Vitajte vo Vrbovom

Úradná tabuľa

Zámer na prenájom – parcela reg. „E“ č. 1713/1 – osobitný zreteľ

Zverejnenie zámeru – prenájom – parcela reg. „E“ č. 1713/1 – spôsobom hodným osobitného zreteľa...

16. januára 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Zámer na prenájom – pozemky Ul. Pribinova – osobitný zreteľ

Zverejnenie zámeru – prenájom – pozemky Ul. Pribinova – spôsobom hodným osobitného zreteľa...

9. januára 2018

Čítaj viac

Informačná tabuľaÚradná tabuľa

Západoslovenská distribučná a.s. – Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.02.2018

Západoslovenská distribučná – prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti – dňa 20.02.2018 v čase...

9. januára 2018

Čítaj viac

Informačná tabuľa

Kolektív MsSČK Vrbové – VÝZVA – nahlásenie počtu odberov

                          Vážení bezpríspevkoví darcovia krvi Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Vrbovom...

9. januára 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky 12/2017

Rozhodnutie – územný plán Krakovany – zmeny a doplnky 2017...

8. januára 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2018 – nájom nebytových priestorov – nádvorie Kúrie M. Beňovského 495/2 (býv. Cukrovinky)

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2018 – nájom nebytových priestorov – nádvorie Kúrie M. Beňovského 495/2...

3. januára 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 – nájom nebytového priestoru v DK Vrbové (býv. realitná kancelária)

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 – nájom nebytového priestoru v DK Vrbové (býv. realitná kancelária)...

3. januára 2018

Čítaj viac

Informačná tabuľa

Postup pri úmrtí rodinného príslušníka

Postup pri úmrtí rodinného príslušníka...

1. januára 2018

Čítaj viac

Informačná tabuľa

Mesto Vrbové – termíny odvozov triedených odpadov – 2018 – (DOMY)

Mesto Vrbové – termíny odvozov triedených odpadov – 2018 – (DOMY)  ...

1. januára 2018

Čítaj viac