Vitajte vo Vrbovom

Rozpočet 2017

  • Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2018 – 2020

       na stiahnutie tu:  Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2018-2020

  • Príloha č. 2 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2016

      na stiahnutie tu:   Príloha č. 2 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2016

  • Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2016

      na stiahnutie tu:   Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2016

  • Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2016

      na stiahnutie tu:   Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2016

  • Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016 pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové

      na stiahnutie tu:   Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016 pre štatutárny orgán a MsZ mesta Vrbové 

  • Konsolidovaná výročná správa mesta Vrbové za rok 2016

      na stiahnutie tu:    Konsolidovaná výročná správa mesta Vrbové za rok 2016