Vitajte vo Vrbovom

Rozpočet

 2023

 2022

———————————————————————————————————————–

2021

 • Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2022 – 2024

          na stiahnutie tu: Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2022-2024 (úvodný list)

                                          Programový rozpočet 2022-2024 – PROGRAMY

                                          Programový rozpočet 2022-2024 – PRÍJMY

                                          Programový rozpočet 2022-2024 – VÝDAVKY

                                          Programový rozpočet 2022-2024 – SUMÁR

 • Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2020

          na stiahnutie tu:  Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2020

———————————————————————————————————————–

2020

 • Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2021 – 2023

          na stiahnutie tu:  Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2021 – 2023

 • Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2019

          na stiahnutie tu:  Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2019

———————————————————————————————————————–

2019

          na stiahnutie tu:  Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2018

———————————————————————————————————————–

2018

          na stiahnutie tu:   Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2017

 • Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2017

          na stiahnutie tu:   Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2017

 • Príloha č. 2 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2017

          na stiahnutie tu:   Príloha č. 2 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2017

———————————————————————————————————————–

2017

 • Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2018 – 2020

       na stiahnutie tu:  Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2018-2020

 • Príloha č. 2 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2016

      na stiahnutie tu:   Príloha č. 2 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2016

 • Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2016

      na stiahnutie tu:   Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2016

 • Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2016

      na stiahnutie tu:   Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2016

 • Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016 pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové

      na stiahnutie tu:   Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016 pre štatutárny orgán a MsZ mesta Vrbové 

 • Konsolidovaná výročná správa mesta Vrbové za rok 2016

      na stiahnutie tu:    Konsolidovaná výročná správa mesta Vrbové za rok 2016

———————————————————————————————————————–

2016

 • Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2017-2019 schválený MsZ dňa 20.12.2016

       na stiahnutie tu:  Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2017-2019 schválený MsZ dňa 20.12.2016

 • Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2015

       na stiahnutie tu:   Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2015

 • Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2015 – Hodnotenie plnenia programov mesta

       na stiahnutie tu: Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2015 – Hodnotenie plnenia programov mesta

 • Príloha č. 2 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2015 – Plnenie finančného rozpočtu k 31.12.2015

       na stiahnutie tu:   Príloha č. 2 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2015 – Plnenie finančného rozpočtu k 31.12.2015

 • Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Vrbové za rok 2015

       na stiahnutie tu:  Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Vrbové za rok 2015

———————————————————————————————————————–

2015

 • Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2016 – 2018

        na stiahnutie tu:   Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2016 – 2018

 • Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Vrbové za rok 2014 + Správa a dodatok správy audítora k IÚZ a KÚZ 2014

        na stiahnutie tu:   Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Vrbové za rok 2014 + Správa a dodatok správy audítora k IÚZ a KÚZ 2014

 • Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2014: Hodnotenie plnenia programov mesta

        na stiahnutie tu:  Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2014 – Hodnotenie plnenia programov mesta

 • Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2014

        na stiahnutie tu: Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2014

———————————————————————————————————————–

2014

 • Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2014 mestskému zastupiteľstvu mesta Vrbové

        na stiahnutie tu:   Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2014 mestskému zastupiteľstvu mesta Vrbové

 • Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2015 – 2017

        na stiahnutie tu:  Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2015 – 2017

 • Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2013

         na stiahnutie tu:  Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2013

———————————————————————————————————————–