová, Vrbové
Byt č. 5, bytový dom Nám. sv. Cyrila a Metoda 12/20, 922 03 Vrbové
19.12.2019
01.01.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2019/12/20-6
0 Mesto Vrbové
PaedDr. Jaroslava Kériová, Vrbové
Byt č. 6, bytový dom Nám. sv. Cyrila a Metoda 12/20, 922 03 Vrbové
20.12.2019
01.01.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 11/2019/1726-13
0 Mesto Vrbové
Jana Ščepková, Vrbové
Byt č. 13, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
20.12.2019
01.01.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 12/2019/1726-48
0 Mesto Vrbové
Helena Megová, Vrbové
Byt č. 48, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
20.12.2019
01.01.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 13/2019/1726-22
0 Mesto Vrbové
Marek Karas, Vrbové - Oxana Karasová, Vrbové
Byt č. 22, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
20.12.2019
01.01.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 14/2019/1726-3
0 Mesto Vrbové
Jana Perbecká, Vrbové
Byt č. 3, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
20.12.2019
01.01.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 15/2019/1726-17
0 Mesto Vrbové
Monika Kollerová, Vrbové
Byt č. 17, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.