Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy o nájme bytu – rok 2020

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.01.2020
01.01.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2020/3/2-1
0 Mesto Vrbové
GIT spol. s.r.o., Vrbové
Byt č. 1, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor na Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
01.02.2020
01.02.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2020/1726-28
0 Mesto Vrbové
Jana Fajnorová, Vrbové
Byt č. 28, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
01.02.2020
01.02.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2020/1726-12
0 Mesto Vrbové
Viera Švecová, Vrbové
Byt č. 12 bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
01.02.2020
01.02.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 3/2020/1726-7
0 Mesto Vrbové
Ján Novota, Vrbové
Byt č. 7, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, 922 03 Vrbové
01.02.2020
01.02.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2020/3/2-6
0 Mesto Vrbové
Peter Hochman, Vrbové
Byt č. 6, II. kategórie, prízemie - vľavo, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
01.03.2020
01.03.2020
Zmluva o nájme bytu
č. 4/2020/1726-40
Mesto Vrbové
Mária Matejková, Vrbové
Byt č. 40, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, 922 03 Vrbové
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.