Vitajte vo Vrbovom

Organizačná štruktúra

Primátor mesta

JUDr. Štefan KUBÍK

  • +421 33 735 06 13
  • +421 917 814 921
  • kubik@vrbove.sk
  • Hlavná budova MsÚ, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021
Sekretariát – spojovateľka Emília Beličková
tel. 033/7350611
   
e-mail sekretariat@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, prízemie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
 
Zástupca primátora

Mgr. Matúš OPATOVSKÝ

 

  • +421 33 735 06 14
  • +421 905 372 280
  • opatovsky@vrbove.sk   
  •  Hlavná budova MsÚ, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
– Platový výmer
Prednosta Mestského úradu

Prednosta JUDr. František Tahotný, MBA
tel.  0905 969 972
e-mail prednosta@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, prízemie, 1. dvere vpravo, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
 

 

Hlavná kontrolórka mesta

JUDr. Mária GAJŇÁKOVÁ

úradné hodiny Pondelok 8.00 -13.00
Streda 8.00 -13.00
Útvar personálno-organizačný
Personálna a mzdová referentka Oľga Genšiniaková
tel. 033/735 06 29
e-mail mzdovauctaren@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, vo dvore, prízemie, vľavo, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Sociálna pracovníčka  Mgr. Jana Cifrová
tel. 033/735 06 17
e-mail socialne1@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, vo dvore, prízemie, vpravo, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Útvar výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia, stavebný úrad pre obce:
Vrbové
a
Kočín-Lančár

Útvaru výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia.

Vedúca útvaru výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia Ing. Gabriela Valová
tel. 033/735 06 42
mobil  0915 769 375
e-mail vystavba1@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Referentka útvaru výstavby, územného plánovania a dopravy Ing. Mária Urbanová
tel. 033/735 06 42
mobil  
e-mail vystavba3@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Referent životného prostredia Mgr. Branislav Boor
tel. 033/735 06 38
mobil  
e-mail vystavba4@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok nepracuje
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nepracuje
Referentka stavebného úradu a životného prostredia Mgr. Zuzana Markechová
tel. 033/735 06 45
mobil 0917 098 137
e-mail vystavba2@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Referentka spoločného stavebného úradu   Ing. Magdaléna Bolješiková
tel. 033/735 06 38
mobil  
e-mail vystavba5@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00
Referent spoločného stavebného úradu   Matúš Banák
tel.  033/735 06 37
mobil  
e-mail  
sídlo Hlavná budova MsÚ, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00
Útvar ekonomiky a správy majetku
Vedúca útvaru, rozpočtárka a financovanie škôl Dominika Adamková
tel. 033/735 06 21
mobil 0917 098 139
e-mail

ekonom@vrbove.sk

ekonom3@vrbove.sk

sídlo Hlavná budova MsÚ, vo dvore, prízemie – vľavo, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Správkyňa daní, poplatkov a hnuteľného majetku mesta Mgr. Gabriela Sudorová
tel. 033/735 06 26
e-mail dane@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, vo dvore, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Pokladníčka Dália Amchová
tel. 033/735 06 24
e-mail pokladna@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, prízemie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Referent verejného poriadku  Ing. Stanislav Hužovič
tel., mobil 033/735 06 35, 0905 666 802
email bozp@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ,vo dvore, prízemie, vpravo, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -13.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -13.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -13.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -13.30
   
Správkyňa daní a poplatkov Renáta Plačková
tel. 033/735 06 27
e-mail poplatky@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, prízemie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Finančná účtovníčka  Mária Sabová
tel. 033/735 0628
e-mail uctaren@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, vo dvore, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Účtovníčka   Iveta Gergelová
tel.  033/735 0628
e-mail uctaren1@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, vo dvore, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Referentka nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Mgr. Natália Bírová
tel. 033/735 06 23
mobil 0917 516 498
e-mail majetok@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, vo dvore, prízemie – vľavo, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Referentka bytovej politiky  Lenka Tomčíková
tel. 

 

 

mobil

033/735 06 24 

 

 

0918 431 027

e-mail bytove@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, prízemie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Útvar kultúry a školstva, redakcia Hlasu Vrbového
Vedúci útvaru  Mgr. Rastislav Jobus 
tel.  
mobil 0907 622 192
e-mail jobus@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Šéfredaktor Hlasu Vrbového, referent kultúry PhDr. Ľubomír Bosák
tel.  
mobil 0915 769 374
e-mail podskalka1@post.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Referentka kultúry a  propagácie Oxana Karasová
tel. 033/735 06 33
e-mail propagacia@vrbove.sk
kultura@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00
Utorok 8.00 -12.00
Streda 8.00 -12.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00
Spoločný školský úrad
pre mesto Vrbové a obce
Kočín – Lančár, Krakovany,
Prašník,
Šípkové,
Šterusy, Trebatice, Rakovice, Chtelnica, Bašovce, Ostrov a Nižná
– samostatný odborný referent
Mgr. Vladimír Strečanský
tel. 033/735 06 43
mobil. 0914 122 961
e-mail skolskyurad@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, vo dvore, 1. poschodie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00
Mestská knižnica, predaj mestských publikácií a suvenírov Bianka Dingová
tel. 033/730 18 38
e- mail kniznica@vrbove.sk
sídlo Areál II. ZŠ, Jantauschova ulica – vchod oproti kláštoru
úradné hodiny Pondelok 9.00 -11.00, 12.00 -16.00
Utorok 9.00 -11.00, 12.00 -16.00
Streda 12.00 -18.00
Štvrtok 9.00 -11.00, 12.00 -16.00
Piatok 9.00 -11.00, 12.00 -16.00

Historická expozícia je prístupná po predbežnom ohlásení e-mailom, alebo telefonicky.

Kontakt:                 email: podskalka1@post.sk

                                   tel.: 0915 769 374

Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie, verejného zhromaždenia

Usporiadateľ verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území mesta Vrbové je
povinný
písomne
oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území mesta Vrbové Mestskému úradu, najneskôr 7 dní pred
uskutočnením
podujatia.
V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených
v oznámení
je
povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
koncerty,
hudobné
a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej
výtvarnej
tvorivosti,
festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti
spoločenskej
zábavy.
Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové
a varietné
predstavenia.

Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa rozumejú telovýchovné, športové a turistické
súťaže,
stretnutia,
turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti
telesnej
kultúry,
ktoré sú prístupné kultúrnej verejnosti. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná
pre
individuálne
neurčených návštevníkov.

Vybavuje: Útvar kultúry a školstva
Kontakt: Tel.: 033 7350 633, 033 7350 643
Doba vybavenia: do 7 dní
Poplatok: bez poplatku

    TLAČIVÁ na stiahnutie vo formáte PDF: 

    Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia – EXTERIÉR

    Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia – INTERIÉR – kultúrne zariadenia

    Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia – INTERIÉR – pohostinstvá, bary, kluby a iné zariadenia

    Oznámenie o organizovaní verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia na území mesta Vrbové

    Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia

Útvar miestneho hospodárstva
Vedúci útvaru miestneho hospodárstva  Ján Vydarený
mobil 0905 876 814
e- mail utvarmh@vrbove.sk
sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika 174 (bývalý Vetes)
úradné hodiny Pondelok – Piatok  07.00 -15.00
Majster Ladislav Fidler
mobil  0918 379 275
sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika 174 (bývalý Vetes)
úradné hodiny Pondelok – Piatok  07.00 -15.00
Referent odpadového hospodárstva, vedúci zberného dvora Daniel Mikunda
mobil 0908 108 238
e- mail odpadovehospodarstvo@vrbove.sk
sídlo Vinohradnícka ulica 1914 (cesta smer Baraní dvor, vľavo)
prevádzkové dni Pondelok, Streda, Piatok, Sobota Zberný dvor mesta Vrbové – prevádzková doba
Koordinátor triedenia a nakladania s odpadmi so zabezpečením cez Združenie obcí Holeška Ing. Peter Radošinský
mobil 0905 307 394
e- mail peter.radosinsky@gmail.com
sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika 174 (od 04.09.2023)
prevádzkové dni
Správkyňa mestského cintorína Zuzana Halamová
mobil 0905 680 883
e- mail cintorin@vrbove.sk 

 

 

jarmok@vrbove.sk

sídlo Ulica gen. M. R. Štefánika 174 (bývalý Vetes)
úradné hodiny Pondelok – Piatok 07.00 -15.00

Systém nakladania so separovaným odpadom v meste od 1. júla 2016.

Matričný úrad, evidencia obyvateľstva
Matričný úrad, evidencia obyvateľov Jana Dunajčíková
tel. 033/735 06 16
e- mail matrika@vrbove.sk
sídlo Hlavná budova MsÚ, prízemie, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4
úradné hodiny Pondelok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Utorok 8.00 -12.00, 13.00 -15.30
Streda 8.00 -12.00, 13.00 -17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 -12.00, 13.00 -14.00

PDF tlačivo – Súhlas vlastníka budovy s prihlásením občana na trvalý pobyt