Vitajte vo Vrbovom

Cirkev

Rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícky farský úrad

Farár Mgr. Jaroslav Hanzlík
Telefón 7792339
Mobil 0949 465 624
Email vrbove.fara@gmail.com
Web http://sites.google.com/site/farnostvrbove
Sídlo Námestie svätého Cyrila a Metoda 5/6

Kláštor sestier premonštrátok

predstavená kláštora sr. Mgr. Siarda Peticová
Duchovný Mgr. Jozef Bago SDB
Telefón 033/7792437
Email vrbove@premonstratky.sk
Web http://www.premonstratky.sk
Sídlo Kláštor sestier premonštrátok, Jantauschova ulica 665/13

Združenie detí a mládeže, Gorazdík

Predseda Monika Šlauková
Email gorazdik@crossmail.sk
Sídlo Súkennícka 253/7

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku Vrbové

Farárka Mgr. Dana Murínová
Zborová dozorkyňa PhDr. Jana Miklášová
Telefón/ mobil 033/779 24 41, 0911 869 731
Email vrbove@ecav.sk
Web https://www.facebook.com/CZECAVVrbove
Názov zboru Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vrbové
Sídlo farského úradu Gen. M. R. Štefánika 117/90, 922 03 Vrbové