Vitajte vo Vrbovom

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR

25. februára 2022

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (prevádzky maloobchodu a služieb, hromadné podujatie, nemocnice, väznice)

  • S účinnosťou od soboty 26. februára budú prevádzky maloobchodu a služieb i hromadné podujatia fungovať v režime “základ”. Budú dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich imunitný/očkovací status. Rušia sa režimy OTP, OP a OP+.
  • Pre časť prevádzok a pre hromadné podujatia budú stále platiť kapacitné obmedzenia. Vo väčšine prípadov sa rušia.
  • Prevádzky služieb (napr. gastro prevádzky s konzumáciou na mieste, fitness či wellness služby) budú mať obmedzené otváracie hodiny od 5:00 do 24:00; obmedzenie neplatí pre niektoré služby a všetky maloobchodné prevádzky.
  • S účinnosťou od soboty 26. februára sa rušia vyhlášky, ktoré plošne obmedzovali návštevy na lôžkových oddeleniach nemocníc a návštevy v ústavoch na výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených.
  • Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti stanoviť aj prísnejšie opatrenia, než stanovujú celoslovenské vyhlášky.

 

Bližšie informácie – prehľadný sumár  i s odkazmi na nové vyhlášky TU:

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5036:informacia-k-novym-vyhlakam-prevadzky-maloobchodu-a-sluieb-hromadne-podujatie-nemocnice-vaeznice&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

Vyhláška č.24/2022 k hromadným podujatia: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_24.pdf

Vyhláška č.25/2022 k prevádzkam:        https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_25.pdf

Last modified: 25. februára 2022