Vitajte vo Vrbovom

Úradná tabuľa

Oznámenie – o začatí obstarávania návrhu riešenia ,,Zmien a doplnkov 12/2017 Územného plánu obce Krakovany“.

Oznámenie – o začatí obstarávania návrhu riešenia ,,Zmien a doplnkov 12/2017 Územného plánu obce Krakovany“....

21. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa ...

21. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Upovedomenie o začatí správneho konania a výrub drevín rastúcich mimo lesa

Upovedomenie o začatí správneho konania a výrub drevín rastúcich mimo lesa...

20. novembra 2017

Čítaj viac

Informačná tabuľa

POZVÁNKA NA 12. ročník Turnaja KAROLA SLOVÁKA 2017

Prihlášky posielajte do 23. 12. 2017 na michalpodjavorinsky@gmail.com...

20. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

NÁVRH Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2018-2020

NÁVRH Programový rozpočet mesta Vrbové na roky 2018-2020...

15. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Zámer na prenájom časti pozemkov – pozemok, parc. reg. „C“ č. 1055/6; 1591 a parc. reg. „E“ č. 673; 1103/1

Zámer na prenájom časti pozemkov – pozemok, parc. reg. „C“ č. 1055-6; 1591 a parc. reg. „E“ č. 673; 1103-1...

15. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Zámer na odpredaj – pozemok, parc. reg. „C“ č. 3214 o výmere 177 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na LV č. 1900

Zámer na odpredaj – pozemok, parc. reg. „C“ č. 3214 o výmere 177 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na LV č. 1900...

15. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 3-2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady...

15. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 2/2018 o miestnych daniach na území mesta Vrbové

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 2-2018 o miestnych daniach na území mesta Vrbové...

15. novembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 1-2018 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové...

15. novembra 2017

Čítaj viac