Vitajte vo Vrbovom

Komisie MSZ

Komisia pre financie, majetok mesta a podnikanie

Predseda JUDr. Štefan Kubík
Podpredseda Ľubomír Dunajčík
Zapisovateľka Mgr. Gabriela Sudorová
Členovia JUDr. Mária Gajňáková
(hlavná kontrolórka mesta)
Mgr. Helena Urbanová
Ing. Anton Košťál
Ing. Mária Ježková
Ing. Peter Nižnanský

 

Komisia pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie

Predseda Ing. Jozef Duračka
Podpredseda doc. PhDr.  Ján Višňovský, PhD.
Zapisovateľka Ľubica Babiarová
Členovia Ing. Gabriela Valová
Ing. Tomáš Polák
Roman Klčo
Mgr. Jakub Soldán
Ing. Matúš Hasil

 

Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania

Predsedníčka PhDr. Jana Miklášová
Podpredsedovia Mgr. Daniela Drobná a Mgr. René Just
Zapisovateľka Bianka Dingová
Členovia PhDr. Ľubomír Bosák (vedúci útvaru)
PaedDr. Patrik Kýška
Bc. Lenka Záhorcová
Iveta Kóňová

 

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

Predseda Tatiana Prievozníková
Podpredseda Ing. Dušan Sabo
Zapisovateľka Lenka Tomčíková
Členovia Mgr. Jana Cifrová
Jaroslava Holánová
Mgr. Matúš Opatovský
Mgr. Martina Urbanová
Ivan Sudora

Komisia Dobrovoľného hasičského zboru a verejného poriadku

Predseda JUDr. František Tahotný, MBA
Podpredseda Ing. Ľubomír Šteruský
Zapisovateľka Lenka Tomčíková
Členovia Ján Halama
Mgr. Marián Šmacho
Ing. Filip Gono
Marián Bobek
Matúš Švarc