Vitajte vo Vrbovom

Verejné obstarávanie

Profil mesta Vrbové na ÚVO

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

dátum zverejnenia: 12.10.2020

názov zákazky: Váha na Zberný dvor v meste Vrbové

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

dátum zverejnenia: 03.03.2020

názov zákazky: Detské ihrisko v meste Vrbové

dátum zverejnenia: 02.04.2020
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 dátum zverejnenia: 16.03.2020

 názov zákazky: Didaktické prostriedky pre ZŠ vo Vrbovom, Komenského 2 

Lehota na predkladanie ponúk: 31.03.2020 do 10.00 hod.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –