Vitajte vo Vrbovom

Mesto Vrbové oznamuje obyvateľom bytov, že pre nich zabezpečilo EKO vedierka a vrecká na biologický rozložiteľný kuchynský odpad („BRKO“), ktoré je možné prevziať na MsÚ Vrbové

22. apríla 2021

Mesto Vrbové oznamuje obyvateľom bytov, že pre nich zabezpečilo EKO vedierka a vrecká na biologický rozložiteľný kuchynský odpad („BRKO“), ktoré je možné prevziať na MsÚ Vrbové spolu s rozhodnutiami k dani z nehnuteľnosti a rozhodnutiami o vyrúbení platby za odvoz komunálneho odpadu. (miesto prevzatia: prízemie hlavnej budovy MsÚ Vrbové – prvé dvere vpravo)

 

Last modified: 22. apríla 2021