Vitajte vo Vrbovom

Komisie MSZ

Komisia pre financie, majetok mesta a podnikanie

Predseda JUDr. Štefan Kubík
Podpredseda PaedDr. Ivan Borovský
Zapisovateľka Mgr. Helena Urbanová
Členovia JUDr. Mária Gajňáková
(hlavná kontrolórka mesta)
Ing. Miroslav Havrlent
Ing. Anton Košťál
Ing. Mária Ježková
Jozef Sabo

 

Komisia pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie

Predseda Ing. Jozef Duračka
Podpredseda Mgr. Juraj Koreň
Zapisovateľka Ľubica Babiarová
Členovia Ing.arch. Martin Gúčik
Ing. Darina Havrlentová
Roman Klčo
Ivan Čáp
Ing. Ladislav Sabo

 

Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania

Predsedníčka PhDr. Jana Miklášová
Podpredsedovia Mgr. Daniela Drobná a Mgr. René Just
Zapisovateľka Bianka Dingová
Členovia PhDr. Ľubomír Bosák (vedúci útvaru)
Miroslav Závodný
Bc. Lenka Záhorcová
Iveta Kóňová

 

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

Predseda Bc. František Tahotný, MBA
Podpredseda Dušan Sabo
Zapisovateľ Mgr. Matúš Opatovský
Členovia Ľudmila Juríčková
Mgr. Jana Kraváriková
PaedDr. Zuzana Šmachová
Mgr. Martina Urbanová
JUDr. Mgr. Igor Puobiš

Komisia Dobrovoľného hasičského zboru a verejného poriadku

Predseda Ing. Nina Horská
Podpredseda Ing. Ľubomír Šteruský
Zapisovateľ Ing. Stanislav Hužovič
Členovia Mgr. Miroslav Šandrik
Mgr. Marián Šmacho
Ing. Filip Gono
Marián Bobek
Matúš Švarc
Tomáš Kalus