Vitajte vo Vrbovom

Kolektív MsSČK Vrbové – VÝZVA – nahlásenie počtu odberov

9. januára 2018

                          Vážení bezpríspevkoví darcovia krvi

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Vrbovom Vás prosí o spoluprácu pri oceňovaní darcov krvi. Nakoľko Národná transfúzna stanica SR v Trnave nevie poskytnúť presné údaje o počte Vašich odberov, žiadame tých, ktorí naplnili počet odberov potrebných pre ocenenie na bronzovú, striebornú, zlatú, prípadne diamantovú Jánskeho plaketu, aby to nahlásili na sekretariáte MsÚ vo Vrbovom osobne, prípadne na tel. čísle 033/7350611, alebo e-mail: sekretariát@vrbove.sk. Takisto odporúčame darcom, aby požiadali transfúznu službu o nahlásenie splnenia podmienok na ich ocenenie (pri registrácii pred odberom krvi vyplniť tlačivo pre Územný spolok SČK Trnava).

Ďakujem za pochopenie a pomoc. Kolektív MsSČK Vrbové.

Last modified: 9. januára 2018