Vitajte vo Vrbovom

V súvislosti s ďalším uvoľňovaním opatrení zavedených proti šíreniu vírusu COVID-19 vstúpili, resp. vstúpia do platnosti nové podmienky a pravidlá.

11. júna 2020

V súvislosti s ďalším uvoľňovaním opatrení zavedených proti šíreniu vírusu COVID-19 vstúpili, resp. vstúpia do platnosti nové podmienky a pravidlá.

Ide napríklad o tieto opatrenia:

  • Ruší sa povinnosť nosiť rúška v exteriéri. Zostáva už len odporúčanie nosiť ich do 2 metrov s cudzími ľuďmi vonku.  V interiéroch, aj v obchodoch a MHD sú rúška stále povinné. Povinné nosenie rúšok v miestnosti sa týka aj rokovania  zastupiteľstva.

  • Ak sú kolegovia na pracovisku od seba vzdialení 2 metre, bude nosenie rúšok len odporúčané.

  • Od pondelka 15. júna sa ruší obmedzenie počtu žiakov v triedach. Prevádzka škôl bude stanovená na desať hodín (z doterajších deviatich).

  • Od pondelka 22. júna budú môcť ísť do školy všetci žiaci základných a stredných škôl.

  • Intervaly na presný čas chodenia do škôl a škôlok sú zrušené. Rodič sa sám rozhodne, či dieťa pošle do školy/škôlky. Ak sa rozhodne nechať svoje dieťa doma, bude mať platenú OČR dávku. Ruší sa povinné meranie teploty, po novom je to formou odporúčania a bude náhodné. Ruší sa aj prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu. V platnosti však stále ostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. Ruší sa aj zákaz konania školských hromadných podujatí, ako sú napríklad školské besiedky, je však potrebné dodržiavať nariadenia hlavného hygienika. Zrušený bude aj desaťminútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy. Rovnako zrušený bude limitovaný počet detí v triedach.

  • Vstup do budovy mestského úradu bude naďalej možný len s rúškom. Povinná zostáva aj dezinfekcia rúk.

  • Tržnica – trhové miesta môžu fungovať v bežnom prevádzkovom režime.

  • Otvorené sú aj všetky detské ihriská bez obmedzenia.

Podrobnosti: Opatrenia Úradu Verejného Zdravotníctva SR na http://www.uvzsr.sk/

Last modified: 12. júna 2020