Vitajte vo Vrbovom

LETNÉ DETSKÉ TÁBORY mesta Vrbové

22. apríla 2021

Mesto Vrbové a Základná organizácia Únie žien Slovenska vo Vrbovom organizujú

MESTSKÉ LETNÉ TÁBORY PRE DETI od 5 rokov do 9 rokov

so stravovaním, celodenným programom a výletmi.

Tábory budú organizované v nasledujúcich termínoch:

  • 1. turnus: od 12. do 16. júla
  • 2. turnus: od 19. do 23. júla
  • 3. turnus: od 2. do 6. augusta
  • 4. turnus: od 9. do 13. augusta
  • 5. turnus: od 23. do 27. augusta

Tlačivo prihlášky je k dispozícii na www.prihláška-na-tábor-2021 – alebo na sekretariáte MsÚ, kde sa vyplnené prihlášky aj odovzdávajú.

Poplatok je 40€.

Last modified: 22. apríla 2021