Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy o nájme bytu – rok 2020

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.01.2020
01.01.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2020/3/2-1
0 Mesto Vrbové
GIT spol. s.r.o., Vrbové
Byt č. 1, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor na Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
22.01.2020
01.02.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2020/1726-28
0 Mesto Vrbové
Jana Fajnorová, Vrbové
Byt č. 28, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
22.01.2020
01.02.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2020/1726-12
0 Mesto Vrbové
Viera Švecová, Vrbové
Byt č. 12 bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
22.01.2020
01.02.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2020/1726-7
0 Mesto Vrbové
Ján Novota, Vrbové
Byt č. 7, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
01.02.2020
01.02.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2020/3/2-6
0 Mesto Vrbové
Peter Hochman, Vrbové
Byt č. 6, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
17.02.2020
01.03.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2020/1726-40
Mesto Vrbové
Mária Matejková, Vrbové
Byt č. 40, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
26.02.2020
01.02.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2020/1726-21
0 Mesto Vrbové
Renáta Medová, Vrbové
Byt č. 21, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
27.04.2020
27.04.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 6/2020/1726-46
0 Mesto Vrbové
Viera Boorová, Vrbové
Byt č. 46, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
27.04.2020
27.04.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 7/2020/1726-10
0 Mesto Vrbové
Silvia Vičanová, Vrbové
Byt č. 10, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
29.04.2020
29.04.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 8/2020/1726-24
0 Mesto Vrbové
Miroslav Mego, Vrbové - Mária Megová, Vrbové
Byt č. 24, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
30.06.2020
30.06.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2020/322/25-13
0 Mesto Vrbové
Jana Treščáková, Vrbové
Byt č. 13, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
30.07.2020
01.08.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 9/2020/1726-10
0 Mesto Vrbové
Peter Bernát, Vrbové
Byt č. 10, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
30.07.2020
01.08.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 10/2020/1726-33
0 Mesto Vrbové
Silvia Vičanová, Vrbové
Byt č. 33, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
30.07.2020
01.08.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 11/2020/1726-25
0 Mesto Vrbové
Stanislava Jamrichová, Vrbové
Byt č. 25, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
30.07.2020
01.08.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 12/2020/1726-45
0 Mesto Vrbové
Zuzana Kraváriková, Vrbové
Byt č. 45, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
31.07.2020
01.08.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2020/322/25-14
0 Mesto Vrbové
Roman Kočka, Vrbové
Byt č. 14, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
31.07.2020
01.08.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2020/322/25-8
0 Mesto Vrbové
Mária Šmelcerová, Vrbové
Byt č. 8, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
18.08.2020
01.09.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2020/295/4-22
0 Mesto Vrbové
Zuzana Marušicová, Vrbové
Byt č. 22, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
20.08.2020
01.09.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 13/2020/1726-4
0 Mesto Vrbové
Natália Žáková, Vrbové - Matúš Žák, Vrbové
Byt č. 4, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
18.08.2020
01.09.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2020/295/4-37
0 Mesto Vrbové
Pavol Nemec, Vrbové
Byt č. 37, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
18.08.2020
01.09.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2020/295/4-23
0 Mesto Vrbové
Peter Čupka, Vrbové
Byt č. 23, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
26.08.2020
01.09.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2020/295/4-11
0 Mesto Vrbové
Beata Trojáková, Vrbové
Byt č. 11, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
26.08.2020
01.09.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 14/2020/1726-39
0 Mesto Vrbové
Lucia Mihálová, Vrbové
Byt č. 39, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
20.08.2020
01.09.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2020/295/4-33
0 Mesto Vrbové
Eva Miháliková, Vrbové - Peter Sabo, Vrbové
Byt č. 33, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
10.09.2020
10.09.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 6/2020/295/4-12
0 Mesto Vrbové
Ing. Juraj Hošták, Vrbové - Magdaléna Hoštáková, Vrbové
Byt č. 12, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
10.09.2020
01.10.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2020/3/2-9
0 Mesto Vrbové
Jaroslav Janiska, Vrbové
Byt č. 9, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
16.09.2020
01.10.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 15/2020/1726-43
0 Mesto Vrbové
Štefan Galo, Vrbové
Byt č. 43, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
16.09.2020
01.10.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2020/322/25-3
0 Mesto Vrbové
Zuzana Mihaliková, Vrbové
Byt č. 3, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové
16.09.2020
01.10.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2020/295/4-33
0 Mesto Vrbové
Nina Haňáková, Vrbové - Martin Haňák, Vrbové
Byt č. 33, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, 922 03 Vrbové
29.09.2020
01.10.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2020/675/6C-11
0 Mesto Vrbové
Andrea Pagáčová, Vrbové
Byt č. 11, vchod C, bytový dom Ul. Šteruská cesta 675/6, 922 03 Vrbové
15.10.2020
01.11.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 5/2020/322/25-9
0 Mesto Vrbové
Oľga Štefancová, Vrbové
Byt č. 9, bytový dom Sídl. 9. mája 322/25, 922 03 Vrbové