Vitajte vo Vrbovom

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta – spôsobom hodným osobitného zreteľa – 3 x časť stĺpu verejného osvetlenia

PDF k nahliadnutiu/stiahnutiu TU:  Zverejnenie zámeru na prenájom nehnuteľného majetku mesta – spôsobom hodným osobitného...

10. augusta 2020

Čítaj viac

Informačná tabuľaÚradná tabuľa

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – sprievodný list

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 – sprievodný list...

20. júla 2020

Čítaj viac

Úradná tabuľa

ROZHODNUTIE – Ustanovenie JUDr. Kubíka za opatrovníka neznámeho účastníka konania spoluvlastníka pozemkov reg. C/KN parc. 704/1 a 705 v k. ú. Vrbové (p.č. 1038/7315/2020/RO-Ra)

PDF k nahliadnutiu TU:  ROZHODNUTIE – Ustanovenie JUDr. Kubíka za opatrovníka neznámeho účastníka konania spoluvlastníka...

8. júla 2020

Čítaj viac

Informačná tabuľaÚradná tabuľa

V súvislosti s ďalším uvoľňovaním opatrení zavedených proti šíreniu vírusu COVID-19 vstúpili, resp. vstúpia do platnosti nové podmienky a pravidlá.

V súvislosti s ďalším uvoľňovaním opatrení zavedených proti šíreniu vírusu COVID-19 vstúpili, resp. vstúpia do platnosti...

11. júna 2020

Čítaj viac

Informačná tabuľaÚradná tabuľa

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky od 12. marca 2020 od 06.00 hod.

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky od 12....

12. marca 2020

Čítaj viac

Informačná tabuľaÚradná tabuľa

Verejné vyhlášky – Úrad verejného zdravotníctva SR – opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia COVID-19

Verejná vyhláška – ROZHODNUTIE – Zákaz organizovania a usporadúvania hromadných podujatí Verejná vyhláška –...

11. marca 2020

Čítaj viac

Úradná tabuľa

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom dňa 11. marca 2020 o 17.00 hod v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom

POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom dňa 11. marca 2020 o 17.00 hod v kúrii M. Beňovského vo Vrbovom...

6. marca 2020

Čítaj viac

Úradná tabuľa

ROZHODNUTIE – odstránenie stavby na ul. Sasinkova 971

1753-2019 Rozhodnutie o odstraneni stavby – Treskoň...

2. marca 2020

Čítaj viac