Vitajte vo Vrbovom

Mestská knižnica

sídlo: Areál II.ZŠ, Jantauschova ulica – vchod oproti kláštoru
tel.: 033/7301838
úradné hodiny:   
pondelok a utorok        9.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00
streda                          12.00 – 18.00
štvrtok a piatok            9.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00
Knižničiarka: Bianka Dingová

Mestská knižnica vo Vrbovom plní významné úlohy v oblasti kultúry, výchovy a vzdelávania obyvateľstva. Knižnica nadobúda a sprístupňuje knižničný fond v súlade so svojím poslaním s prihliadnutím na potrebu používateľov a s ohľadom na ekonomické sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva.

V rámci svojho zamerania:

a) zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničné dokumenty

b) poskytuje komplexné knižnično-informačné služby podporujúce rozvoj výchovy, vzdelávania, školstva a kultúry,

c) zabezpečuje systematické zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie bibliografických a faktografických informácií, buduje a sprístupňuje sekundárne informačné fondy.

Knižničný fond tvorí primárny fond – knihy, noviny, časopisy, mapy, dokumenty, a sekundárny fond – lístkové a online katalógy, bibliografie

Mestská knižnica poskytuje informačné služby širokej verejnosti v týchto oddeleniach:

 • oddelenie pre dospelých čitateľov
 • čitáreň novín a časopisov
 • oddelenie pre deti a mládež
Služby mestskej knižnice
Knižnica poskytuje používateľom tieto služby:

Výpožičné služby:

 • výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky),
 • výpožičky knižničných dokumentov v priestoroch knižnice, využívanie fondu príručnej knižnice (prezenčné výpožičky),

Bibliograficko-informačné služby:

 • poskytovanie jednorazových bibliografických informácií (ústne, písomne, telefonicky)
 • poskytovanie faktografických informácií

Elektronické služby:

 • aktualizácia údajov v sekcií mestskej knižnice na webovej stránke mesta
 • bezplatný prístup na internet prostredníctvom knižnice (maximálne však na 1/2 hodinu)
 • sprístupnenie osobného počítača individuálnym používateľom na písanie a vytváranie vlastných dokumentov.

Služby tlače:

 • sprístupnenie tlačiarne pre potreby tlače dokumentov z počítača
  za poplatok 0,07 € (2 Sk) na stranu.

Poznámka

Výpožičná doba dokumentu je 31 dní.

Používateľ môže mať najviac vypožičaných 10 knižničných jednotiek.

Výpožičnú dobu je možné na požiadanie predĺžiť, ak o požičanie knižničných dokumentov nežiada iný čitateľ a to najviac o ďalších 31 dní

Cenník služieb a sankčných poplatkov

registrácia nového čitateľa – vydanie čitateľského preukazu dospelí čitatelia 1,00 € (30,13 sk)
deti, študenti, vojaci, dôchodcovia a nezamestnaní 0,50 € (15,06 sk)
tlač (strana A4) 0,07 € (2 sk)
nevrátenie knižných jednotiek v termíne I. upomienka 0,20 € (6,03 sk) + poštovné
II. upomienka 0,70 € (21,09 sk) + poštovné
III. upomienka 0,80 € (24,10 sk) + poštovné
IV. upomienka 1,00 € (30,1260 sk) + poštovné

Knižničný a výpožičný poriadok

Knižničný poriadok mestskej knižnice vo Vrbovom, ktorého súčasťou je aj výpožičný poriadok v súlade s Občianskym zákonníkom upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov. Stanovuje podmienky a spôsob vypožičiavania dokumentov, pravidlá správania sa v priestoroch mestskej knižnice a ochrany knižničného majetku. Jeho náplňou sú informácie o registrácii čitateľa a vedení čitateľského preukazu, poplatkoch za služby, sankciách za nedodržanie výpožičného poriadku a iné. Viac v kompletnom znení knižničného a výpožičného poriadku …

KNIHY ZAKÚPENÉ DO MESTSKEJ KNIŽNICE VRBOVÉ Z DOTÁCIE Z FONDU NA PODPORU UMENIA

BELETRIA A NÁUKA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ – KNIŽNICA VRBOVÉ

Mestská knižnica vo Vrbovom získala v roku 2021 na projekt „Beletria a náuka pre širokú verejnosť – knižnica Vrbové“ z Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 1000 €. Projekt sa realizoval v mesiacoch september až október. Knižničný fond Mestskej knižnice vo Vrbovom sme doplnili o tituly slovenských a svetových autorov s prihliadnutím na čitateľské záujmy a potreby čitateľov, používateľov knižnično-informačných služieb a návštevníkov knižnice. Do mestskej knižnice z dotácie pribudlo 113 kníh. Z toho bolo 60 kn. jednotiek krásnej literatúry pre dospelých, 2 kn. Jednotky náučnej literatúry pre dospelých, 39 kn. jednotiek krásnej literatúry pre deti a mládež a 12 kn. jednotiek náučnej literatúry pre deti a mládež. V uvedenom počte je zahrnutých 16 kníh v sume 159,95 €, ktorých vydanie podporil Fond na podporu umenia a boli zakúpené v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Nové knihy získané z dotácie boli označené logom FPU: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Knižničné jednotky boli umiestnené do voľného výberu mestskej knižnice. Mesto Vrbové sa podieľalo na spolufinancovaní projektu vo výške 129,10 €.

Knihy ako dôležitý nástroj vzdelávania a poznania sú prostriedkom na šírenie vzdelanosti, umenia, kultivovanie jazyka, ale aj osobnosti. Schopnosť čítať sa pokladá za základnú kompetenciu človeka, ktorá je nevyhnutná pre jeho osobný rast a zapojenie sa do spoločnosti. Zvyšovanie čitateľskej gramotnosti najmä u detí a mládeže, je vysoko aktuálna téma hlavne dnes, v dobe zavádzania e-technológií.

Informácie o akvizícii a jej podpore sú zverejnené v mestských novinách Hlas Vrbového a na webovej stránke mesta www.vrbove.sk.

AUEROVÁ, Margit: Škola magických zvierat 5.

AUEROVÁ, Margit: Škola magických zvierat 6.

AUEROVÁ, Margit: Škola magických zvierat 7.

AUEROVÁ, Margit: Škola magických zvierat 8.

BARDUGO, Leigh: Deviaty spolok

BAUMANN, Anne – Sophie: Naj… Mesto v pohybe

BAUMANN, Anne – Sophie: Naj… Vesmír v pohybe

BOYNE, John: Putovanie k bránam múdrosti

BROWN, Sandra: Dokonalá lesť

BROWN, Sandra: Krvavé spomienky

BROWN, Sandra: Podlé úmysly

BROWN, Sandra: Voľný pád

BROWN, Sandra: Zrada

BURNS, Anna: Mliekar

BYSTRIČANOVÁ, Silvia: Ticho nikdy nemlčí

CASEY, Dawn: Zimné rozprávky

CASSOVÁ, Kiera: Zradená Cesta do sveta dinosaurov

COBBOVÁ, Amelia: Zara a jej Záchranná zoo – Zmätený tučniačik

COLLINS, Bridget: Kníhviazač

CONELLY, Michael: Temnejšia než noc

CUMMIN SOVÁ, Jeanine: Americká zem

DAVIES, Benji: Dedkov ostrov

DAVIES, Benji: Snehová vločka

DAVISOVÁ, Fiona: Knižnica na Piatej avenue

DÁN, Dominik: Bremeno minulosti

DZIUBIAKOVÁ, Emília: Rok v lese

FOLEY, Gaelen: Nespútaný vojvoda

FOLEY, Gaelen: Škandalózny vojvoda

FRANTZ, Laura: Čipkárka

FRANTZ, Laura: Neobyčajná žena

FRANTZ, Laura: Plukovníkova žena

FRANTZ, Laura: Večné puto

FRAŇOVÁ MALITI, Eva: O príjemných pocitoch

FUTOVÁ, Gabriela: O chlapcovi, ktorý rozumel psom

GREGG, Stacy: Diamantový kôň

GREGG, Stacy: Ostrov stratených koní

HARRIS, Robert: V2

HENN, Carsten: Starec a more príbehov

HLUŠÍKOVÁ, Marta: Modre srdce s kečupovým fľakom

HOOVEROVÁ, Colleen: Všetky tvoje prednosti

HUNTEROVÁ, Kristi Ann: Hľadanie domova

HUNTEROVÁ, Kristi Ann: Odvážna dáma

HUNTEROVÁ, Kristi Ann: Záhadná guvernantka

CHOLEWINSKA-SZKOLIKOVÁ, Aniela: Miška a jej malí pacienti 9: Školský výlet

CHAPMANOVÁ, Linda: Hviezdni priatelia 4

CHRISTIE, Agatha: 3 x Hercule Poirot 4

JACOBSOVÁ, Anne: Kaviareň U anjela

JOBUS, Braňo: Odpadkový fantóm

KELLÖ ŽAČOKOVÁ, Andrea: Vitaj v múzeu

KID, Cube: Denník odvážneho Minecrafťáka 2

KINNEY, Jeff : Denník skvelého kamoša 3.

KLASSENOVÁ, Julie: Stroskotanec z Cornwalle

KOL. AUTOROV: Hmyzí hotel

KOL. AUTOROV: Vtáčia búdka

KOL. AUTOROV: Naj… Zvieratká v pohybe

KOVÁČIK, Juraj: Tri tornáda

KOZMON, František: Červ

KOZMON, František: Potkan

KOZMON, František: Volavka Kto sa skrýva v lese

KUCBELOVÁ, Katarína: Čepiec

KUČERA, Matúš: Slovensko v dobách stredovekých pre deti a mládež

MACUROVÁ, Katarína: Mesačné zrnko

MANKELL, Henning: Kým príde mráz

MARTIN, Charles: Dlhá cesta domov

MARTIN, Charles: Strážca vody

MASKAME, Estelle: Vieš, že Ťa chcem

McKINLEY, Tamara: Krajina snov Naj… lietadlá a letiská v pohybe

O‘LEARY, Dermot: Toto je nindža mačka 4

OSMAN, Richard: Štvrtkový klub detektívov

PETTREY, Dani: Ako skala

PETTREY, Dani: Sabotáž

PETTREY, Dani: V pasci

PILKEY, Dav: Kapitán Bombarďák 6

PREGL, Slavko: Tajomstvo stratenej galérie

REIDOVÁ, Taylor Jenkins: Sedem manželov Evelyn Hugovej

REYNOLDS, Allie: Triaška

RINA, Lin: Kroniky prachu

ROTHFUSS, Patrick: Meno vetra

ROTHFUSS, Patrick: Strach múdreho muža

ROZENBERGOVÁ, Vanda: Zjedol som Lautreca

RUSSELLOVÁ, Kate Elizabeth: Ty krásna, temná Vanessa

RYNIEWICZ, Zygmint: Lexikón námorných bitiek

SCHWABOVÁ, Victoria: Neviditeľný život Addie LaRueovej

SILVA, Daniel: Druhá žena

STEFANSSON, Jón Kalman: Príbeh o Áste

STÄDINGOVÁ, Sabine: Petronela Jabĺčková 4

ŠIKULOVÁ, Veronika: Tremolo ostinato

ŠLOSER, Peter: Mafi ánska poprava?

ŠLOSER, Peter: Polícia v rukách mafi e

TANZEROVÁ, Eliska: Vyrástla som v gete

TOBIN, P. – CHAN, R.: Plants vs. Zombies – Explozívna hudba

TOBIN, P. – CHAN, R.: Plants vs. Zombies – Pästný súboj

TODDOVÁ, Anna: Najjasnejšie hviezdy

VARÁČKOVÁ, Miroslava: Hviezdy pre teba

ZOMMER, Yuval: Veľká kniha o malých tvoroch

ZOMMER, Yuval: Veľká kniha o morských tvoroch

ZOMMER, Yuval: Veľká kniha o operených tvoroch

ZUBERCOVÁ MINTÁLOVÁ, Zora: Ako sme kedysi žili. Obrazový sprievodca životom našich predkov

ZUBERCOVÁ MINTÁLOVÁ, Zora: Zdravia, šťastia vinšujeme vám

WEBBOVÁ, Holly: Bruno, šteniatko, ktoré nevedelo zaspať

WEBBOVÁ, Holly: Henrik, šteniatko z pobrežia

WEBBOVÁ, Holly: Micka, unesené mačiatko

WEBBOVÁ, Holly: Oli, osamelé mačiatko

WEBBOVÁ, Holly: Rafi k v kaši

WEBBOVÁ, Holly: Timo, stratený kocúrik

 

Predaj kníh a suvenírov v mestskej knižnici

Cenník kníh
kniha autor obálka cena v € cena v Sk
Vrbovský historický fotoalbum –
Vrbové a Vrbovčania
objektívom Jozefa Sudoru (1904 – 1964)

Vypredané

Ľubomír Bosák, Patrik Kýška —- —-
Vrbovská ročenka 2014 –
VRBOVSKÉ ROZLIČNOSTIV

Vypredané

Ľubomír Bosák, Patrik Kýška —- —-
Vrbovské letopisy – História mesta Vrbové v dátach Ľubomír Bosák, Patrik Kýška 15 € 450 Sk
Gorazd, syn tatranskej zeme, publikácia vydaná k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko 2 € 60 Sk
Vrbovská ročenka 2013 – VRBOVÉ A BEŇOVSKÝ

Vypredané

Ľubomír Bosák, Patrik Kýška —- —-
Obrana slávnej župy trenčianskej Ján Baltazár Magin 7,63 € 230 Sk
Liečivé pramene Piešťan M.F.Marschall 3,32 € 100 Sk
Vrbové a Beňovský

Vypredané

PhDr. Ľubomír Bosák
PaedDr. Patrik Kýška
—- —-
Móric Beňovský – Legenda a skutočnosť

Vypredané

PhDr. Ľubomír Bosák
PaedDr. Patrik Kýška
—- —-
Život a dielo vrbovského rodáka J.B.Magina PhDr. Ľubomír Bosák
PaedDr. Patrik Kýška
2,32 € 70 Sk
Pamäti a cesty I

Vypredané

Móric August Beňovský —- —-
Pamäti a cesty II

Vypredané

Móric August Beňovský —- —-
Mestečko naše Vrbové

Vypredané

PhDr. Ľubomír Bosák
PaedDr. Patrik Kýška
—- —-
Móric Beňovský – cestovateľ, vojak a kráľ

Vypredané

PhDr. Michal Kocák, CSc. —- —-
Pamiatky Vrbového

Vypredané

PhDr. Ľubomír Bosák
PaedDr. Patrik Kýška
—- —-
Vrbovské letopisy

Vypredané

PhDr. Ľubomír Bosák —- —-
Spojivo s domovom

Misionár Karol Nižňanský SDB (1919 – 1984) píše svojim blízkym

PhDr. Ľubomír Bosák
PaedDr. Patrik Kýška
10 € 300 Sk
Piešťany, Vrbové
mapa miestVypredané
GARP Slovakia —- —-
Cenník suvenírov
suvenír obrázok cena v € cena v sk
vrbovský dukát Karol Nižňanský 2 € 60,25 Sk
minca Emanuel 2 € 60,25 Sk
vrbovský dukát Móric Beňovský (vo francúzštine) 2 € 60,25 Sk
pohľadnice 0,17 € 5 Sk
pohľadnica Mesto Vrbové 0,17 € 5 Sk
pohľadnica M. Beňovský 0,17 € 5 Sk
obálka J. B. Magin 0,90 € 27 Sk
korešpondenčný lístok J. B. Magin 0,46 € 14 Sk
vrbovský dukát Móric Beňovský
Vypredaný
—- —-
vrbovský dukát Ján Baltazár Magin 2 € 60,25 Sk
zlatý vrbovský dukát Dr. Pavol Jantausch
Vypredané
—- —-
vrbovský dukát Dr. Pavol Jantausch 2 € 60,25 Sk
vrbovská bronzová medaila 19,92 € 600 Sk