Vitajte vo Vrbovom

Školy

Dodatok č. 4 k Zmluve o spoločnom školskom obvode Základných škôl vo Vrbovom (IZ 078/20/110/20 – zverejnené 31.08.2020)

Zmluva o spoločnom školskom obvode Základných škôl vo Vrbovom zo dňa 20.05.2004 (úplné znenie vrátane Dodatku č. 4)


I. ZŠ so ŠKD a SŠ Školská

Adresa Školská 1006/4
Zriaďovateľ Mesto Vrbové
Telefón 033/7718008 – sekretariát
033/7792234 – školská jedáleň
033/7718007, 0911206072 – riaditeľ
Fax 033/7718007
Email zsvrbove@zsvrbove.sk

riaditel@zsvrbove.sk

Web www.zsvrbove.sk
Riaditeľ Ing. Jaroslav Tomčík

II. ZŠ s ŠKD a SŠ Komenského

Adresa Komenského 1120/2
Zriaďovateľ Mesto Vrbové
Telefón 033/7792470
Fax 033/7792470
Email zskomenskehovrbove@gmail.com
Web http://www.2zs-vrbove.szm.com/
Riaditeľ PaedDr. Patrik Kýška

Materská škola s elokovaným pracoviskom

Adresa Sídlisko 9. mája (SŠ)
Súkennícka 1 (ŠS)
Zriaďovateľ Mesto Vrbové
Telefón 033/7792314
033/7792315
Email info@msvrbove.sk
Web http://www.msvrbove.sk/
Riaditeľ Bc. Michaela Vladová

Cirkevná ZUŠ sv. Gorazda

Adresa Beňovského 371/45
Zriaďovateľ Trnavská arcidiecéza
Telefón 033/7792215
Fax 033/7792215
Email riaditel@czusvrbove.sk
Web http://www.czusvrbove.sk/
Riaditeľ  Roman Zima DiS. art.

Spojená škola

Adresa Námestie sv. Cyrila a Metoda 9
Zriaďovateľ KŠÚ Trnava
Telefón 033/7792324
Fax 033/7792324
Email  spojenaskola.vrbove@gmail.com

riaditel.ssv@gmail.com

Riaditeľ Mgr. Silvia Jirků

Gymnázium Jána Baltazára Magina

Adresa Beňovského ulica 358/100
Zriaďovateľ VÚC Trnava
Telefón 033/7791495
0905962890
Fax 033/7791500
Email gymvrbove@gymvrbove.sk
Web http://www.gvrbove.sk
Riaditeľka Mgr. Henrieta Gromanová