Vitajte vo Vrbovom

Verejné obstarávanie

Profil mesta Vrbové na ÚVO

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

dátum zverejnenia: 01.04.2021

názov zákazky: Obnova pamätníka padlých vo Vrbovom

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

dátum zverejnenia: 22.12.2020

názov zákazky: Vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie mesta Vrbové

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

dátum zverejnenia: 16.12.2020

názov zákazky: 240-litrové plastové nádoby a 1100-litrové plastové kontajnery na triedený zber odpadu pre Mesto Vrbové

Lehota na predkladanie ponúk: 21.12.2020 (pondelok) o 12.00 hod. 

dátum zverejnenia: 21.12.2020

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 dátum zverejnenia: 03.03.2020

názov zákazky: Detské ihrisko v meste Vrbové

dátum zverejnenia: 02.04.2020

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 dátum zverejnenia: 16.03.2020

 názov zákazky: Didaktické prostriedky pre ZŠ vo Vrbovom, Komenského 2 

Lehota na predkladanie ponúk: 31.03.2020 do 10.00 hod.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –