Vitajte vo Vrbovom

Komisie MSZ

Komisia pre financie, majetok mesta a podnikanie

Predseda Mgr. Matúš Opatovský
Podpredseda Ľubomír Dunajčík
Zapisovateľka Mgr. Gabriela Sudorová
Členovia JUDr. Mária Gajňáková
(hlavná kontrolórka mesta)
Dominika Adamková (vedúca útvaru)
Ing. Michal Augustín
Ing. Jozef Sabo
Mgr. Natália Bírová

Komisia pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie

Predseda doc. PhDr.  Ján Višňovský, PhD.
Podpredseda Ing. Miroslav Belanský
Zapisovateľka Ing. Magdaléna Bolješiková
Členovia Ing. Gabriela Valová (vedúca útvaru)
Ing. Tomáš Polák
Roman Klčo
Mgr. Jakub Soldán
Ing. Matúš Hasil

Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania

Predseda Ing. Dušan Sabo
Podpredsedovia Mgr. Daniela Drobná a Mgr. René Just
Zapisovateľka Bianka Dingová
Členovia Mgr. Rastislav Jobus (vedúci útvaru)
PaedDr. Petra Cmarková Breče, Dis. art.
PhDr. Ľubomír Bosák
Juraj Karlík

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

Predseda Tatiana Prievozníková
Podpredsedníčka PhDr. Jana Miklášová
Zapisovateľka Lenka Tomčíková
Členovia Mgr. Jana Cifrová
Jaroslava Holánová
Mgr. Barbora Otajovičová
Mgr. Martina Urbanová
Ivan Sudora
Mária Železníková
Božena Golierová

Komisia dobrovoľného hasičského zboru a verejného poriadku

Predseda Ing. Ľubomír Šteruský
Podpredseda Ing. Jozef Duračka
Zapisovateľka Lenka Tomčíková
Členovia Mgr. Marián Šmacho
Ing. Filip Gono
Pavol Majerník
Matúš Švarc
Jozef Drinka