Vitajte vo Vrbovom

Mestský úrad

Mestský úrad VRBOVÉ

Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
922 03 Vrbové
Pondelok 8.00 -12.00, 13.00-15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00-15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00-17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00-14.00

Kontakty

Útvar / funkcia Telefón Mobil e-mail
PRIMÁTOR MESTA – JUDr. Štefan Kubík 735 06 13 0917 814 921 kubik@vrbove.sk
ZÁSTUPCA PRIMÁTORA – Mgr. Matúš Opatovský 735 06 14 0905 372 280 opatovsky@vrbove.sk
PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU – JUDr. František Tahotný, MBA 0905 969 972 prednosta@vrbove.sk
HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA – JUDr. Mária Gajňáková 735 06 41 hlavnykontrolor@vrbove.sk
Sekretariát mestského úradu – Emília Beličková 735 06 11 sekretariat@vrbove.sk
ÚTVAR PERSONÁLNO-ORGANIZAČNÝ
Sociálna pracovníčka – Mgr. Jana Cifrová 735 06 17 socialne1@vrbove.sk
Matričný úrad, evidencia obyvateľov – Jana Dunajčíková 735 06 16 matrika@vrbove.sk
ÚTVAR EKONOMIKY A SPRÁVY MAJETKU
Vedúca útvaru, rozpočtárka a financovanie škôl – Dominika Adamková 735 06 21 0917 098 139 ekonom@vrbove.sk

ekonom3@vrbove.sk

Správkyňa daní, poplatkov a hnuteľného majetku mesta a registratúry Mgr. Gabriela Sudorová 735 06 26 dane@vrbove.sk
Pokladnica – Dália Amchová 735 06 24 pokladna@vrbove.sk
Správkyňa daní a poplatkov – Renáta Plačková 735 06 27 poplatky@vrbove.sk
Finančná účtovníčka – Mária Sabová 735 06 28   uctaren@vrbove.sk
Účtovníčka – Iveta Gergelová 735 06 28 uctaren1@vrbove.sk
Referentka nakladania s nehnuteľ. majetkom – Mgr. Natália Bírová 735 06 23 0917 516 498 majetok@vrbove.sk
Referentka bytovej politiky – Lenka Tomčíková 735 06 24 0918 431 027 bytove@vrbove.sk
Personálna a mzdová referentka – Oľga Genšiniaková 735 06 29 mzdovauctaren@vrbove.sk
Referent verejného poriadku – Ing. Stanislav Hužovič 735 06 35 0905 666 802 bozp@vrbove.sk
ÚTVAR KULTÚRY A ŠKOLSTVA
Vedúci – Mgr. Rastislav Jobus 0907 622 192 jobus@vrbove.sk
Šéfredaktor HV, referent kultúry – PhDr. Ľubomír Bosák 0915 769 374 podskalka1@post.sk
Referentka propagácie – Oxana Karasová 735 06 33 propagacia@vrbove.sk
kultura@vrbove.sk
Mestská knižnica (areál II. ZŠ) – Bianka Dingová 730 18 38 kniznica@vrbove.sk
Spoločný školský úrad – Mgr. Vladimír Strečanský 735 06 43  0914 122 961 skolskyurad@vrbove.sk
ÚTVAR VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Vedúca útvaru výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia – Ing. Gabriela Valová 735 06 42 0915 769 375 vystavba1@vrbove.sk
Referentka útvaru výstavby, územného plánovania  a dopravy – Ing. Mária Urbanová 735 06 42 vystavba3@vrbove.sk
Referentka stavebného úradu a životného prostredia – Mgr. Zuzana Markechová 735 06 45 vystavba2@vrbove.sk
Referent životného prostredia – Mgr. Branislav Boor 735 06 45 vystavba4@vrbove.sk
Referentka spoločného stavebného úradu – Ing. Magdaléna Bolješiková 735 06 38 0917 098 137 vystavba5@vrbove.sk
Referentka spoločného stavebného úradu – Ing. Eliášová Jana 735 06 38
Referent spoločného stavebného úradu – Matúš Banák 735 06 37
ÚTVAR MIESTNEHO HOSPODÁRSTVA
Vedúci útvaru miestneho hospodárstva – Ján Vydarený 0905 876 814 utvarmh@vrbove.sk
Majster – Ladislav Fidler 0918 379 275
Referent odpadového hospodárstva, vedúci zberného dvora – Daniel Mikunda 0908 108 238  odpadovehospodarstvo@vrbove.sk
Koordinátor triedenia a nakladania s odpadmi so zabezpečením cez Združenie obcí Holeška  – Ing. Peter Radošinský 0905 307 394  peter.radosinsky@gmail.com
Správkyňa mestského cintorína – Zuzana Halamová 0905 680 883 cintorin@vrbove.sk

jarmok@vrbove.sk