Vitajte vo Vrbovom

Rozpočet 2021

  • Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2022 – 2024

na stiahnutie tu: Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2022-2024 (úvodný list)

Programový rozpočet 2022-2024 – PROGRAMY

Programový rozpočet 2022-2024 – PRÍJMY

                                          Programový rozpočet 2022-2024 – VÝDAVKY

                                          Programový rozpočet 2022-2024 – SUMÁR

  • Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2020

          na stiahnutie tu:  Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2020