Vitajte vo Vrbovom

Zápis detí do I. ročníka ZŠ

Mesto Vrbové oznamuje, že zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční:

13. (štvrtok) a 14. (piatok) apríla 2023 v čase od 14.00 do 17.00 hod.,

a to v týchto školách:

Základná škola, Komenského 2, Vrbové

Základná škola, Školská 4, Vrbové

Zapisujú sa deti narodené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017

Bližšie informácie nájdete na výveskách a na webových stránkach mesta a základných škôl.

13 apríla @ 11:00
11:00 — 12:00 (1h)