Vitajte vo Vrbovom

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov

2. novembra 2017

MESTO VRBOVÉ

V zmysle príslušných legislatívnych ustanovení o voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Vám oznamujeme, že:

  1. voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja sa budú konať

       v sobotu 4. novembra 2017 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny

2. miestom konania volieb je podľa Vášho trvalého pobytu volebná miestnosť:

OKRSOK č. 1 na I. Základnej škole, Školská ulica 1006/4

OKRSOK č. 2 na Gymnáziu Vrbové, Beňovského ulica 358/100

OKRSOK č. 3 na II. Základnej škole, Komenského ulica 1120/2

OKRSOK č. 4 na bývalej SOŠ (jedáleň) – vchod z Beňovského ul. (pri synagóge)

Last modified: 2. novembra 2017