Vitajte vo Vrbovom

Útvar ekonomiky a správy majetku

Správa daní a poplatkov

TLAČIVÁ K STIAHNUTIU vo formáte PDF:

       II. oddiel Priznanie k dani z nehnuteľností – Daň z pozemkov

       III. oddiel Priznanie k dani z nehnuteľností – Daň zo stavieb, stavba slúžiaca na jeden účel

       III. oddiel Priznanie k dani z nehnuteľností – Daň zo stavieb, stavba slúžiaca na viaceré účely

       IV. oddiel Priznanie k dani z nehnuteľností – Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom  dome

       V. oddiel Priznanie k dani za psa

       VI. oddiel Priznanie k dani za predajné automaty

       VII. oddiel Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

       Príloha – zníženie alebo oslobodenie od dane

       Poučenie na vyplnenie daňového priznania

——————————————————————————————————————-

Bytový referát

TLAČIVÁ K STIAHNUTIU vo formáte PDF: