English Deutsch Français Español
ÚRADNÁ TABUĽA mesta Vrbové
1.7.2015
Prijaté VZN mesta Vrbové nájdete v záložke Všeobecne záväzné nariadenia
1.7.2015
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na prenájom nebytových priestorov na Ul. M. A. Beňovského č. 495/2 vo Vrbovom

príloha „Podmienky OVS na prenájom nebytových priestorov“
príloha Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov
18.6.2015
Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie - IBV Šipkovec-Vrbové, inžinierske siete, komunikácie a spevnené plochy, stavebník: Burundi, s. r. o.
18.6.2015
Verejná vyhláška - začatie stavebného konania - rodinný dom, stavebník: Ľuboš Višňovský s manželkou
11.6.2015
Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Úprava pletenín - poťahov na matrace a ich konfekcia prevádzkovateľa Bodet & Horst (pdf - 864 kB)
Prílohy: Stručné zhrnutie údajov a informácií (pdf - 259 kB)
Výzva zainteresovanej verejnosti (pdf - 139 kB)
Kompletná dokumentácia je prístupná na nahliadnutie na Útvare výstavby, územného rozvoja a životného prostredia MsÚ vo Vrbovom.
Možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je do 9. júla 2015.

 

INFORMAČNÁ TABUĽA mesta Vrbové
Dievčatá zo ZŠ na Školskej ulici vyhrali na futbalovom turnaji Coca-Cola Cup - Tlačová správa

Organizované odbery krvi - 2015

PMM Vrbové organizuje letný tábor Vrbovskí pátrači 27. - 31. júla 2015

Družobný tábor Zážitková bomba 16. - 22. augusta 2015
22.6.2015
VRBOVSKÉ VETRY

Sprievodný PROGRAM
v areáli Domu kultúry
vždy od 20.00 hod. ZDARMA:


PONDELOK 29. júna
Divadlo DINO: Horí ohník horí réžia: František Rehák
UTOROK 30. júna
SPEKTRUM - koncert gospelovej kapely
STREDA 1. júla
Pod vrbovskou lampou ŠTEFAN HRÍB a jeho hostia
Letné kino Bažant kinematograf: 38
ŠTVRTOK 2. júla
Dado NAGY a jeho hostia: Beseda aj o knihách
Letné kino Bažant kinematograf: Díra u Hanušovic
PIATOK 3. júla
DANIEL PASTIRČÁK a hostia
Letné kino Bažant kinematograf:
Trabantom až na koniec sveta

NEDEĽA 5. júla
8.00 UPRATÉKA
10.00 Výprava k stredu sveta a vesmíru
13.00 HASIČSKÉ PRETEKY

SOBOTA 4. júla
Predpredaj vstupeniek www.ticketportal.sk,
na mieste 15 € Program podľa plagátu

Hasičské preteky

O putovný pohár primátorky mesta

5. júla 2015

13.00 h

pred Trikotou


Propozície XXV. ročníka Vrbovskej pätnástky a Behu zdravia (pdf - 867 kB)
Projekt

...aby remeslá nezanikli

10. - 12. októbra vo Vítkove
a 24. - 26. októbra 2014 vo Vrbovom
sa uskutočnili

kurzy ručných prác

na stiahnutie: Reportáž - pdf (823 kB)


Knižnú novinku

VRBOVSKÝ HISTORICKÝ FOTOALBUM

si môžete kúpiťv Mestskej knižnici vo Vrbovom
v pondelok - piatok od 12.00 do 18.00 hod.
za 20 €
Taktiež je v predaji
nový vrbovský dukát
za 2 €Projekt
Príďte k nám na víkend - Přijeďte k nám na víkend

17. - 20. júla 2014 sa uskutočnila
II. časť projektu - Vítkovčania vo Vrbovom

 


na stiahnutie:
Reportáž - pdf (2 MB)

publikácia Putujeme - .pdf (16 MB)
textová časť brožúry Putujeme - .doc (134 kB)


Projekt
Príďte k nám na víkend - Přijeďte k nám na víkend

19. - 22. júna 2014 sa uskutočnila
I. časť projektu - Vrbovčania vo Vítkove

na stiahnutie: Reportáž - pdf (1 MB)

Vrbovskú ročenku 2014 s názvom

VRBOVSKÉ ROZLIČNOSTI

si môžete kúpiť za symbolické 3 €

v Mestskej knižnici Vrbové,

v pondelok - piatok od 12.00 do 18.00 hod.