Vitajte vo Vrbovom

vrbove.sk

  1. Informačná tabuľa
  2. Úradná tabuľa
  3. Kalendár akcií
  4. Občan
  5. Odvoz odpadu
  6. Mestský rozhlas

Oznam pre občanom bývajúcich na uliciach:

Poľná, Strážovská, Novoutvorená, Slovanská, Krátka a Družstevná, že v rámci stavby „Dobudovanie kanalizácie Vrbové – Krakovany“ sa postupne realizujú od 12. júla asfaltérske práce na týchto miestnych komunikáciách. V súvislosti s týmito prácami bude obmedzený prístup na uvedené ulice, preto vyzývame občanov, aby počas realizácie asfaltérskych prác neparkovali svoje vozidlá v daných uliciach, nakoľko by prekážali stavebným mechanizmom.

Prosíme o ústretovosť a trpezlivosť pri realizácii danej stavby.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Mestský úrad Vrbové bude dňa 08.09.2023 (piatok) ZATVORENÝ

Mestský úrad Vrbové bude dňa 08.09.2023 (piatok) ZATVORENÝ ... See MoreSee Less

3 weeks ago
Beseda s Tomášom Kriššákom - odborníkom na informačnú bezpečnosť 13.9.2023, Kúria M. Beňovského

Beseda s Tomášom Kriššákom - odborníkom na informačnú bezpečnosť 13.9.2023, Kúria M. Beňovského ... See MoreSee Less

3 weeks ago
Kapustové hody Trebatice 9.9.2023

Kapustové hody Trebatice 9.9.2023 ... See MoreSee Less

3 weeks ago

Ďalší ročník Cykloholeška TOUR sa uskutoční už 1.9.2023
www.vrbove.sk/xvii-rocnik-cyklo-holeska-uz-19-9-2023/
... See MoreSee Less

1 month ago

MFK Vrbové pozýva na 2. kolo slovenského pohára medzi MFK Vrbové a AS Trenčín dňa 23.8. o 17:00 hod na na Mestskom futbalovom štadióne Jozefa Adamca vo Vrbovom. ... See MoreSee Less

1 month ago
https://www.vrbove.sk/palenica-borisa-filana-21-9-2023/
Pálenica Borisa Filana – 21.9.2023

www.vrbove.sk/palenica-borisa-filana-21-9-2023/
Pálenica Borisa Filana – 21.9.2023
... See MoreSee Less

1 month ago
OZNÁMENIE O VYDANÍ HLASOVACIEHO PREUKAZU

Od 16. augusta t. r. volič, ktorý nebude môcť voliť 30. septembra t. r. vo voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať
o vydanie hlasovacieho preukazu, a to buď osobne, v listinnej podobe alebo elektronicky, alebo
prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Osobne môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň
predo dňom konania volieb v úradných hodinách na matrike Mestského úradu vo Vrbovom.

V listinnej podobe môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho žiadosť bola
doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

Elektronicky môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 15 pracovných dní
predo dňom konania volieb na elektronickej adrese matrika@vrbove.sk.

Prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách na matrike
Mestského úradu vo Vrbovom.

OZNÁMENIE O VYDANÍ HLASOVACIEHO PREUKAZU

Od 16. augusta t. r. volič, ktorý nebude môcť voliť 30. septembra t. r. vo voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať
o vydanie hlasovacieho preukazu, a to buď osobne, v listinnej podobe alebo elektronicky, alebo
prostredníctvom splnomocnenej osoby.

Osobne môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň
predo dňom konania volieb v úradných hodinách na matrike Mestského úradu vo Vrbovom.

V listinnej podobe môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho žiadosť bola
doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

Elektronicky môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 15 pracovných dní
predo dňom konania volieb na elektronickej adrese matrika@vrbove.sk.

Prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách na matrike
Mestského úradu vo Vrbovom.
... See MoreSee Less

1 month ago

Odpady

VRBOVÉ POČASIE