Vitajte vo Vrbovom

Návrhy na športovca roka

15. marca 2024

Mesto Vrbové oznamuje občanom, že v blízkej dobe plánuje oceniť Športovcov mesta Vrbové za rok 2023. Za športovcov organizovaných v kluboch vo Vrbovom predkladajú návrhy ich predsedovia. Za športovcov, ktorí majú trvalé bydlisko vo Vrbovom, ale nie sú členmi vrbovských športových klubov, môžu podať návrh občania mesta, resp. kluby, v ktorých pôsobia.
Návrh musí obsahovať meno kandidáta na športovca roka, zdôvodnenie a kontakt. Treba ho doručiť písomne na Útvar kultúry Mestského úradu vo Vrbovom najneskôr do 12. apríla. Ďalšie informácie môžete prípadne získať na telefónnom čísle 0907622192, alebo na e-mailovej adrese jobus@vrbové.sk.

Last modified: 15. marca 2024