Vitajte vo Vrbovom

Úradná tabuľa

Zámery na prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom hodným osobitného zreteľa

Zámery na prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom hodným osobitného zreteľa...

13. júna 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

NÁVRH – Komunitný plán sociálnych služieb mesta Vrbové na roky 2018-2022

NÁVRH – Komunitný plán sociálnych služieb mesta Vrbové na roky 2018-2022...

13. júna 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

NÁVRH – Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2017 + prílohy

NÁVRH – Záverečný účet mesta Vrbové za rok 2017 Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Vrbové za rok 2017 Príloha č....

13. júna 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

NÁVRH plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2018

NÁVRH plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2018...

13. júna 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 9/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta (ÚPN-M) VRBOVÉ

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 9/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta (ÚPN-M)...

12. júna 2018

Čítaj viac

Informačná tabuľa

Záverečný koncert Tanečného odboru Cirkevnej základnej umeleckej školy Vrbové

Koncert sa bude konať v Dome kultúry vo Vrbovom 7. júna o 17.00 hod....

5. júna 2018

Čítaj viac

Informačná tabuľa

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Vrbové-Podmienky ochrany sukromia...

31. mája 2018

Čítaj viac

Informačná tabuľa

LETNÝ DETSKÝ TÁBOR – mesto Vrbové a ZO Únie žien Slovenska vo Vrbovom plánujú zorganizovať pre deti letný tábor

Mestský Letný tábor je naplánovaný v dňoch 16. – 20. júla 2018 so stravovaním, celodenným programom a výletmi. Poplatok 30...

28. mája 2018

Čítaj viac