Engl. German French Spanish
ÚRADNÁ TABUĽA mesta Vrbové
21.11.2014
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
- v stredu 26. novembra o 17.30 hod.
20.11.2014
Verejná vyhláška - stavebné povolenie – predĺženie platnosti IBV Kopec, II. etapa, káblový distribučný rozvod NN a VN
16.11.2014
Výsledky komunálnych volieb z 15. novembra 2014 vo Vrbovom
12.11.2014
Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
11.11.2014
Návrh VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľností na území mesta Vrbové
11.11.2014
Návrh VZN č. 2/2015 o miestnych daniach na území mesta Vrbové
11.11.2014
Návrh VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové
5.11.2014
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na pozemky v areáli bývalých ŠM
Prílohy: Kúpna zmluva - vzor a Geometrický plán

 

INFORMAČNÁ TABUĽA mesta Vrbové

Projekt

...aby remeslá nezanikli

10. - 12. októbra vo Vítkove
a 24. - 26. októbra 2014 vo Vrbovom
sa uskutočnili

kurzy ručných prác

na stiahnutie: Reportáž - pdf (823 kB)


Knižnú novinku

VRBOVSKÝ HISTORICKÝ FOTOALBUM

si môžete kúpiťv Mestskej knižnici vo Vrbovom
v pondelok - piatok od 12.00 do 18.00 hod.
za 20 €
Taktiež je v predaji
nový vrbovský dukát
za 2 €Projekt
Príďte k nám na víkend - Přijeďte k nám na víkend

17. - 20. júla 2014 sa uskutočnila
II. časť projektu - Vítkovčania vo Vrbovom

 


na stiahnutie:
Reportáž - pdf (2 MB)

publikácia Putujeme - .pdf (16 MB)
textová časť brožúry Putujeme - .doc (134 kB)


Projekt
Príďte k nám na víkend - Přijeďte k nám na víkend

19. - 22. júna 2014 sa uskutočnila
I. časť projektu - Vrbovčania vo Vítkove

na stiahnutie: Reportáž - pdf (1 MB)

Vrbovskú ročenku 2014 s názvom

VRBOVSKÉ ROZLIČNOSTI

si môžete kúpiť za symbolické 3 €

v Mestskej knižnici Vrbové,

v pondelok - piatok od 12.00 do 18.00 hod.