Vitajte vo Vrbovom

Osobnosti

Ján Baltazár Magin (1681-1735)

Bol vysvätený za kňaza. Ako farár pôsobil v Trenčíne a v Dubnici nad Váhom. Bol všestranne Ján Baltazár Magin vzdelaný. Ovládal problematiku rozličných vedeckých odborov, napr.: geografie, etnografie, filozofie, práva, klasickej filológie, poetiky a iných.
Jeho vrcholným dielom je po latinsky písaná prvá národná obrana Slovákov. Magin zdôraznil, že Slováci ako občania Uhorska musia byť zrovnoprávnení s Maďarmi. Prvý poukázal na etnickú celistvosť slovenského národa, vymedzil jeho územie a hranice a zdôraznil svojprávnosť Slovákov. Maginova obrana nášho národa zaujala významné miesto v procese formovania národného povedomia.

Moric Beňovský (1746-1786)

Významným vrbovským rodákom bol gróf Móric Beňovský, spisovateľ, cestovateľ, dobrodruh, ktorý sa stal kráľom na Madagaskare. Zomrel na Madagaskare v boji s Francúzmi.

Jozef Emanuel (1803-1890)

Básnik, publicista, osvetový pracovník a národovec. Pôsobil ako farár v Košeci pri Ilave. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej a gymnázia v Kláštore pod Znievom. Literárne debutoval v Orli tatranskom. Neskôr publikoval poéziu s náboženskými, národnými a spoločenskými námetmi ako i satirické verše. Známa je jeho vianočná hra Betlehem.

Elo Šándor (1896-1952)

Rodákom mesta Vrbové je aj Elo Šándor, známy najmä dielom Sváko Ragan z Brezovej, na základe ktorého bol v r. 1976 nakrútený trojdielny televízny film.

Štefan Pyšný (1889-1969)

V roku 1911 začal vo Vrbovom pôsobiť novomestský rodák Štefan Anton Pyšný, učiteľ, riaditeľ školy, organista, hudobný skladateľ, osvetový a kultúrny pracovník. Zozbieral ľudové piesne z Vrbového a Šípkového. V časoch maďarizácie pestoval v žiakoch slovenské národné povedomie. Je pochovaný vo Vrbovom.

Mons. ThDr. Pavol Jantausch (1870-1947)

Mons. ThDr. Pavol Jantausch, slovenský biskup. 22. mája 1922 bol vymenovaný za apoštolského administrátora do Trnavy, kde bol 14. júna 1925 konsekrovaný (vysvätený) za biskupa ako titulárny biskup prienenský. Ako prvý administrátor trnavskej rozumej slovenskej cirkevnej administratúry ju viedol až do svojej smrti 29. mája 1947. Pochovaný je vo svojom rodisku – vo Vrbovom.

Jozef Adamec (1942)

Vo februári 1942 sa vo Vrbovom narodil Jozef Adamec, popredný slovenský futbalista, 61-násobný reprezentant bývalého Česko-slovenska a päťnásobný kráľ československých prvoligových strelcov.