English Deutsch Français Español
ÚRADNÁ TABUĽA mesta Vrbové
29.7.2015
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 8/2015 k VZN č. 8/2015
29.7.2015
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2015 k VZN č. 6/2015
29.7.2015
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 - 2020
28.7.2015
Oznam o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy
24.7.2015
Výsledok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti – nebytové priestory na Ul. M.A. Beňovského 495/2, Vrbové
16.7.2015
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania, stavby TA Vrbové VNK, TS, NNK za družstvom, navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
16.7.2015
Verejná vyhláška - stavebné povolenie na rodinný dom, stavebník: Ľuboš Višňovský s manželkou
15.7.2015
Uznesenia za zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom 13. júla 2015

 

INFORMAČNÁ TABUĽA mesta Vrbové

Organizované odbery krvi - 2015

Družobný tábor Zážitková bomba 16. - 22. augusta 2015


Viac o projekte


Pozvánka na podujatie

Vláčik-motoráčikjazda v historickom vozni

16. augusta 2015

na trati

Piešťany - Trebatice - Krakovany - VrbovéPlagát

Oblastná výstava psov

všetkých plemienO POHÁR MESTA VRBOVÉ

16. augusta 2015
Plagát

Knižnú novinku

VRBOVSKÝ HISTORICKÝ FOTOALBUM

si môžete kúpiťv Mestskej knižnici vo Vrbovom
v pondelok - piatok od 12.00 do 18.00 hod.
za 20 €
Taktiež je v predaji
nový vrbovský dukát
za 2 €

Projekt

...aby remeslá nezanikli

10. - 12. októbra vo Vítkove
a 24. - 26. októbra 2014 vo Vrbovom
sa uskutočnili

kurzy ručných prác

na stiahnutie: Reportáž - pdf (823 kB)
Projekt
Príďte k nám na víkend - Přijeďte k nám na víkend

17. - 20. júla 2014 sa uskutočnila
II. časť projektu - Vítkovčania vo Vrbovom

 


na stiahnutie:
Reportáž - pdf (2 MB)

publikácia Putujeme - .pdf (16 MB)
textová časť brožúry Putujeme - .doc (134 kB)
Projekt
Príďte k nám na víkend - Přijeďte k nám na víkend

19. - 22. júna 2014 sa uskutočnila
I. časť projektu - Vrbovčania vo Vítkove

na stiahnutie: Reportáž - pdf (1 MB)

Vrbovskú ročenku 2014 s názvom

VRBOVSKÉ ROZLIČNOSTI

si môžete kúpiť za symbolické 3 €

v Mestskej knižnici Vrbové,

v pondelok - piatok od 12.00 do 18.00 hod.