Vitajte vo Vrbovom

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania...

27. januára 2021

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Zámer na odpredaj hnuteľného majetku mesta

Zámer na odpredaj hnuteľného majetku...

26. januára 2021

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Oznámenie o vydaní rozhodnutia KPÚ TT na stavbu optických sietí

oznámení o vydaní rozhodnutia KPÚ TT na stavbu optických sietí INS FTTH PN PIES 03 Vrbové KBV IBV 1...

21. januára 2021

Čítaj viac

Úradná tabuľa

022085 ZS PUM Trnavský kraj záverečné stanovisko

022085 ZS PUM Trnavský kraj – záverečné stanovisko...

8. januára 2021

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Plán udržateľnej mobility TTSK – zaslanie záverečného stanoviska

Plán udržateľnej mobility TTSK – zverejnenie záverečného stanoviska...

8. januára 2021

Čítaj viac

Úradná tabuľa

OÚ Piešťany – Rozhodnutie: nízkouhlíková stratégia obce Krakovany, OÚ Trnava – Rozhodnutie: program sociálneho rozvoja TTSK 2016 – 2023

rozhodnutie Okresnéh úradu PN, že strategický dokument Lokálna nízkouhlíková stratégia obce Krakovany sa nebude posudzovať...

7. januára 2021

Čítaj viac

Úradná tabuľa

KPÚ – Verejná Vyhláška – OZNÁMENIE o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

KPÚ TT zverejnenie oznámenia k stavbe SLOVAk Telekom – INS FTTH PN PIES 03 Vrbové KBV IBV...

7. januára 2021

Čítaj viac