Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy 2011 – 2013

Nájomná zmluva č.55/2013/13-1726 zverejnená dňa 30.12.2013
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve 54/2012/16-3/2 zverejnený dňa 30.12.2013
Nájomná zmluva č. 54/2013/22-1726 zverejnená dňa 18.12.2013
Kúpna zmluva č. 10/13/100/13 zverejnená dňa 20.12.2013
Dodatok č.1 k NZ č. 21/2013/7-480 zverejnený dňa 18.12.2013
Dodatok č.1 k NZ č. 37/2013/4-480 zverejnený dňa 18.12.2013
Nájomná zmluva – predajné akcie v DK na rok 2014 – JUMA Juraj Zámočník zverejnená dňa 18.12.2013
Nájomná zmluva č. IZ/1/13/99/13 zverejnená dňa 18.12.2013
Nájomná zmluva – predajné akcie v DK na rok 2014 – SEMPER – Dominik Krčmárik zverejnená dňa 18.12.2013
Zmluva o dielo č. 54/13/96/13 zverejnená dňa 11.12.2013
Nájomná zmluva č. 51/2013/14-3/2 zverejnená dňa 11.12.2013
Nájomná zmluva č. 46/2013/42-1726 zverejnená dňa 9.12.2013
Nájomná zmluva – predajné akcie v DK na rok 2014 – Miroslav Ohrádka zverejnená dňa 9.12.2013
Dodatok č.1 k zmluve č. 36/2013/2-480 zverejnený dňa 6.12.2013
Kúpna zmluva č. 2-13-24-13 zverejnená dňa 5.12.2013
Dodatok č.7 k zmluve Marius Pedersen zverejnený dňa 4.12.2013
Dodatok č.1 k NZ č. 39/2013/20-3/2 zverejnený dňa 4.12.2013
Dodatok č.3 k NZ č. 3/2013/5-3/2 zverejnený dňa 4.12.2013
Nájomná zmluva č. 50/2013/29-1726 zverejnená dňa 29.11.2013
Dohoda Stredná odborná škola Vrbové zverejnená dňa 29.11.2013
Dohoda č.020/§50j/NS/2013 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti zverejnená dňa 29.11.2013
Nájomná zmluva č. 47/2013/2-3/2 zverejnená dňa 28.11.2013
Dodatok č.3 k poistnej zmluve č. 6550179356 zverejnený dňa 27.11.2013
Dodatok č.2 k NZ č. 18/2013/5-467 zverejnený dňa 27.11.2013
Zmluva č. 297-112-7755/2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností zverejnená dňa 26.11.2013
Nájomná zmluva IZ 40/2013/36-295/4 zverejnená dňa 26.11.2013
Dodatok č.2 k NZ č. 22/2013/8-480 zverejnený dňa 22.11.2013
Nájomná zmluva IZ 45/2013/18-3/2 zverejnená dňa 19.11.2013

IZ 27/2007/92/2013 – Dodatok č.8
k zmluve o nájme nehnuteľností a technologických zariadení zverejnený dňa 8.11.2013

Nájomná zmluva IZ 1/13/91/13
zverejnená dňa 8.11.2013

Nájomná zmluva č.44/2013/19-3/2 zverejnená dňa 8.11.2013
Nájomná zmluva v DK – Hantáková Eva, Lednické Rovne zverejnená dňa 7.11.2013
Zmluva o dielo – CS s.r.o., Coburgova 84, Trnava zverejnená dňa 7.11.2013
Nájomná zmluva Zmluva o prefakturovaní vody – Waleed A.A.E ALYQOUT, Bratislava zverejnená dňa 6.11.2013
Nájomná zmluva č. IZ 49/13/88/13 zverejnená dňa 6.11.2013
Zmluva o refakturácií č. IZ 48/13/87/13 zverejnená dňa 4.11.2013
Dohoda o užívaní mestských WC v kúrii Beňovského zverejnená dňa 31.10.2013
Nájomná zmluva v DK – Stanislav Malicher, Čadca zverejnená dňa 31.10.2013
Kúpna zmluva KZ 8/13/90/13 – AUTO GLASS RECYCLING, s.r.o., Trnava zverejnená dňa 30.10.2013
Zmluva o poskutnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MKSR č. MK-8718/2013/7.6 zverejnená dňa 29.10.2013
Zmluva o poskutnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MKSR č. MK-8718/2013/7.6 zverejnená dňa 29.10.2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov zverejnená dňa 29.10.2013
Nájomná zmluva č. 44/2013-295/4 zverejnená dňa 29.10.2013
Nájomná zmluva č. 41/2013/3-466,467 zverejnená dňa 29.10.2013
Nájomná zmluva č. 42/2013/5-480 zverejnená dňa 29.10.2013
Dodatok č.1 k NZ č. 24/2013/11-3/2 zverejnená dňa 28.10.2013
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb zverejnená dňa 23.10.2013
Nájomná zmluva č. IZ 1/13/72/13 zverejnená dňa 21.10.2013
Nájomná zmluva č. 01540/2013-PNZ-P40298/13.00 zverejnená dňa 18.10.2013
Nájomná zmluva č. IZ 43/13/81/13 zverejnená dňa 15.10.2013
Zmluva o výpožičke zverejnená dňa 14.10.2013
Darovacia zmluva Dalkia zverejnená dňa 11.10.2013
Zmluva o rozdelení nehnuteľností – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbové a Mesto Vrbové zverejnená dňa 7.10.2013
Zmluva o poskytnutí Wifi HotSpot-u – Lombard, s.r.o., Piešťany zverejnená dňa 3.10.2013
Nájomná zmluva č. 31/2013/3-1726 zverejnená dňa 15.8.2013
Nájomná zmluva č. 38/2013/19-3/2 zverejnená dňa 15.8.2013
Nájomná zmluva č. 39/2013/20-3/2 zverejnená dňa 15.8.2013
Nájomná zmluva č. 37/2013/4-480 zverejnená dňa 15.8.2013
Nájomná zmluva č. 35/2013/24-1726 zverejnená dňa 15.8.2013
Dodatok č.1 k NZ č. 21/2013/7-480 zverejnená dňa 23.9.2013
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC/2013/042/Vrbové zverejnená dňa 17.9.2013
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. CVO413 zverejnená dňa 6.9.2013
Dodatok č.3 – Poistenie nehnuteľného majetku – ZŠ Komenského zverejnený dňa 6.9.2013
Zmluva č. 86/13 o vývoze odpadových vôd zverejnená dňa 4.9.2013
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 31.8.2013
Dodatok č. 4 k zmluve o terminovanom úvere 94/2012/UZ zverejnený dňa 30.8.2013
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 30.8.2013
Zmluva č. 30/2013/2-322/25 zverejnená dňa 29.8.2013
Zmluva č. 29/2013/4-177 zverejnená dňa 28.8.2013
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 28.8.2013
Zmluva č. IZ 35/13/74/13 zverejnená dňa 28.8.2013
Dodatok č. 1 k NZ 18/20135-467 zverejnený dňa 27.8.2013
Dodatok č. 1 k NZ 17/2013/2-480 zverejnený dňa 22.8.2013
Zmluva o finančnom vysporiadaní Vrbové – Krakovany zverejnená dňa 21.8.2013
Dodatok č. 1 k NZ 22//2013/8-480 zverejnený dňa 21.8.2013
Dodatok č. 1 k NZ 20/2013/19-3/2 zverejnený dňa 20.8.2013
Dodatok č. 1 k NZ 19/2013/20-3/2 zverejnený dňa 20.8.2013
Dodatok č. 2 k NZ č. 3/2013/5-3/2 zverejnený dňa 20.8.2013
Nájomná zmluva na 1 dňový prenájom v DK – firma TOPCA s.r.o.,Skalité zverejnená dňa 15.8.2013
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 14.8.2013
Zmluva o výpožičke zverejnená dňa 7.8.2013
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 7.8.2013
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 5.8.2013
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 5.8.2013
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 5.8.2013
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 5.8.2013
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 5.8.2013
Poistná zmluva – individuálne úrazové poistenie pre výkon menších obecných služieb pre obec zverejnená dňa 2.8.2013
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 1.8.2013
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 1.8.2013
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 1.8.2013
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 1.8.2013
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 1.8.2013
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 1.8.2013
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 1.8.2013
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zverejnený dňa 1.8.2013
Zmluva o výpožičke č. IZ 17/13/56/13 zverejnená dňa 1.8.2013
Dodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č. 94/2012/UZ zverejnený dňa 31.7.2013
Nájomná zmluva č. 27/2013/17-1726 zverejnená dňa 31.7.2013
Nájomná zmluva č. 28/2013/8-1726 zverejnená dňa 30.7.2013
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec v zmysle zákona o obecnom zriadení zverejnená dňa 30.7.2013
Nájomná zmluva č. 25/2013/25-1726 zverejnená dňa 29.7.2013
Nájomná zmluva č. 26/2013/4-1726 zverejnená dňa 24.7.2013
Kúpna zmluva č. KZ 7/13/61/13 zverejnená dňa 24.7.2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti zverejnená dňa 23.7.2013
Kúpna zmluva č. KZ 4/13/62/13 zverejnená dňa 22.7.2013
Nájomná zmluva č. IZ 1/13/60/13 – v Dome kultúry zverejnená dňa 16.7.2013
Nájomná zmluva č. 24/2013/11-3/2 zverejnená dňa 15.7.2013
Dohoda o odbere tepelnej energie na rok 2014 zverejnená dňa 15.7.2013
Kúpna zmluva č. KZ 5/13/63/13 zverejnená dňa 11.7.2013
Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní medzi Mesto Vrbové – manželia Braškoví zverejnená dňa 11.7.2013
Príkazná zmluva č. 480-28_6_2013 o poskytnutí účelovej dotácie zverejnená dňa 8.7.2013
Zmluva č. 001-4K_2013 o poskytnutí účelovej dotácie zverejnená dňa 8.7.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Cyrila a Metoda 2 zverejnená dňa 4.7.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Súkenícka 40 zverejnená dňa 4.7.2013
Zamestnávateľská zmluva – TATRY – SYMPATIA zverejnená dňa 4.7.2013
Zmluva o správe ZŠ Komenského zverejnená dňa 2.7.2013
Nájomná zmluva č. IZ 1/13/55/13 zverejnená dňa 2.7.2013
Nájomná zmluva v DK Mekka, s.r.o., Komárno zverejnená dňa 1.7.2013
Nájomná zmluva v DK na 1-dň. prenájom BECK INTERNATIONAL, Bratislava zverejnená dňa 1.7.2013
Dodatok č.1 k NZ č. 54/2012/16-3/2 zverejnený dňa 28.6.2013
zmluva o výpožičke – Parlament mladých IZ 21/2013/50/13 zverejnená dňa 28.6.2013
Zmluva č. 121320866 Západoslovenská distribučná zverejnená dňa 28.6.2013
Rámcová zmluva o spolupráci – odber separovaných komodít zverejnená dňa 28.6.2013
Dohoda o urovnaní zverejnená dňa 27.6.2013
Nájomná zmluva č. 23/2013/6-3/2 zverejnená dňa 26.6.2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti zverejnená dňa 26.6.2013
Dodatok č. 1 k NZ 28/2012/2-3/2 Bobáň Vladimír zverejnený dňa 25.6.2013
Dodatok č. 1 k NZ č.7/2013/3-466,467 – Švec Peter zverejnený dňa 25.6.2013
Dodatok č. 1 k NZ č. 6/2013/4-3/2 – Matejka Karol zverejnený dňa 25.6.2013
Poistná zmluva – skupinové úrazové poistenie zverejnená dňa 24.6.2013
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec v zmysle zákona o obecnom zriadení zverejnená dňa 18.6.2013
Nájomná zmluva č. 22/2013/8-480 zverejnená dňa 18.6.2013
Nájomná zmluva 1-dň. nájom v DK – Mekka, s.r.o., Komárno zverejnená dňa 18.6.2013
Príkazná zmluva č. 02010830200-16 zverejnená dňa 18.6.2013
Nájomná zmluva č. 21/2013/7- 480 zverejnená dňa 17.6.2013
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 56/2012/4-480 zverejnený dňa 17.6.2013
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 11/2012/6-480 zverejnený dňa 17.6.2013
Dodatok č.8 k Zmluve č. 147/2007 o nájme nehnuteľnosti a technologických zariadení – Dalkia, a.s., Bratislava zverejnený dňa 11.6.2013
Nájomná zmluva na 1-dňový prenájom v DK – Stanislav Malicher, Čadca zverejnená dňa 7.6.2013
Nájomná zmluva č. 20/2013/19-3/2 zverejnená dňa 3.6.2013
Nájomná zmluva č. 19/2013/20-3/2 zverejnená dňa 3.6.2013
Europa for citizen zverejnená dňa 3.6.2013
Nájomná zmluva č. 18//2013/5-467 zverejnená dňa 29.5.2013
Nájomná zmluva č. 17/2013/2-480 zverejnená dňa 29.5.2013
Dodatok č. 1 k zmluve 3/2009 zverejnený dňa 29.5.2013
Nájomná zmluva na 1-dňový prenájom v DK – firma HELP SOLUTION, s.r.o., Prešov zverejnená dňa 23.5.2013
Zmluvy na pozemky – Ing. Miezga – IZ 14/13/33/13 zverejnená dňa 10.5.2013
Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava – Dohoda o termíne plnenia predmetu Zmluvy o spolupráci č. 12/22200/010 ZoS zverejnená dňa 10.5.2013
Zmluva IZ/11/10/21/13 zverejnená dňa 2.5.2013
Kúpna zmluva Západoslovenská energetika a.s. zverejnená dňa 2.5.2013
Nájomná zmluva č.16/2013/18-3/2 zverejnená dňa 30.4.2013
Nájomná zmluva č.15/2013/16-322 zverejnená dňa 30.4.2013
Rámcová zmluva IZ 13/13/32/13 – DiEnt, s.r.o., Bratislava – Rámcová zmluva o poskytovaní internetových komunikačných služieb zverejnená dňa 30.4.2013
Zmluva IZ 12/13/31/13 – DiEnt, s.r.o., Bratislava – Zmluva o poskytovaní správy komunikačných kanálov zverejnená dňa 30.4.2013
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci – socialnej pôžičky zverejnená dňa 25.4.2013
Kúpna zmluva rodina Višňovská zverejnená dňa 23.4.2013
Zmluva o servisnej službe – IZ 10/13/27/13 – CWS boco, Hlohovec zverejnená dňa 22.4.2013
Zmluva IZ 9/13/26/13 – Zmluva o združenej dodávke elektriny – ZSE energia, a.s. Bratislava zverejnená dňa 19.4.2013
Nájomná zmluva nebytových priestorov, Fitnes Dušan Ladányi zverejnená dňa 17.4.2013
Nájomná zmluva na 1-dňový prenájom v DK – firma BNM Slovakia, s.r.o., Dunajská Streda zverejnená dňa 10.4.2013
Nájomná zmluva na 1-dňový prenájom v DK – firma Richar Tupý – OBUTY, Partizánske zverejnená dňa 10.4.2013
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia -Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava zverejnená dňa 10.4.2013
Nájomná zmluva na 1-dňový prenájom v DK – firma MEKKA, s.r.o., Komárno zverejnená dňa 8.4.2013
Západoslovenská distribučná – zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka zverejnená dňa 27.3.2013
Dodatok č.4 k nájomnej zmluve č. 2/2012/8-480 zverejnený dňa 26.3.2013
Darovacia zmluva č. IZ 7/13/19/13 zverejnená dňa 21.3.2013
Nájomná zmluva č. IZ 1/13/18/13 zverejnená dňa 19.3.2013
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytového priestoru s firmou CBA Slovakia s.r.o. Lučenec zverejnená dňa 18.3.2013
Nájomná zmluva č. 14/2013/4-466,467 zverejnená dňa 15.3.2013
Príloha k zmluve o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody č. 8/2008/S – zálohové platby za teplo zverejnená dňa 11.3.2013
Nájomná zmluva č. 5/2013/1-1726 zverejnená dňa 8.3.2013
Nájomná zmluva č. 3/2013/5-480 zverejnená dňa 6.3.2013
Nájomná zmluva č. 9/2013/44-1726 zverejnená dňa 4.3.2013
Dodatok č.3 k zmluve č. 11/20012/6-480 zverejnený dňa 28.2.2013
Nájomná zmluva č. 11/2013/35-1726 zverejnená dňa 28.2.2013
Dodatok č.1 2013 k zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 8/2008/S zverejnený dňa 27.2.2013
Dodatok č.4 k nájomnej zmluve č. 9/2012/7-480 zverejnený dňa 22.2.2013
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 56/2012/4-480 zverejnený dňa 22.2.2013
Nájomná zmluva č. IZ 1/2013//2013 zverejnená dňa 21.2.2013
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých zverejnená dňa 21.2.2013
Nájomná zmluva č. IZ 1/13/8/13 zverejnená dňa 21.2.2013
Nájomná zmluva č. 8/2013/32-295/4 zverejnená dňa 20.2.2013
Nájomná zmluva č. 6/2013/4-3/2 zverejnená dňa 12.2.2013
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 49/2012/2-480 zverejnená dňa 8.2.2013
Dodatok k zmluve č. A/2677/04/2009 zverejnená dňa 5.2.2013
Nájomná zmluva č. IZ 1/13/5/13 zverejnená dňa 5.2.2013
Zmluva o spoluprácií Trius Finance s.r.o. zverejnená dňa 1.2.2013
Nájomná zmluva č. 4/2013/15-322/25 zverejnená dňa 31.1.2013
Nájomná zmluva č. 5/2013/42-1726 zverejnená dňa 31.1.2013
Nájomná zmluva č. 3/2013/5-3/2 zverejnená dňa 31.1.2013
Nájomná zmluva č. 1/2013/2-1726 zverejnená dňa 23.1.2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie soc. služby zverejnená dňa 23.1.2013
Nájomná zmluva č. IZ 1/13/4/13 zverejnená dňa 21.1.2013
Nájomná zmluva č. IZ 1/2013/3/2013 zverejnená dňa 18.1.2013
Nájomná zmluva č. 2/2013/7-3/2 zverejnená dňa 18.1.2013
Nájomná zmluva č. IZ 1/13/1/13 zverejnená dňa 16.1.2013
Nájomná zmluva č. 28/2012/2-3/2 zverejnená dňa 14.1.2013
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien zverejnená dňa 12.1.2013
Dodatok č.6 Zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva zverejnený dňa 9.1.2013
Mandátna zmluva o verejnom obstarávaní zverejnená dňa 9.1.2013
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č.2/2012/8-480 zverejnený dňa 9.1.2013
Delimitačný protokol č. 39/2012 zverejnený dňa 8.1.2013
Nájomná zmluva č. IZ 9/12/86/12 zverejnená dňa 7.1.2013
Nájomná zmluva č. IZ 9/12/85/12 zverejnená dňa 7.1.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny od 1.1.2014 zverejnená dňa 31.12.2012
Zmluva o združenej dodávke elektriny od 1.1.2013 zverejnená dňa 31.12.2012
Dodatok č.7 k Zmluve č. 147/2007 zverejnený dňa 21.12.2012
Nájomná zmluva č. 57/2012/18-3/2 zverejnená dňa 18.12.2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.1.2013 zverejnený dňa 17.12.2012
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 1.1.2013 zverejnená dňa 17.12.2012
Dohoda o urovnaní IZ 47/201279/12 zverejnená dňa 6.12.2012
Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č 1046/2011/UZ zverejnený dňa 4.12.2012
Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č 94/2012/UZ zverejnený dňa 4.12.2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy zverejnená dňa 4.12.2012
Zmluva o vypracovaní znaleckých posudkov na stanovenie hodnoty nehnuteľností zverejnená dňa 3.12.2012
Poistná zmluva č. návrhu: 1233046588 zverejnená dňa 3.12.2012
Poistná zmluva č. návrhu: 1233046587 zverejnená dňa 3.12.2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 11/2012/6-480 zverejnený dňa 29.11.2012
Nájomná zmluva č. 54/2012/16-3/2 zverejnená dňa 29.11.2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby zverejnená dňa 28.11.2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Nájomná zmluva č. IZ 9/12/78/12 zverejnená dňa 27.11.2012
Nájomná zmluva č. IZ 9/12/76/2012 zverejnená dňa 23.11.2012
č. IZ 9/12/77/12 zverejnená dňa 23.11.2012
Dodatok č.3/DZ221101204740103 zverejnený dňa 20.11.2012
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č. 9/2012/7-480 zverejnený dňa 19.11.2012
Nájomná zmluva č. 56/2012/4-480 zverejnená dňa 19.11.2012
Dodatok č.2 k poistnej zmluve č. 6810880684 zverejnený dňa 16.11.2012
Nájomná zmluva č. 55/2012/24-295/4 zverejnená dňa 15.11.2012
Kúpna zmluva č. 5/2012/71/2012 zverejnená dňa 15.11.2012
Darovacia zmluva B-2011/1128-036094188 zverejnená dňa 12.11.2012
Nájomná zmluva č. 51/2012/31-1726 zverejnená dňa 9.11.2012
Nájomná zmluva č. 52/2012/3-466,467 zverejnená dňa 6.11.2012
Nájomná zmluva č. 49/2012/2-480 zverejnená dňa 31.10.2012
Zmluva o finančnom vysporiadaní Vrbové – Krakovany zverejnená dňa 29.10.2012
Kúpna zmluva na odpredaj pozemku p.č. 3171/3 zverejnená dňa 25.10.2012
Nájomná zmluva č. IZ/9/12/66/12 zverejnená dňa dňa 23.10.2012
Darovacia zmluva „Nadácia Dalkia Slovensko“ zverejnená dňa dňa 22.10.2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 13122010 zverejnený dňa 16.10.2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2/2012/8-480 zverejnená dňa 12.10.2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 4/2012/5-480 zverejnená dňa 12.10.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená dňa 10.10.2012
Zmluva o poskytnutí súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra zverejnená dňa 5.10.2012
Dodatok č. 12/2012 k Zmluve o stravovaní dôchodcov mesta Vrbové zverejnený dňa 4.10.2012
Zmluva o ubytovaní Stredná odborná škola zverejnená dňa 4.10.2012
Nájomná zmluva č. IZ 9/12/64/12-1726 zverejnená dňa 2.10.2012
Nájomná zmluva č. 29/2012/32-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 40/2012/25-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 48/2012/30-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 46/2012/44-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 47/2012/11-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 41/2012/12-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 34/2012/23-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 37/2012/20-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 38/2012/45-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 33/2012/34-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 31/2012/29-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 35/2012/16-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 45/2012/38-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 44/2012/37-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 39/2012/15-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 30/2012/26-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 36/2012/35-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 43/2012/27-1726 zverejnená dňa 28.9.2012
Nájomná zmluva č. 42/2012/5-322/25 zverejnená dňa 28.9.2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 3/2015/5-466,467 zverejnený dňa 27.9.2012
Nájomná zmluva č. IZ/9/12/65/12 zverejnená dňa 26.9.2012
Príkazná zmluva Mesto Vrbové – Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany – Slovenské centrum obstarávania, občianske združenie zverejnená dňa 5.9.2012
Nájomná zmluva č. 27/2012/1-1726 zverejnená dňa 31.8.2012
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 11/2012/6-480 zverejnený dňa 31.8.2012
Nájomná zmluva č. IZ 9/12/60/12 zverejnená dňa 28.8.2012
Nájomná zmluva č. 28/2012/11-322/25 zverejnená dňa 28.8.2012
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č. 9/2012/7-480 zverejnená dňa 28.8.2012
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 16/2012/2-3/2 zverejnený dňa 27.8.2012
Nájomná zmluva č. 25/2012/39-1726 zverejnená dňa 27.8.2012
Zmluva o spolupráci na výstavbu el.energ.zariadení pre IBV Kopec so ZSE Distribúcia a.s. zverejnená dňa 22.8.2012
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka so ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava zverejnená dňa 22.8.2012
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zverejnený dňa 21.8.2012
Licenčná zmluva Súhlas na použitie účelových digitálnych farebných ortomáp zverejnená dňa 17.8.2012
Zmluva o poskytovaní služieb medzi dodávateľom GISTA zverejnená dňa 17.8.2012
Zmluva o nájme nebytového priestoru na Nám. Slobody č. 497/2 zverejnená dňa 14.8.2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 13122010 s firmou Euro-Building, a. s. zverejnený dňa 9.8.2012
Príkazná zmluva medzi príkazcom Mesto Vrbové, príkazníkom Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany a dodávateľom odborných služieb Slovenské centrum ostarávania Bratislava zverejnená dňa 8.8.2012
Zmluva č. IZ32/2012-54/12 (Parlament mladých) zverejnená dňa 3.8.2012
Zmluva Slovak Telekom zverejnená dňa 30.7.2012
Nájomná zmluva č. 25/2012/39-1726 zverejnená dňa 30.7.2012
Nájomná zmluva č. 22/2012/1-288/10 zverejnená dňa 27.7.2012
Nájomná zmluva č. 23/2012/19-1726 zverejnená dňa 26.7.2012
Nájomná zmluva č. 24/2012/39-1726 zverejnená dňa 26.7.2012
Kúpna zmluva na odpredaj pozemku p.č. 2516/33 zverejnená dňa 18.7.2012
Kúpna zmluva na pozemky p.č. 2516/34 a p.č. 2515/25 zverejnená dňa 18.7.2012
Zmluva o prefaktúrovaní vody v Rekreačnej oblasti Čerenec vo Vrbovom a 2 rodiné domy vo Vrbovom zverejnená dňa 10.7.2012
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 32/2011/12-3/2 zverejnený dňa 29.6.2012
Dodatok č. 6 k zmluve č. 1020022006 zverejnený dňa 29.6.2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 69/2011/6-3/2 zverejnený dňa 29.6.2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 68/2011/7-3/2 zverejnený dňa 29.6.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2012/8-480 zverejnený dňa 29.6.2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 8/2012/9-480 zverejnený dňa 29.6.2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 4/2012/5-480 zverejnený dňa 29.6.2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 11/2011/5-3/2 zverejnený dňa 29.6.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 13/2012/18-480 zverejnený dňa 29.6.2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 10/2012/3-3/2 zverejnený dňa 29.6.2012
Nájomná zmluva č. 18/2012/9-1726 zverejnená dňa 29.6.2012
Dodatok č 1 k nájomnej zmluve č. 8/2012/4-3/2 zverejnený dňa 29.6.2012
Nájomná zmluva č. 19/2012/7-322/25 zverejnená dňa 29.6.2012
Nájomná zmluva č. 20/2012/20_3/2 zverejnená dňa 29.6.2012
Dohoda o zebezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy zverejnená dňa 29.6.2012
Zmluva č. 12/22200/010 – ZoS príloha č.1-2 zverejnená dňa 26.6.2012
Zmluva č. 12/22200/010 – ZoS zverejnená dňa 26.6.2012
Zmluva č. IZ 9-12-48-12 zverejnená dňa 25.6.2012
Zmluva č. KZ 3-12-50-12 zverejnená dňa 25.6.2012
Poistná zmluva č. 1233041679 zverejnená dňa 21.6.2012
Poistná zmluva č. 1233041678 zverejnená dňa 21.6.2012
Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.681088068 zverejnený dňa 21.6.2012
Zmluva č.004-4-K/2012 zverejnená dňa 20.6.2012
Zmluva č.35/3-2012/OSP zverejnená dňa 20.6.2012
Zmluva mesto Vrbové – Revenge zverejnená dňa 20.6.2012
Kúpna zmluva zverejnená dňa 18.6.2012
Zmluva o združenej dodávke elektriny zverejnená dňa 1.6.2012
Nájomná zmluva č. 15/2012/36-1726 zverejnená dňa 1.6.2012
Nájomná zmluva č. 17/2012/6-322/25 zverejnená dňa 31.5.2012
Nájomná zmluva č. 11/2012/6-480 zverejnená dňa 31.5.2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec zverejnená dňa 31.5.2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby zverejnená dňa 31.5.2012
Zmluva medzi Mestom Vrbové a MVSVaR SR o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb zverejnená dňa 25.5.2012
Zmluva o výkone lekárskej posudkovej činnosti zverejnená dňa 24.5.2012
Zmluva č. 11/12/39/22 na prenájom miestnosti v budove č.292 zverejnená dňa 22.5.2012
Zmluva o nájme bytu č. 16/2012/3-3/2 zverejnená dňa 9.5.2012
Príloha č.2 k zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č.8/2008/S zverejnená dňa 26.4.2012
Zmluva o pripojení el. odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy zverejnená dňa 26.4.2012
Nájomná zmluva na krátkodobé prenájmy v DK zverejnená dňa 26.4.2012
Dodatok č.1 k NZ č.9/2012/7-480 zverejnený dňa 25.4.2012
Dodatok č 1 k zmluve o termínovanom úvere č 94_2012 zverejnený dňa 23.4.2012
Nájomná zmluva č. 9/12/28/12 na prenájom miestnosti v budove č. 292 zverejnená dňa 11.4.2012
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 67/2011/8-3/2 zverejnený dňa 30.3.2012
Nájomná zmluva č. 70/2011/20-3/2 zverejnená dňa 3.4.2012
Dodatok č. 1 k nájomej zmuve č. 68/2011/7-3/2 zverejnený dňa 30.3.2012
Dodatok č. 1 k nájomej zmuve č. 72/2011/3-466,467 zverejnený dňa 30.3.2012
Dodatok č. 1 k nájomej zmuve č. 69/2011/6-3/2 zverejnený dňa 30.3.2012
Nájomná zmluva č. 14/2012/21-1726 zverejnená dňa 30.3.2012
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 4/2012/5-480 zverejnený dňa 30.3.2012
Zmluvy o nájme nebytových priestorov zverejnená dňa 29.3.2012
Zmluvy o nájme hrobového miesta č_316_370 zverejnené dňa 28.3.2012
Nájomná zmluva č. NZ č. 13/2012/18-3/2 zverejnená dňa 21.3.2012
Dodatok č. 6 k zmluve 147/2007 o nájme nehnuteľností a technologických zariadení zverejnená dňa 20.3.2012
Nájomná zmluva č. NZ/5/12/12/12 na prenájom miestnosti v budove s.č.292 zverejnená dňa 20.3.2012
Nájomná zmluva č. 10/2012/3-3/2 zverejnená dňa 5.3.2012
Nájomná zmluva č. NZ/8/12/19/12 na prenájom miestnosti v budove č. 292 zverejnená dňa 27.2.2012
Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti pozemku p.č. 3168 (chatová osada Čerenec) zverejnená dňa 22.2.2012
Zmluva o nájme nehnuteľnosti vo Vrbovom NZ 6/2012/14/2012 zverejnená dňa 22.2.2012
Nájomná zmluva č. NZ 7/12/18/12 zverejnená dňa 15.2.2012
Poistná zmluva číslo návrhu PZ: 1233041676 – Skupinové úrazové poistenie U2 zverejnená dňa 15.2.2012
Nájomná zmluva – Judraj Zámočník – JUMA zverejnená dňa 15.2.2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 422008 DATALAN zverejnená dňa 15.2.2012
Zmluva o nájme bytu č. 9/2012/7-480 zverejnená dňa 8.2.2012
Zmluva o nájme bytu č. 8/2012/4-3/2 zverejnená dňa 6.2.2012
Zmluva o termínovanom úvere č. 94/2012/UZ zverejnená dňa 2.2.2012
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery zverejnené dňa 2.2.2012
Odkladacie podmienky zverejnené dňa 2.2.2012
Vzor žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov zverejnená dňa 2.2.2012
Špecifické podmienky úveru zverejnené dňa 2.2.2012
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 215/2012/D zverejnená dňa 2.2.2012
Nájomná zmluva č. bytu 7/2012/2-480 zverejnená dňa 31.1.2012
Nájomná zmluva č. 77/2011/47-1726 zverejnená dňa 24.1.2012
Nájomná zmluva č. 74/2011/2-1726 zverejnená dňa 24.1.2012
Nájomná zmluva č. 75/2011/27-295/4 zverejnená dňa 24.1.2012
Nájomná zmluva č. 1/2012/6-1726 zverejnená dňa 24.1.2012
Nájomná zmluva č. 4/2012/5-480 zverejnená dňa 24.1.2012
Nájomná zmluva č. 2/2012/8-480 zverejnená dňa 24.1.2012
Nájomná zmluva č. 76/2011/14-1726 zverejnená dňa 24.1.2012
Zmluva o prefaktúrovaní vody v rekreačnej oblasti Čerenec vo Vrbovom a 2 rodinne domy vo Vrbovom zverejnená dňa 19.1.2012
Kúpno-predajná zmluva, Dobrovoľný hasičský zbor Lúka zverejnená dňa 19.1.2012
Nájomná zmluva č. 3/2012/5-466,467 zverejnená dňa 18.1.2012
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa ZSE Energia, a.s. Bratislava pre odberateľa Mesto Vrbové zverejnená dňa 13.1.2012
Nájomná zmluva č. 2/12/3/12 na prenájom miestosti v budove č. 292 zverejnená dňa 13.1.2012
Zmluva č. 127 /11/PN-VR/ Mesto Vrbové – KANÁL zverejnená dňa 13.1.2012
Zmluva č. 127 /11/PN-VR/ Mesto Vrbové – VODA zverejnená dňa 13.1.2012
Nájomná zmluva č. 3/12/5/12 na prenájom miestosti v budove č. 292 zverejnená dňa 13.1.2012
Zmluva o správe Materská škola zverejnená dňa 13.1.2012
Dodatok č. 1 zmeny v rámci Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevázdkou motorového vozidla v Kooperatíva poisťovňa zverejnená dňa 3.1.2012
Dodatok č. 7 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni zverejnená dňa 2.1.2012
Zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu zverejnená dňa 31.12.2011
Zmluva o pripojení (telefón na Dom kultúry vo Vrbovom) zverejnená dňa 30.12.2011
Zmluva o dodávke plynu zverejnená dňa 29.12.2011
Zmluva o nájme bytu Kristína Rakúsová zverejnená dňa 28.12.2011
Kúpna zmluva Branislav Jóbus zverejnená dňa 23.12.2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb zverejnená dňa 22.12.2011
Nájomná zmluva č. 72/2011/3-466,467 zverejnená dňa 15.12.2011
Zmluvy o nájme hrobového miesta 273_315 zverejnené dňa 13.12.2011
Nájomná zmluva č. 68/2011/7-3/2 zverejnená dňa 12.12.2011
Nájomná zmluva č. 70/2011/20-3/2 zverejnená dňa 12.12.2011
Nájomná zmluva č. 69/2011/6-3/2 zverejnená dňa 9.12.2011
Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 12.8.2008 o vykonávaní auditórskeho overeniea ročnej účtovnej uzávierky zverejnený dňa 9.12.2011
Zmluva o združenej dodávke elektriny zverejnená dňa 9.12.2011
dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 32/2011/12-3/2 zverejnená dňa 8.12.2011
Nájomná zmluva č. 66/2011/309/1 zverejnená dňa 8.12.2011
dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení služieb z oblasti odpadového hospodárstva zverejnená dňa 8.12.2011
dodatok č.1 k zmluve o termínovan​om úvere zverejnená dňa 7.12.2011
Zmluva o úrazovom poistení osôb 2 zverejnená dňa 6.12.2011
Zmluva o úrazovom poistení osôb zverejnená dňa 6.12.2011
dodatok č. 1 k NZ č. 8/2011/9-480 zverejnený dňa 30.11.2011
Dodatok č. 1 k NZ 30/2011/5-480 zverejnený dňa 30.11.2011
Dodatok č. 1 k NZ č. 56/2011/16-3/2 zverejnený dňa 30.11.2011
dodatok č. 1 k NZ č. 5/2011/4-480 zverejnený dňa 30.11.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby zverejnená dňa 30.11.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec zverejnená dňa 30.11.2011
dodatok č.1 k NZ č. 52/2011/6-480 zverejnený dňa 25.11.2011
dodatok č.1 k NZ č. 4/2011/14-3/2 zverejnený dňa 25.11.2011
Dalkia príloha č.2 zverejnená dňa 24.11.2011
Nájomná zmluva č.64 A. Švecová zverejnená dňa 14.11.2011
Dodatok č. 1 zmluvy o poskytnkutí dotácie č. IZ-15/11/75/11 rímskokatolícka cirkev zverejnená dňa 14.11.2011
Zmluvu o výpožičke nebytových priestorov a hudboných nástrojov aj s prílohami zverejnená dňa 11.11.2011
Struhárik darovacia zmluva zverejnená dňa 9.11.2011
Nájomná zmluva č.64 M. Samek zverejnená dňa 2.11.2011
Nájomná zmluvač.55 J. Frankovičová zverejnená dňa 2.11.2011
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve na dom kultúry zverejnený dňa 31.10.2011
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1653-2011-D zmenka zverejnená dňa 28.10.2011
Zmluva s VUB zverejnená dňa 28.10.2011
Nájomná zmluva r. Niznerová zverejnená dňa 27.10.2011
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia zverejnená dňa 27.10.2011
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve na dom kultúry zverejnený dňa 25.10.2011
Nájomná zmluva p. Vaneková zverejnená dňa 21.10.2011
Nájomná zmluva p. Šmelcerová zverejnená dňa 12.10.2011
Nájomná zmluva p. Soboslayová zverejnená dňa 12.10.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 11/2006 zverejnené dňa 11.10.2011
Zmluvy o nájme hrobového miesta č._253_272 zverejnené dňa 11.10.2011
Nájomná zmluva p. Spál zverejnená dňa 6.10.2011
Nájomná zmluva p. Burzík zverejnená dňa 6.10.2011
Nájomná zmluva p. Klčo a p. Vašková zverejnená dňa 6.10.2011
Nájomná zmluva p. Siváková zverejnená dňa 6.10.2011
Nájomná zmluva p. Švecová zverejnená dňa 6.10.2011
Nájomná zmluva Nemec Pavol zverejnená dňa 4.10.2011
Nájomná zmluva p. Košinár a p. Nemcová zverejnená dňa 3.10.2011
Nájomná zmluva p. Ďurišová zverejnená dňa 3.10.2011
Nájomná zmluva p. Križan na byt č. 18 zverejnená dňa 3.10.2011
ZSE Distribúcia, a.s. zmluva zverejnená dňa 21.9.2011
Nájomná zmluva na byt. č. 26 p. Kepko zverejnená dňa 20.9.2011
Zmluva č.10_2011 o poskytovaní_sociálnej služby zverejnená dňa 19.9.2011
Nájomná zmluva na byt č. 24 zverejnená dňa 16.9.2011
Nájomná zmluva na byt č. 11 zverejnená dňa 14.9.2011
Nájomná zmluva na byt č. 25 zverejnená dňa 14.9.2011
Nájomná zmluva na byt č. 34 zverejnená dňa 14.9.2011
Nájomná zmluva na byt č. 12 zverejnená dňa 14.9.2011
Nájomná zmluva na byt č. 22 zverejnená dňa 14.9.2011
Zmluva č. 13 ŠT-III/2011 o poskytnutí účelovej dotácie zverejnená dňa 14.9.2011
Poistná zmluva o úrazovom poistení osôb zverejnená dňa 31.8.2011
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy zverejnená dňa 31.8.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby zverejnená dňa 30.8.2011
Zmluva č_9_2011 o poskytovaní sociálnej služby zverejnená dňa 30.8.2011
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zverejnený dňa 25.8.2011
Nájomná zmluva Ďurišová zverejnená dňa 17.8.2011
Nájomná zmluva rod.Fajnorová zverejnená dňa 16.8.2011
Mandátna zmluva č. IZ 25/11/50/11 zverejnená dňa 4.8.2011
Zmluva o dielo č. IZ 26/11/51/11 zverejnená dňa 4.8.2011
Zmluvy o nájme hrobového miesta č_240 -_252 zverejnená dňa 2.8.2011
Dom Kultúry kúpna zmluva zverejnená dňa 26.7.2011
Zmluva o dielo na informačnú tabuľu zosnulých zverejnená dňa 24.7.2011
Zmluva na geodetické a kartografické služby zverejnená dňa 14.7.2011
Nájomná zmluva – Anna Vaneková zverejnená dňa 10.7.2011
Zmluva o dielo – Fontána zverejnená dňa 10.7.2011
Zmluva č. 8_2011 o poskytovaní sociálnej služby zverejnená dňa 6.7.2011
Zmluva č. 7_2011 o poskytovaní sociálnej služby zverejnená dňa 6.7.2011
Zmluva č. 6_2011 o poskytovaní sociálnej služby zverejnená dňa 6.7.2011
Zmluva č. 5_2011 o poskytovaní sociálnej služby zverejnená dňa 30.6.2011
Šuba Štefan, Mgr. – dodatok k NZ – byt č. 9 na sídl. 9. mája zverejnená dňa 30.6.2011
Zmluvy o nájme hrobového miesta č_223_239 zverejnená dňa 21.6.2011
Zmluva č.4 o poskytovaní sociálnej služby zverejnená dňa 15.6.2011
Dodatok č.4 k nájomnej zmluve na nebytové priestory s firmou RAGAS zverejnená dňa 15.6.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie – Slovneskému zväzu chovateľov poštových holubov zverejnená dňa 30.5.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie s Parlamentom mladých zverejnená dňa 30.5.2011
Zmluva o nájme a prevádzkovaní TKR vo Vrbovom zverejnená dňa 25.5.2011
Nájomna zmluva na byt pre nájomcov Jozefa Pašmika a Milana Pašmíka zverejnená dňa 24.5.2011
Slavik – LUNAS – Nájomná zmluva na reklamné tabule a informačné tabule zverejnená dňa 23.5.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie Jednoty dôchodcov zverejnená dňa 18.5.2011
Zmluva na poskytnutie dotácie so Slovenským zväzom telesne postihnutých zverejnená dňa 18.5.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie Gorazdík – Združenie detí a mládeže zverejnená dňa 18.5.2011
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo – Skanska zverejnená dňa 18.5.2011
Nájomná zmluva Hrabinská – Boorová zverejnená dňa 17.5.2011
Slovenský červený kríž- Miestny spolok Vrbové – Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená dňa 13.5.2011
Spolok Dychová Hudba Vrbovanka zverejnené dňa 12.5.2011
Rímskokatolicka cirkev , Farnosť Vrbové – Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená dňa 12.5.2011
Zmluvy o nájme hrobového miesta 209-222 zverejnené dňa 11.5.2011
dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov – nájomca CBA Slovakia, s.r.o. Lučenec zverejnená dňa 10.5.2011
Poistná zmluva Kooperatíva zverejnená dňa 10.5.2011
Šuba Štefan nájomná zmluva – byt č. 9 – sídl. 9. mája zverejnená dňa 10.5.2011
Širuček Roman nájomná zmluva byt č. 8 – sídl. 9. mája zverejnená dňa 10.5.2011
Gerátová nájomná zmluva byt č. 1 – sídl. 9. mája zverejnená dňa 10.5.2011
Buzeková Ingrid nájomná zmluva byt č. 7 – sídl. 9. mája zverejnená dňa 10.5.2011
Bajcarová Vladimíra nájomná zmluva byt č. 4 – sídl. 9. mája zverejnená dňa 10.5.2011
Bielka Ivan – Nájomná zmluva – byt č. 13 – sídl. 9. mája zverejnená dňa 3.5.2011
Zmluva o dielo č. 13122010 medzi mestom Vrbové a Euro – Building, a. s. zverejnená dňa 3.5.2011
Nájomná zmluva Labudíková bez osobných údajov zverejnená dňa 2.5.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť zverejnená dňa 29.4.2011
Zmluva o poskytovaní socálnej služby zverejnená dňa 28.4.2011
Zmluvy o nájme bytu, rod. Šteruská a rod. Žáková zverejnená dňa 21.4.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu reginálnej a miestnej zamestnanosti č. 006 zverejnená dňa 21.4.2011
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu reginálnej a miestnej zamestnanosti č. 006 zverejnená dňa 21.4.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu reginálnej a miestnej zamestnanosti č. 019 zverejnená dňa 21.4.2011
Zmluva oprava miestnych komunikácií Swietelski s.r.o. zverejnená dňa 20.4.2011
Zmluva o správe I. ZŠ zverejnená dňa 19.4.2011
Zmluva o správe II. ZŠ zverejnená dňa 19.4.2011
Zmluva o správe materskej školy zverejnená dňa 19.4.2011
Dodatok č.2 k zmluve Real Market Centrum zverejnená dňa 18.4.2011
Zmluva o deratizácii, dezinsekcii a dezinfekcii zverejnená dňa 5.4.2011
Prílohy k zmluve o deratizácii, dezinsekcii a dezinfekcii zverejnená dňa 5.4.2011
Zmluva o nájme hrobového miesta zverejnená dňa 4.4.2011
Dohoda mesto Vrbove a úrad PSVR zverejnená dňa 1.4.2011
Marius Pedersen dodatok č.2 zverejnená dňa 21.3.2011
Nájomná zmluva Remiš zverejnená dňa 3.3.2011
Zmluva o nájme zverejnená dňa 28.2.2011
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu zverejnená dňa 28.2.2011
Zmluva č. 2/2011 o poskytovaní sociálnej služby zverejnená dňa 28.2.2011
Zmluva č. 1/2011 o poskytovaní sociálnej služby zverejnená dňa 28.2.2011
Zmluva Media Coeli dotácie na byt_2 zverejnená dňa 25.2.2011
Nájomná zmluva na byt_2 zverejnená dňa 25.2.2011
Nájomná zmluva na byt_1 zverejnená dňa 25.2.2011
Dohoda dobrovoľnícka služba zverejnená dňa 16.2.2011
Dalkia zverejnená dňa 11.2.2011
Marius Pedersen dodatok č.1 zverejnená dňa 11.2.2011
Marius Pedersen dodatok č.4 zverejnená dňa 11.2.2011
Tavos zmluva o budúcej zmluve zverejnená dňa 11.2.2011
Zmluvy 170-196 zverejnené dňa 11.2.2011
T-Com dodatok zverejnená dňa 11.2.2011
Poistná zmluva zverejnená dňa 7.2.2011
Poistná zmluva zverejnená dňa 7.2.2011
Poistná zmluva Kooperatíva zverejnená dňa 20.1.2011
Zmluva o nájme a prevádzkovaní Televíznych káblových rozvodov zverejnená 18.1.2011
Darovacia zmluva – poskytnutie peňažného daru na XX. Reprezentačný richtársky ples