Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy o nájme bytu – rok 2021

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.12.2020
01.01.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2021/1726-36
Mesto Vrbové
Dominik Juríček, Vrbové
Byt č. 36, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
16.12.2020
01.01.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2021/1726-1
Mesto Vrbové
Mgr. Roman Širuček, Vrbové
Byt č. 1, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
16.12.2020
01.01.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2021/1726-20
Mesto Vrbové
Zuzana Klátiková, Vrbové
Byt č. 20, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
25.02.2021
01.03.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2021/675/6B-8
Mesto Vrbové
Martin Petríček, Vrbové - Katarína Vydarená, Vrbové
Byt č. 8, vchod B, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
23.04.2021
01.05.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2021/1726-35
Mesto Vrbové
Miroslav Ročkár, Vrbové - Mária Ročkárová, Vrbové
Byt č. 35, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
26.04.2021
01.05.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2021/1726-18
Mesto Vrbové
Kristína Černáková, Vrbové
Byt č. 18, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
30.04.2021
01.05.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2021/322/25-2
Mesto Vrbové
Alžbeta Hankócyová, Vrbové
Byt č. 2, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
30.04.2021
01.05.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2021/322/25-1
Mesto Vrbové
Iveta Mešťánková, Vrbové
Byt č. 1, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
30.04.2021
01.05.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2021/322/25-16
Mesto Vrbové
Alžbeta Reháčková, Vrbové
Byt č. 16, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
30.04.2021
01.05.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2021/322/25-15
Mesto Vrbové
Veronika Horvátová, Vrbové
Byt č. 15, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
30.04.2021
01.05.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2021/322/25-6
Mesto Vrbové
Anton Madžo, Vrbové
Byt č. 6, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
28.04.2021
01.05.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2021/295/4-31
Mesto Vrbové
Libuša Labudíková, Vrbové
Byt č. 31, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
28.04.2021
01.05.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2021/295/4-15
Mesto Vrbové
Anna Psotová, Vrbové
Byt č. 15, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
23.04.2021
01.01.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2021/3/2-1
Mesto Vrbové
GIT, s.r.o., Vrbové
Byt č. 1, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
23.04.2021
01.05.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2021/3/2-3
Mesto Vrbové
Peter Hochman, Vrbové
Byt č. 3, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
14.05.2021
01.06.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 6/2021/1726-27
Mesto Vrbové
Marián Pavlovič, Vrbové
Byt č. 27, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
14.05.2021
01.06.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2021/675/6C-14
Mesto Vrbové
Adrián Pavlík, Vrbové - Tamara Vančová, Vrbové
Byt č. 14, vchod C, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
14.05.2021
01.06.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 7/2021/675/6A-2
Mesto Vrbové
Ivana Trojáková, Vrbové
Byt č. 2, vchod A, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
14.05.2021
01.06.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 10/2021/675/6B-9
Mesto Vrbové
Ladislav Košinár, Vrbové
Byt č. 9, vchod B, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
14.05.2021
01.06.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2021/675/6C-15
Mesto Vrbové
Tomáš Kubala, Vrbové - Dominika Slováková, Vrbové
Byt č. 15, vchod C, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
14.05.2021
01.06.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2021/675/6A-5
Mesto Vrbové
Ľubomír Hauliš, Vrbové - Mária Haulišová, Vrbové
Byt č. 5, vchod A, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
14.05.2021
01.06.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 6/2021/675/6A-1
Mesto Vrbové
Elena Ščepková, Vrbové - Mária Petrová, Vrbové
Byt č. 1, vchod A, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
14.05.2021
01.06.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 8/2021/675/6A-4
Mesto Vrbové
Kristián Mego, Vrbové
Byt č. 4, vchod A, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
14.05.2021
01.06.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 9/2021/675/6B-7
Mesto Vrbové
Jarmila Kolembusová, Vrbové
Byt č. 7, vchod B, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
14.05.2021
01.06.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 12/2021/675/6B-10
Mesto Vrbové
Ivan Kurinec, Vrbové - Zuzana Hruboňová, Vrbové
Byt č. 10, vchod B, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
14.05.2021
01.06.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2021/675/6B-6
Mesto Vrbové
Ing. Tomáš Drobný, Vrbové - Nikola Štítna, Vrbové
Byt č. 6, vchod B, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
14.05.2021
01.06.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 11/2021/675/6C-12
Mesto Vrbové
Juraj Današ, Vrbové
Byt č. 12, vchod C, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
31.05.2021
01.06.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2021/3/2-14
Mesto Vrbové
Miroslav Tomášik, Vrbové - Ivana Michalcová, Vrbové
Byt č. 14, I. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
31.05.2021
01.06.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 13/2021/675/6C-13
Mesto Vrbové
Lívia Trojáková, Vrbové - Lukáš Troják, Vrbové
Byt č. 13, vchod C, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
30.06.2021
01.07.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 6/2021/322/25-11
Mesto Vrbové
Silvia Pašmiková, Vrbové - Milan Pašmik, Vrbové
Byt č. 11, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
30.06.2021
01.07.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 7/2021/322/25-7
Mesto Vrbové
Lukáš Stolár, Vrbové - Jana Madunická, Vrbové
Byt č. 7, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
27.07.2021
01.08.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 7/2021/1726-26
Mesto Vrbové
Zuzana Luhová, Vrbové
Byt č. 26, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
30.07.2021
01.08.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 8/2021/1726-25
Mesto Vrbové
Stanislava Jamrichová, Vrbové
Byt č. 25, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
30.07.2021
01.08.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 9/2021/1726-6
Mesto Vrbové
Miroslav Spál, Vrbové
Byt č. 6, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
27.08.2021
01.09.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 10/2021/1726-4
Mesto Vrbové
Natália Žáková, Vrbové - Matúš Žák, Vrbové
Byt č. 4, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
27.08.2021
01.09.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 11/2021/1726-37
Mesto Vrbové
Jana Novotová, Vrbové
Byt č. 37, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
16.09.2021
01.10.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 8/2021/322/25-5
Mesto Vrbové
Iveta Černáková, Vrbové
Byt č. 5, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
17.09.2021
01.10.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2021/295/4-26
Mesto Vrbové
Nina Haňáková, Vrbové - Martin Haňák, Vrbové
Byt č. 26, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
17.09.2021
01.10.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2021/295/4-24
Mesto Vrbové
Silvia Tanková, Vrbové
Byt č. 24, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
20.09.2021
01.10.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 12/2021/1726-15
Mesto Vrbové
Bc. Michaela Vladová, Vrbové
Byt č. 15, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
20.09.2021
01.10.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 13/2021/1726-16
Mesto Vrbové
Marián Zahurančík, Vrbové - Denisa Zahurančíková, Vrbové
Byt č. 16, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
20.09.2021
01.10.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 14/2021/1726-23
Mesto Vrbové
Pavol Pánik, Vrbové - Katarína Pániková, Vrbové
Byt č. 23, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
20.09.2021
01.10.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 15/2021/1726-30
Mesto Vrbové
Anna Jankechová, Vrbové
Byt č. 30, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
20.09.2021
01.10.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 16/2021/1726-32
Mesto Vrbové
Tomáš Balcír, Vrbové - Adriana Balcírová, Vrbové
Byt č. 32, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
20.09.2021
01.10.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 17/2021/1726-34
Mesto Vrbové
Jozef Tvaroška, Vrbové - Janka Tvarošková, Vrbové
Byt č. 34, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
20.09.2021
01.10.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 18/2021/1726-38
Mesto Vrbové
Janetta Reháčková, Vrbové
Byt č. 38, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
20.09.2021
01.10.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 19/2021/1726-42
Mesto Vrbové
Radoslav Kozárik, Vrbové
Byt č. 42, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
30.09.2021
01.10.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 20/2021/1726-11
Mesto Vrbové
Andrea Bieliková, Vrbové
Byt č. 11, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
30.09.2021
01.10.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2021/12/20-2
Mesto Vrbové
Monika Honigová, Vrbové
Byt č. 2, bytový dom Nám. sv. Cyrila a Metoda 12/20, 922 03 Vrbové
18.10.2021
01.11.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2021/295/4-34
Mesto Vrbové
Janka Števíková, Vrbové
Byt č. 34, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
26.10.2021
01.11.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 9/2021/322/25-9
Mesto Vrbové
Oľga Štefancová, Vrbové
Byt č. 9, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
19.11.2021
01.12.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 21/2021/1726-47
Mesto Vrbové
Miroslav Šutvaj, Vrbové - Darina Šutvajová, Vrbové
Byt č. 47 bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
19.11.2021
01.12.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 22/2021/1726-2
Mesto Vrbové
Erika Križáková, Vrbové
Byt č. 2, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
19.11.2021
01.12.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 23/2021/1726-14
Mesto Vrbové
Ján Snoha, Vrbové - Anna Snohová, Vrbové
Byt č. 14, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
26.11.2021
01.12.2021
Zmluva o nájme bytu
č. 14/2021/675/6C-14
Mesto Vrbové
Viera Švarcová, Vrbové
Byt č. 14, vchod C, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.