Vitajte vo Vrbovom

OZNÁMENIE O VYDANÍ HLASOVACIEHO PREUKAZU

16. augusta 2023

Od 16. augusta t. r. volič, ktorý nebude môcť voliť 30. septembra t. r. vo voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať
o vydanie hlasovacieho preukazu, a to buď osobne, v listinnej podobe alebo elektronicky, alebo
prostredníctvom splnomocnenej osoby.


Osobne môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň
predo dňom konania volieb v úradných hodinách na matrike Mestského úradu vo Vrbovom.

V listinnej podobe môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho žiadosť bola
doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

Elektronicky môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 15 pracovných dní
predo dňom konania volieb na elektronickej adrese matrika@vrbove.sk.

Prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách na matrike
Mestského úradu vo Vrbovom.

Last modified: 16. augusta 2023