Vitajte vo Vrbovom

Rozpočet 2015

  • Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2016 – 2018

        na stiahnutie tu:   Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2016 – 2018

  • Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Vrbové za rok 2014 + Správa a dodatok správy audítora k IÚZ a KÚZ 2014

        na stiahnutie tu:   Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Vrbové za rok 2014 + Správa a dodatok správy audítora k IÚZ a KÚZ 2014

  • Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2014: Hodnotenie plnenia programov mesta

        na stiahnutie tu:  Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2014 – Hodnotenie plnenia programov mesta

  • Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2014

        na stiahnutie tu: Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2014