Vitajte vo Vrbovom

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 9/2017 na nájom nebytového priestoru v „Hačkovec“ – Ul. …

21. augusta 2017

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 9/2017 na nájom nebytového priestoru v „Hačkovec“ – Ul. Beňovského 336/1, Vrbové (býv. kancelária č. 11) Podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. 9/2017 na nájom nebytového priestoru v „Hačkovec“ – Ul. Beňovského 336/1, Vrbové (býv. kancelária č.11) Predkladanie súťažn ých návrhov do 12. septembra 2017, do 12,00 hod. VZOR nájomnej zmluvy OVS č. 9/2017 – nebytový priestor v „Hačkovec“ – prízemie, vľavo – od dvora – 17,50 m2 (býv. kancelária č. 11)
Stiahnuť dokument

Last modified: 21. augusta 2017