Vitajte vo Vrbovom

Poslanci MSZ

 • Mgr. Daniela DROBNÁ

  Poslanec

  • Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania – Podpredsedníčka
 • Ing. Jozef DURAČKA

  Poslanec

  • Komisia pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie – Predseda
 • Ing. Nina HORSKÁ

  Poslanec

  • Komisia DHZ + Komisia verejného poriadku – Predsedníčka
 • Mgr. René JUST

  Poslanec

  • Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania – Podpredseda
 • Mgr. Juraj KOREŇ

  Poslanec

  • Komisia pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie – Podpredseda
 • JUDr. Štefan Kubík

  Poslanec

  • Komisia pre financie, majetok mesta a podnikanie – Predseda
 • PhDr. Jana MIKLÁŠOVÁ

  Poslanec

  • Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania – Presdedníčka
 • Dušan SABO

  Poslanec

  • Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Podpredseda
 • Ing. Ľubomír ŠTERUSKÝ

  Poslanec

  • Komisia DHZ + Komisia verejného poriadku – Podpredseda
 • Bc. František TAHOTNÝ, MBA

  Poslanec

  • Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Predseda
 • PaedDr. Ivan BOROVSKÝ

  Poslanec

  • Komisia pre financie, majetok mesta a podnikanie – Podpredseda