Vitajte vo Vrbovom

Rozpočet 2014

  • Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2014 mestskému zastupiteľstvu mesta Vrbové

        na stiahnutie tu:   Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2014 mestskému zastupiteľstvu mesta Vrbové

  • Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2015 – 2017

        na stiahnutie tu:  Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2015 – 2017

  • Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2013

         na stiahnutie tu:  Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2013