Vitajte vo Vrbovom

Rozpočet 2016

  • Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2017-2019 schválený MsZ dňa 20.12.2016

       na stiahnutie tu:  Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2017-2019 schválený MsZ dňa 20.12.2016

  • Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2015

       na stiahnutie tu:   Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2015

  • Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2015 – Hodnotenie plnenia programov mesta

       na stiahnutie tu: Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2015 – Hodnotenie plnenia programov mesta

  • Príloha č. 2 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2015 – Plnenie finančného rozpočtu k 31.12.2015

       na stiahnutie tu:   Príloha č. 2 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2015 – Plnenie finančného rozpočtu k 31.12.2015

  • Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Vrbové za rok 2015

       na stiahnutie tu:  Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Vrbové za rok 2015