Vitajte vo Vrbovom

Poslanci MSZ

 • Mgr. Daniela DROBNÁ

  Poslankyňa

  • Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania – Podpredsedníčka
  • drobna@vrbove.sk
 • Ľubomír DUNAJČÍK

  Poslanec

 • Ing. Jozef DURAČKA

  Poslanec

  • Komisia pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie – Predseda
  • duracka@vrbove.sk
 • Mgr. René JUST

  Poslanec

  • Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania – Podpredseda
  • just@vrbove.sk
 • JUDr. Štefan KUBÍK

  Poslanec

  • Komisia pre financie, majetok mesta a podnikanie – Predseda
  • kubik@vrbove.sk
 • PhDr. Jana MIKLÁŠOVÁ

  Poslankyňa

 • Tatiana PRIEVOZNÍKOVÁ

  Poslankyňa

 • Ing. Dušan SABO

  Poslanec

  • Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Podpredseda
  • sabo@vrbove.sk
 • Ing. Ľubomír ŠTERUSKÝ

  Poslanec

  • Komisia dobrovoľného hasičského zboru a komisia verejného poriadku – Podpredseda
  • sterusky@vrbove.sk
 • JUDr. František TAHOTNÝ, MBA

  Poslanec

  • Komisia dobrovoľného hasičského zboru a komisia verejného poriadku – Predseda
  • tahotny@vrbove.sk
 • doc. PhDr. Ján VIŠŇOVSKÝ, PhD.

  Poslanec

  • Komisia pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie – Podpredseda
  • visnovsky@vrbove.sk