Vitajte vo Vrbovom

Projekty

Modernizácia mestskej knižnice vo Vrbovom

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

projekt „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vrbové

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vrbové

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vrbové

 

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39 

Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Vrbové

Kód projektu: 310041Y789

Výška finančného príspevku: 10 146,00 EUR

Prijímateľ: MESTO VRBOVÉ

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení SIEA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pamätná tabuľka

projekt KVALITNÉ VZDELÁVANIE A PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI DO ŽIVOTA ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY VO VRBOVOM

 

KVALITNÉ VZDELÁVANIE A PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI DO ŽIVOTA ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY VO VRBOVOM

Operačný program: 302000 – Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 

Názov projektu: KVALITNÉ VZDELÁVANIE A PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI DO ŽIVOTA ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY VO VRBOVOM

Kód projektu v ITMS2014+: 302021M448

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Prijímateľ: MESTO VRBOVÉ

Konečný užívateľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2, 922 03 VRBOVÉ

Nenávratný finančný príspevok: 97 124,39 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 86 900,77 EUR

TENTO PROJEKT JE PODPORENÝ Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pamätná tabuľka publicity 

projekt „Rozšírenie kamerového systému v meste Vrbové“ – RVPK rok 2019

rojekt „Rozšírenie kamerového systému v meste Vrbové“ - RVPK rok 2019

Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019

 Názov projektu: Rozšírenie kamerového systému v meste Vrbové

Účel: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality

Výška finančného príspevku: 8.000,00 EUR

Príjemca: Mesto Vrbové

IČO príjemcu: 00313190

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: ZMLUVA č. 70/TR/2019  o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava, IČO: 00151866

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pamätná tabuľka publicity 

projekt „Doplnenie kamerového systému v meste Vrbové“ – RVPK rok 2018

projekt „Doplnenie kamerového systému v meste Vrbové“ - RVPK rok 2018

Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018

 Názov projektu: Doplnenie kamerového systému v meste Vrbové

Účel: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality

Výška finančného príspevku: 7.000,00 EUR

Príjemca: Mesto Vrbové

IČO príjemcu: 00313190

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: ZMLUVA č. 40/TR/2018  o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava, IČO: 00151866

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pamätná tabuľka publicity 

projekt Obnova verejného osvetlenia v meste Vrbové

Obnova verejného osvetlenia v meste Vrbové

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE – Európsky fond regionálneho rozvoja
—————————————————
OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
—————————————————
Názov projektu: Obnova verejného osvetlenia v meste Vrbové
Prijímateľ: Mesto Vrbové
Výška finančného príspevku: 579 812,03 EUR
Začatie projektu: 08/2015
Ukončenie projektu: 05/2016
—————————————————
www.economy.gov.sk

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –