Engl. German French Spanish

16.4.2014
Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom,
ktoré sa bude konať 24. apríla o 16.15 hod.
v zasadačke MsÚ vo VrbovomVRBOVSKÉ ROZLIČNOSTI - Miscellanea Vrboviensia

7. 4. 2014

Vrbovskú ročenku 2014 s názvom

VRBOVSKÉ ROZLIČNOSTI

si môžete kúpiť za symbolické 3 €

v Mestskej knižnici Vrbové,

v pondelok - piatok od 12.00 do 18.00 hod.25. – 27. marca sme navštívili družobné mesto Vítkov

7. 4. 2014O tomto podujatí chcem vedieť viac


4.4.2014

Povinná deratizácia
v termíne od 1. apríla do 15. mája 2014

1.4.2014

Oznam o povinnej deratizácii

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

31.3.2014

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o prevádzkovaní TKR
Prílohy
príloha „podmienky OVS“
príloha „Návrh“ Zmluva o nájme a prevádzkovaní televíznych káblových rozvodov

Oznam

24.3.2014

Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
tel.: 033/7350611, fax.: 033/7792211