Vitajte vo Vrbovom

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

VÝSLEDKY HLASOVANIA – VOĽBY PRIMÁTORA MESTA VRBOVÉ a VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA VRBOVÉ 10. novembra 2018

ZÁPISNICA mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Vrbové vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Informácia pre voliča – Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 h.

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Zverejnenie informácie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018.

Určenie volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 v meste Vrbové

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Vrbové dňa 10. novembra 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom dňa 10. novembra 2018