Vitajte vo Vrbovom

Informácie o meste

Mesto Vrbové leží 10 km západne od Piešťan na rozhraní Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny. Prvá písomná zmienka vzťahujúca sa na Vrbové je z roku 1113. Na sklonku 14. storočia sa v písomných prameňoch prvý raz uvádza už ako mestečko. Oslobodenie od mýta a tridsiatku (cla) cisárom Žigmundom v r. 1437 podporilo jeho ďalší hospodársky rozvoj, Vrbové sa postupne vyvinulo na remeselnícko-obchodné centrum širšieho okolia. Až do konca 19. storočia tu významnú úlohu zohrávalo aj vinohradníctvo. Výraznejší rozvoj priemyslu nastal od polovice 20. storočia, po vzniku textilného podniku Trikota, ktorý sa postupne stal najväčším výrobcom spodnej dámskej bielizne v celoštátnom meradle.

Pozoruhodnou historickou pamiatkou mesta je 38-metrov vysoká šikmá veža, pre ktorú Vrbové dostáva epiteton „slovenská Pisa“. Postavili ju v rokoch 1832 – 1835. Jej odklon od zvislej osi činí 99 cm. Farský kostol sv. Martina je najstaršou stavebnou pamiatkou mesta, písomne doloženou už v prvej polovici 14. storočia. Modernú stavebnú dominantu mesta tvorí kostol, dokončený v roku 1997, ktorý je jedným z najväčších chrámov zasvätených sv. Gorazdovi, prvému svätcovi-Slovákovi. Evanjelický a. v. kostol bol postavený v roku 1929 na mieste tolerančného kostola. Synagóga z roku 1883, ktorá vyniká orientálnym maurským štýlom a židovský cintorín, sú pamiatkami na kedysi početnú a vplyvnú židovskú komunitu v mestečku. Za mestom sa nachádza kaplnka sv. Rocha, pripomínajúca epidémiu cholery z roku 1831, keď vo Vrbovom zomrel každý piaty-šiesty obyvateľ. Šľachtická kúria, v ktorej sa narodil gróf Móric Beňovský pochádza z druhej polovice 17. storočia. Na 1. poschodí je umiestnená historická expozícia. V centre mesta sa nachádza umelecky a historicky cenná socha Piety z 18. storočia. Z celej plejády významných rodákov obzvlášť vynikajú: Ján Baltazár Magin (1681 – 1735), autor prvej tlačou vydanej obrany Slovákov a Móric Beňovský (1746 – 1786), spisovateľ a kráľ Madagaskaru.