Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy o nájme bytu – rok 2022 (do 31.03.2022)

od 01.04.2022 na https://vrbove.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#mesto-vrbove/organizacia/mesto-vrbove/2022/ZML alebo na https://www.crz.gov.sk/

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.12.2021
01.01.2022
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2022/295/4-27
Mesto Vrbové
Lukáš Žilka, Vrbové
Byt č. 27, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
30.12.2021
01.01.2022
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2022/3/2-1
Mesto Vrbové
GIT, s.r.o., Vrbové
Byt č. 1, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
30.12.2021
01.01.2022
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2022/3/2-2
Mesto Vrbové
Igor Pečenadský, Vrbové
Byt č. 2, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2021/675/6A-1
Mesto Vrbové
Elena Ščepková, Vrbové - Mária Petrová, Vrbové
Vzhľadom na záver kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania sa základná nájomná zmluva zo dňa 14.05.2021 mení a dopĺňa v Čl. I., ods. 1, 2; v Čl. II., ods. 2, 3, 4; v Čl. III., ods. 2, 4, písm. a), 6; v Čl. IV., ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; v Čl. V., ods. 1, 2, 3, 8, písm. d), g), i), j), 9, písm. d), 10, písm. a); v Čl. VII., ods. 5 a všetky prílohy č. 1 až 8.
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 7/2021/675/6A-2
Mesto Vrbové
Ivana Trojáková, Vrbové
Vzhľadom na záver kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania sa základná nájomná zmluva zo dňa 14.05.2021 mení a dopĺňa v Čl. I., ods. 1, 2; v Čl. II., ods. 2, 3, 4; v Čl. III., ods. 2, 4, písm. a), 6; v Čl. IV., ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; v Čl. V., ods. 1, 2, 3, 8, písm. d), g), i), j), 9, písm. d), 10, písm. a); v Čl. VII., ods. 5 a všetky prílohy č. 1 až 8.
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2019/675/6A-3
Mesto Vrbové
Zuzana Mihalovičová, Vrbové
Vzhľadom na záver kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania sa základná nájomná zmluva zo dňa 28.11.2019 mení a dopĺňa v Čl. I., ods. 1, 2; v Čl. II., ods. 2, 3, 4; v Čl. III., ods. 2, 4, písm. a), 6; v Čl. IV., ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; v Čl. V., ods. 1, 2, 3, 8, písm. d), g), i), j), 9, písm. d), 10, písm. a); v Čl. VII., ods. 5 a všetky prílohy č. 1 až 8.
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 8/2021/675/6A-4
Mesto Vrbové
Kristián Mego, Vrbové
Vzhľadom na záver kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania sa základná nájomná zmluva zo dňa 14.05.2021 mení a dopĺňa v Čl. I., ods. 1, 2; v Čl. II., ods. 2, 3, 4; v Čl. III., ods. 2, 4, písm. a), 6; v Čl. IV., ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; v Čl. V., ods. 1, 2, 3, 8, písm. d), g), i), j), 9, písm. d), 10, písm. a); v Čl. VII., ods. 5 a všetky prílohy č. 1 až 8.
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2021/675/6A-5
Mesto Vrbové
Ľubomír Hauliš, Vrbové - Mária Haulišová, Vrbové
Vzhľadom na záver kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania sa základná nájomná zmluva zo dňa 14.05.2021 mení a dopĺňa v Čl. I., ods. 1, 2; v Čl. II., ods. 2, 3, 4; v Čl. III., ods. 2, 4, písm. a), 6; v Čl. IV., ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; v Čl. V., ods. 1, 2, 3, 8, písm. d), g), i), j), 9, písm. d), 10, písm. a); v Čl. VII., ods. 5 a všetky prílohy č. 1 až 8.
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2021/675/6B-6
Mesto Vrbové
Ing. Tomáš Drobný, Vrbové - Nikola Drobná, Vrbové
Vzhľadom na záver kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania sa základná nájomná zmluva zo dňa 14.05.2021 mení a dopĺňa v Čl. I., ods. 1, 2; v Čl. II., ods. 2, 3, 4; v Čl. III., ods. 2, 4, písm. a), 6; v Čl. IV., ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; v Čl. V., ods. 1, 2, 3, 8, písm. d), g), i), j), 9, písm. d), 10, písm. a); v Čl. VII., ods. 5 a všetky prílohy č. 1 až 8.
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2021/675/6B-7
Mesto Vrbové
Jarmila Kolembusová, Vrbové
Vzhľadom na záver kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania sa základná nájomná zmluva zo dňa 14.05.2021 mení a dopĺňa v Čl. I., ods. 1, 2; v Čl. II., ods. 2, 3, 4; v Čl. III., ods. 2, 4, písm. a), 6; v Čl. IV., ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; v Čl. V., ods. 1, 2, 3, 8, písm. d), g), i), j), 9, písm. d), 10, písm. a); v Čl. VII., ods. 5 a všetky prílohy č. 1 až 8.
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2021/675/6B-8
Mesto Vrbové
Martin Petríček, Vrbové - Katarína Vydarená, Vrbové
Vzhľadom na záver kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania sa základná nájomná zmluva zo dňa 25.02.2021 mení a dopĺňa v Čl. I., ods. 1, 2; v Čl. II., ods. 2, 3, 4; v Čl. III., ods. 2, 4, písm. a), 6; v Čl. IV., ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; v Čl. V., ods. 1, 2, 3, 8, písm. d), g), i), j), 9, písm. d), 10, písm. a); v Čl. VII., ods. 5 a všetky prílohy č. 1 až 8.
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 10/2021/675/6B-9
Mesto Vrbové
Ladislav Košinár, Vrbové
Vzhľadom na záver kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania sa základná nájomná zmluva zo dňa 14.05.2021 mení a dopĺňa v Čl. I., ods. 1, 2; v Čl. II., ods. 2, 3, 4; v Čl. III., ods. 2, 4, písm. a), 6; v Čl. IV., ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; v Čl. V., ods. 1, 2, 3, 8, písm. d), g), i), j), 9, písm. d), 10, písm. a); v Čl. VII., ods. 5 a všetky prílohy č. 1 až 8.
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 12/2021/675/6B-10
Mesto Vrbové
Ivan Kurinec, Vrbové - Zuzana Hruboňová, Vrbové
Vzhľadom na záver kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania sa základná nájomná zmluva zo dňa 14.05.2021 mení a dopĺňa v Čl. I., ods. 1, 2; v Čl. II., ods. 2, 3, 4; v Čl. III., ods. 2, 4, písm. a), 6; v Čl. IV., ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; v Čl. V., ods. 1, 2, 3, 8, písm. d), g), i), j), 9, písm. d), 10, písm. a); v Čl. VII., ods. 5 a všetky prílohy č. 1 až 8.
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2020/675/6C-11
Mesto Vrbové
Andrea Pagáčová, Vrbové
Vzhľadom na záver kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania sa základná nájomná zmluva zo dňa 29.09.2020 mení a dopĺňa v Čl. I., ods. 1, 2; v Čl. II., ods. 2, 3, 4; v Čl. III., ods. 2, 4, písm. a), 6; v Čl. IV., ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; v Čl. V., ods. 1, 2, 3, 8, písm. d), g), i), j), 9, písm. d), 10, písm. a); v Čl. VII., ods. 5 a všetky prílohy č. 1 až 8.
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11/2021/675/6C-12
Mesto Vrbové
Juraj Današ, Vrbové
Vzhľadom na záver kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania sa základná nájomná zmluva zo dňa 14.05.2021 mení a dopĺňa v Čl. I., ods. 1, 2; v Čl. II., ods. 2, 3, 4; v Čl. III., ods. 2, 4, písm. a), 6; v Čl. IV., ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; v Čl. V., ods. 1, 2, 3, 8, písm. d), g), i), j), 9, písm. d), 10, písm. a); v Čl. VII., ods. 5 a všetky prílohy č. 1 až 8.
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13/2021/675/6C-13
Mesto Vrbové
Lukáš Troják, Vrbové - Lívia Trojáková, Vrbové
Vzhľadom na záver kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania sa základná nájomná zmluva zo dňa 14.05.2021 mení a dopĺňa v Čl. I., ods. 1, 2; v Čl. II., ods. 2, 3, 4; v Čl. III., ods. 2, 4, písm. a), 6; v Čl. IV., ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; v Čl. V., ods. 1, 2, 3, 8, písm. d), g), i), j), 9, písm. d), 10, písm. a); v Čl. VII., ods. 5 a všetky prílohy č. 1 až 8.
17.01.2022
18.01.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2021/675/6C-15
Mesto Vrbové
Tomáš Kubala, Vrbové - Dominika Slováková, Vrbové
Vzhľadom na záver kontroly zo štátneho fondu rozvoja bývania sa základná nájomná zmluva zo dňa 14.05.2021 mení a dopĺňa v Čl. I., ods. 1, 2; v Čl. II., ods. 2, 3, 4; v Čl. III., ods. 2, 4, písm. a), 6; v Čl. IV., ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; v Čl. V., ods. 1, 2, 3, 8, písm. d), g), i), j), 9, písm. d), 10, písm. a); v Čl. VII., ods. 5 a všetky prílohy č. 1 až 8.
21.01.2022
01.02.2022
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2022/3/2-6
Mesto Vrbové
Anton Košinár, Vrbové - Marianna Vašková, Piešťany
Byt č. 6, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové (Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou ku dňu 30.06.2022)
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.