Vitajte vo Vrbovom

Systém nakladania so separovaným odpadom v meste od 1. júla 2016.

Harmonogram zberu plastov do vriec – na stiahnutie

Harmonogram zberu tetrapakov – na stiahnutie

Harmonogram zberu kovov, plastov, papiera a skla – na stiahnutie

Prevádzkový poriadok zberného dvora mesta Vrbové –na stiahnutie

Prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov. – na stiahnutie

Zber jedlého oleja – na stiahnutie

Aj v tomto roku sme pri príležitosti Dňa Zeme pripravili edukatívne video pre verejnosť, ktoré učí, ako netvoriť zbytočný odpad. Video z www.triedime.sk:
http://www.triedime.sk/video/Musi-vznikat-tolko-odpadu 

Nájdete ho aj na sociálnych sieťach:

www.youtube.com a www.facebook.com/ZelenyBod