Vitajte vo Vrbovom

Heraldika

Pečať

Odtlačok najstaršieho gotického pečatidla Vrbového s vyrytým klasom v strede jeho poľa sa zachoval na písomnosti z roku 1573. Legenda sigilwm wrbaw je napísaná gotickou minuskulou, čo pečatidlo datuje do 15. storočia. Rovnakú symboliku nachádzame v ďalšom pečatidle zo 16. storočia, kde erbová figúra bola už vložená do renesančného štítu.

Erb

Skutočnosť, že v najstarších má klas nezvyčajne dužinatú podobu, spôsobila, že názory na erb mesta Vrbové obsahovú náplň symbolu neboli jednotné. Kým niektorí starší heraldici v predlohe videli jahňadu (bahniatko), iní zasa bodliak či štylizovaný obraz kvetnej hlávky štetky siatej, ktorou kedysi súkenníci česali povrch hotového súkna. Juraj Fojtlík ešte dokladá na podporu svojho názoru, že súkenníci ešte v 18. storočí tvorili vo Vrbovom jeden z najsilnejších cechov. V skutočnosti však erbová figúra predstavuje obilný klas, teda poľnohospodársky i zamestnanecký motív. V tomto duchu problematiku erbu Vrbového uzavrela aj Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR 16. mája 1977.

Vlajka

Vlajka mesta má päť pozdĺžnych pruhov striedavo vo farbách žltej a modrej. Pomer strán je 2:3 a je ukončená takzvaným lastovičím chvostom siahajúcim do jednej strany listu vlajky.