Vitajte vo Vrbovom

VYHNITE SA POKUTE, PRÍĎTE SA SČÍTAŤ

2. júna 2021

Podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov je každý občan Slovenskej republiky povinný
sčítať sa. Tí, ktorí si túto povinnosť doteraz ešte nesplnili, majú možnosť využiť asistované sčítanie. POZOR!
kontaktné miesto na Mestskom úrade vo Vrbovom funguje už len v stredu (9. júna) od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do
16.30 hod., v piatok (11. júna) od 8.00 do 12.00 hod., v sobotu (12. júna) od 15.00 do 17.00 hod. a v nedeľu (13.
júna) od 15.00 do 17.00 hod.
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami, ani s pomocou blízkej osoby, ale aj pre tých,
ktorí sa sčítať zabudli, či nestihli. Ak ste zabudli vyplniť sčítací formulár za vaše maloleté deti, môžete ich sčítať teraz.
Pripomíname:
 rodičia musia sčítať svoje neplnoleté deti, čo znamená, že za ne (alebo spolu s nimi) musia vyplniť sčítací
formulár (sčítať deti neznamená len označiť vo vašom sčítacom formulári, že deti máte),
 sčítajú sa aj cudzinci, ktorí dlhodobo pobývajú na Slovensku – ak teda máte v rodine, medzi priateľmi, či
známymi niekoho takého, dajte mu o tom vedieť,
 sčítajú sa aj obyvatelia mesta Vrbové, ktorí momentálne žijú v zahraničí,
 sčítať je potrebné aj vašich zosnulých, pokiaľ skonali po 31. 12. 2020. Formulár za nich vypĺňate vy,
 sčítanie je povinné pre všetkých obyvateľov,
 obyvateľom, ktorí si nesplnia zákonnú povinnosť sčítať sa, môže byť uložená pokuta vo výške od 20 do 250 €.

Viac informácií: www.scitanie.sk

Kontakt na mesto Vrbové:
+ 421 33 73 506 16
e‐mail: matrika@vrbove.sk

Call centrum:
02/80 92 49 19

Last modified: 7. júna 2021