Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy o nájme hrobového miesta – rok 2022 (do 31.03.2022)

od 01.04.2022 na https://vrbove.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-vrbove/organizacia/mesto-vrbove/2022/ZML alebo na https://www.crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.01.2022
04.01.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1807
0 Mesto Vrbové
Vladimír Košinár, Krakovany 90
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
04.01.2022
05.01.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1808
0 Mesto Vrbové
Marián Fidler, Slovanská 585, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
19.01.2022
20.01.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1809
0 Mesto Vrbové
Eva Žáková, 8. marca 746,Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
28.01.2022
29.01.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1810
0 Mesto Vrbové
Peter Plencner, 9.mája 318, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
01.02.2022
02.02.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1811
0 Mesto Vrbové
Viera Rapantová, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
01.02.2022
02.02.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1812
0 Mesto Vrbové
Viera Rapantová, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
11.02.2022
12.02.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1813
0 Mesto Vrbové
Anna Nižňanská, Strážovská 603, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
14.02.2022
15.02.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1814
0 Mesto Vrbové
Ľubica Horváthová, Piešťanská cesta 420, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
16.02.2022
17.02.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1815
0 Mesto Vrbové
Ľuboš Motúz, Sadová 1048, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
17.02.2022
18.02.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1816
0 Mesto Vrbové
Katarína Halamová, Hviezdoslavova 883, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
21.02.2022
22.02.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1817
0 Mesto Vrbové
Paulína Kušová, Sasinkova 979, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
23.02.2022
24.02.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1818
0 Mesto Vrbové
Marta Blatnická, Sadová 1041 ,Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
23.02.2022
24.02.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
0
Mesto Vrbové
Miroslav Bileka, Sasinkova 982,Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
24.02.2022
25.02.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1820
0 Mesto Vrbové
Andrej Jobus, Štefánika 4, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
28.02.2022
29.02.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1821
0 Mesto Vrbové
Monika Šteruská, Borovce 252
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
02.03.2022
03.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1822
0 Mesto Vrbové
Miroslav Novota, Strážovská 588, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
02.03.2022
03.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1823
0 Mesto Vrbové
Martqa Bobeková, Fr. Kráľa 1058, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
03.03.2022
04.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1824
0 Mesto Vrbové
Otília Majerníková, Mieru 736, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
03.03.2022
04.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1825
0 Mesto Vrbové
Štefan Madžo, Ing. Komenského 5148, Piešťany
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
04.03.2022
05.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1826
0 Mesto Vrbové
Mária Polčíková, Sadová 1109, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
07.03.2022
08.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1827
0 Mesto Vrbové
Anna Puváková, Šípkové 46
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
09.03.2022
10.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1828
0 Mesto Vrbové
Eva Kočkovská, Vinohradnícka 947, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
14.03.2022
156.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1829
0 Mesto Vrbové
Anna Skladanová, Vrbovská cesta 159, Piešťany
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
15.03.2022
16.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1830
0 Mesto Vrbové
Juliana Snohová, 6. apríla 325, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
21.03.2022
22.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1831
0 Mesto Vrbové
František Babuška, Matice Slovenskej 60, Trenčín
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
24.03.2022
25.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1832
0 Mesto Vrbové
Michaela Bieliková, Štefánikova 190, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
29.03.2022
30.03.2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1833
0 Mesto Vrbové
Helena Floreková, SNP 291, Vrbové
Nájom hrobového miesta na cintoríne Vrbové
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.