Vitajte vo Vrbovom

Poslanci MSZ

Ing. Miroslav BELANSKÝ

Poslanec

Komisia pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie – Podpredseda
belansky@vrbove.sk

Mgr. Daniela DROBNÁ

Poslankyňa

Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania – Podpredsedníčka
drobna@vrbove.sk

Ľubomír DUNAJČÍK

Poslanec

Komisia pre financie, majetok mesta a podnikanie – Podpredseda
dunajcik@vrbove.sk

Ing. Jozef DURAČKA

Poslanec

Komisia dobrovoľného hasičského zboru a verejného poriadku – Podpredseda
duracka@vrbove.sk

Mgr. René JUST

Poslanec

Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania – Podpredseda
just@vrbove.sk

PhDr. Jana MIKLÁŠOVÁ

Poslankyňa

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Podpredsedníčka
miklasova@vrbove.sk

Mgr. Matúš OPATOVSKÝ

Poslanec

Komisia pre financie, majetok mesta a podnikanie – Predseda
opatovsky@vrbove.sk

Tatiana PRIEVOZNÍKOVÁ

Poslankyňa

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Predsedníčka
prievoznikova@vrbove.sk

Ing. Dušan SABO

Poslanec

Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania – Predseda
sabo@vrbove.sk

Ing. Ľubomír ŠTERUSKÝ

Poslanec

Komisia dobrovoľného hasičského zboru a verejného poriadku – Predseda
sterusky@vrbove.sk

doc. PhDr. Ján VIŠŇOVSKÝ, PhD.

Poslanec

Komisia pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie – Predseda
visnovsky@vrbove.sk