Engl. German French Spanish
ÚRADNÁ TABUĽA mesta Vrbové
15.4.2015
Oznam o povinnej deratizácii
13.4.2015
Oznam - Oznamujeme, že dňa 18. apríla 2015, t.j. v sobotu sa koná na Uliciach SNP, J. Emanuela, Zigmundíka a Súkenníckej vo Vrbovom jarmok. Z tohto dôvodu budú v tento deň menované ulice uzavreté pre parkovanie a dopravu od 5.00 do 14.00 h.
Mesto Vrbové, primátorka mesta
13.4.2015
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 19. mája 2015 a 21. mája 2015
10.4.2015
Zámer mesta Vrbové
10.4.2015
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulíc
9.4.2015
Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku na Ulici oslobodenia
1.4.2015
Anketa - Ktorý variant pre realizáciu budúcej cyklotrasy by ste zvolili?
30.3.2015
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry

Príloha: Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov
27.3.2015
Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu stromov na Hrabinskej ulici
20.3.2015
Oznam - Oznamujeme obyvateľom Hrabinskej a Slnečnej ulice, že od 18.3.2015 do 18.4.2015 sa realizuje ručný výkop za účelom uloženia VN kábla na Hrabinskej ulici.
V tomto čase bude vozovka sčasti prejazdná. Prosíme o ústretovosť a zhovievavosť.
Predpokladá sa, že práce budú dokončené skôr, približne do konca marca.
Útvar výstavby, rozvoja a ŽP

 

INFORMAČNÁ TABUĽA mesta Vrbové

Organizované odbery krvi - 2015


Projekt

...aby remeslá nezanikli

10. - 12. októbra vo Vítkove
a 24. - 26. októbra 2014 vo Vrbovom
sa uskutočnili

kurzy ručných prác

na stiahnutie: Reportáž - pdf (823 kB)


Knižnú novinku

VRBOVSKÝ HISTORICKÝ FOTOALBUM

si môžete kúpiťv Mestskej knižnici vo Vrbovom
v pondelok - piatok od 12.00 do 18.00 hod.
za 20 €
Taktiež je v predaji
nový vrbovský dukát
za 2 €Projekt
Príďte k nám na víkend - Přijeďte k nám na víkend

17. - 20. júla 2014 sa uskutočnila
II. časť projektu - Vítkovčania vo Vrbovom

 


na stiahnutie:
Reportáž - pdf (2 MB)

publikácia Putujeme - .pdf (16 MB)
textová časť brožúry Putujeme - .doc (134 kB)


Projekt
Príďte k nám na víkend - Přijeďte k nám na víkend

19. - 22. júna 2014 sa uskutočnila
I. časť projektu - Vrbovčania vo Vítkove

na stiahnutie: Reportáž - pdf (1 MB)

Vrbovskú ročenku 2014 s názvom

VRBOVSKÉ ROZLIČNOSTI

si môžete kúpiť za symbolické 3 €

v Mestskej knižnici Vrbové,

v pondelok - piatok od 12.00 do 18.00 hod.