Vitajte vo Vrbovom

Obnova verejného osvetlenia v meste Vrbové – projekt realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

1. augusta 2017

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE – Európsky fond regionálneho rozvoja
—————————————————
OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
—————————————————
Názov projektu: Obnova verejného osvetlenia v meste Vrbové
Prijímateľ: Mesto Vrbové
Výška finančného príspevku: 579 812,03 EUR
Začatie projektu: 08/2015
Ukončenie projektu: 05/2016
—————————————————
www.economy.gov.sk

Last modified: 4. januára 2019