Vitajte vo Vrbovom

Usmernenie k zberu nadmerného množstva starého papiera

10. júna 2019

Usmernenie k zberu nadmerného množstva starého papiera

Oznamujeme podnikateľským subjektom a občanom mesta Vrbové, ktorí disponujú nadmerným množstvom starého (odpadového) papiera, aby s platnosťou od 01.07.2019 tento papier bezodplatne odovzdávali v rámci otváracích hodín do Zberného dvora, kde je pre túto komoditu pristavený veľkokapacitný kontajner.

Útvar miestneho hospodárstva MsÚ a vedenie Mesta Vrbové

Last modified: 10. júna 2019