Vitajte vo Vrbovom

intesso Author

Z činnosti MsZ a iná činnosť

Zápisnica z komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania zo dňa 20.7.2006

Zápisnica z komisie kultúry, športu, mláde~e a vzdelávania zo dHa 20.7.2006Stiahnuť dokument...

19. júla 2006

Čítaj viac

Z činnosti MsZ a iná činnosť

Zápisnica z riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 13.7.2006

Zápisnica z riadneho zasadnutia mestského zastupite>stva zo dHa 13.7.2006Stiahnuť dokument...

12. júla 2006

Čítaj viac

Z činnosti MsZ a iná činnosť

Správa o činnosti komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové v 1. polroku 2006

Správa o innosti komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové v 1. polroku 2006Stiahnuť dokument...

10. júla 2006

Čítaj viac

Z činnosti MsZ a iná činnosť

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj mesta a životné prostredia zo dňa 11. 7. 2006

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj mesta a ~ivotné prostredia zo dHa 11. 7. 2006Stiahnuť dokument...

10. júla 2006

Čítaj viac

Z činnosti MsZ a iná činnosť

Zápisnica z riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 6.6.2006

Zápisnica z riadneho zasadnutia mestského zastupite>stva zo dHa 6.6.2006Stiahnuť dokument...

5. júna 2006

Čítaj viac

Z činnosti MsZ a iná činnosť

Zápisnica z riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 18.5.2006

Zápisnica z riadneho zasadnutia mestského zastupite>stva zo dHa 18.5.2006Stiahnuť dokument...

17. mája 2006

Čítaj viac

Z činnosti MsZ a iná činnosť

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj mesta a životné prostredia zo dňa 17. 5. 2006

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj mesta a ~ivotné prostredia zo dHa 17. 5. 2006Stiahnuť dokument...

16. mája 2006

Čítaj viac

Z činnosti MsZ a iná činnosť

Zápisnica z komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania zo dňa 31.3.2006

Zápisnica z komisie kultúry, športu, mláde~e a vzdelávania zo dHa 31.3.2006Stiahnuť dokument...

30. marca 2006

Čítaj viac

Z činnosti MsZ a iná činnosť

Zápisnica z riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 23.3.2006

Zápisnica z riadneho zasadnutia mestského zastupite>stva zo dHa 23.3.2006Stiahnuť dokument...

22. marca 2006

Čítaj viac

Z činnosti MsZ a iná činnosť

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj mesta a životné prostredia zo dňa 22. 3. 2006

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre rozvoj mesta a ~ivotné prostredia zo dHa 22. 3. 2006Stiahnuť dokument...

21. marca 2006

Čítaj viac