Vitajte vo Vrbovom

Projekty

Pamätná tabuľka publicity 

projekt „Rozšírenie kamerového systému v meste Vrbové“ – RVPK rok 2019

Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019

 Názov projektu: Rozšírenie kamerového systému v meste Vrbové

Účel: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality

Výška finančného príspevku: 8.000,00 EUR

Príjemca: Mesto Vrbové

IČO príjemcu: 00313190

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: ZMLUVA č. 70/TR/2019  o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava, IČO: 00151866

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pamätná tabuľka publicity 

projekt „Doplnenie kamerového systému v meste Vrbové“ – RVPK rok 2018

Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018

 Názov projektu: Doplnenie kamerového systému v meste Vrbové

Účel: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality

Výška finančného príspevku: 7.000,00 EUR

Príjemca: Mesto Vrbové

IČO príjemcu: 00313190

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: ZMLUVA č. 40/TR/2018  o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava, IČO: 00151866

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pamätná tabuľka publicity 

projekt Obnova verejného osvetlenia v meste Vrbové

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE – Európsky fond regionálneho rozvoja
—————————————————
OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
—————————————————
Názov projektu: Obnova verejného osvetlenia v meste Vrbové
Prijímateľ: Mesto Vrbové
Výška finančného príspevku: 579 812,03 EUR
Začatie projektu: 08/2015
Ukončenie projektu: 05/2016
—————————————————
www.economy.gov.sk

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –